Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Söyleşi | Çatı Yalıtımı Hedef Pazar Müdürü - Doğan Civelek | Sika

Söyleşi | Çatı Yalıtımı Hedef Pazar Müdürü - Doğan Civelek | Sika

Bizler bu yazımızda binalar ve kullanıcıları açısından oldukça önemli olan çatı sistemleri üzerine hem Sika ürünlerini daha yakından tanımanız hem de bu alandaki yenilikleri inceleyebilmeniz adına Sika Çatı Yalıtımı Hedef Pazar Müdürü Doğan Civelek ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Keyifli okumalar dileriz…

Sika Türkiye olarak inşaat çözümleri alanında yapım, koruma, bitirme ve tamir aşamalarında birçok farklı hizmet sunuyorsunuz. Bizlere biraz sunduğunuz hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Sika olarak yeni yapılan inşaatlar için temelden çatıya çözümler üretirken aynı zamanda mevcut yapıların ömürlerinin uzatılması adına farklı alanlarda çözümler sunuyoruz. Aynı şekilde kullanım amacı değişen yapılar, ileri mühendislik yapıları gibi konularda da ihtiyaca yönelik inovatif çözümlerimiz bulunuyor.

Bir binanın kullanıcıları ve iç mekânı dış etkilerden koruyan en önemli katmanlarından biri çatıdır. Sika Türkiye de inşaat çözümleri içerisinde çatı sistemlerine yer veriyor. Bizlere çatı sistemleri alanında verdiğiniz hizmetleri daha detaylı anlatabilir misiniz?

Çatı yalıtımı yapıyı korurken aynı zamanda yapının içindeki konforun da adeta güvencesi olarak hizmet eder. Sika olarak tüm dünyada geniş bir ürün yelpazesiyle çatı sistemlerini oluşturan ürünler üretiyoruz. Tek bir ürün yerine çatı sisteminin bütünü için çözümler sunuyoruz. Bu sistemlerin önemli bir kısmını çatı su yalıtımı ürünleri oluştururken buhar kesiciler, çatı ısı yalıtım ürünleri, yüzey hazırlık ürünleri ve astarlar, solar çatı ürünleri, tamamlayıcı çatı aksesuarları, yangına karşı yüksek performanslı ürünler gibi geniş bir ürün gamını pazara sunuyoruz. Bu ürünlerimiz başlıca Sarnafil®, Sikaplan®, Sikalastic®, SikaShield®, Sikatherm® markalarımızla pazara sunuyoruz. Bu geniş ürün gamına ait bilgi birikimimizi yatırımcı ve tasarımcıdan başlayarak sektördeki tüm paydaşlara ileterek uygun çatı çözümleri oluşturuyoruz. Sonrasında sunduğumuz çözümlerin hayata geçmesi adına tüm desteğimizi sektördeki partnerlerimize ve paydaşlarımıza sunuyoruz.

Çatı sistemleri yapı ve insan sağlığı için neden önemlidir?

Atmosferik etkilere maruz kalan yapı bileşenlerinin ömrü, uygun çatı sisteminin kullanılmadığı durumlarda düşünüldüğünden çok daha kısa sürede tükenir. Yapılan yatırımın maliyetini, yapı içindeki hizmetin sürekliliğinin maliyetini ve insani unsurları da eklediğimizde yapının değeri maliyetinin aslında çok üzerindedir. Bütün bu maliyet çatıda kullanılan birkaç milimetrelik çatı su yalıtımına bağlıdır. Çatı su yalıtım sistemleri, yapıyı kullananlara konfor ve iklimlendirme avantajının yanı sıra o yapının ekonomisine kattığı değerle güven ve huzur verir.

Çatılar için malzeme seçilirken nelere dikkat edilmelidir?

Çatı pazarı içindeki odaklandığımız alan düz ya da düşük eğimli çatılardır. Sika olarak çözüm önerilecek yapıyla ilgili yeterince bilgi sahibi olmadan öneri sunmayı doğru bulmuyoruz. Yapının yeri, kullanım amacı, yapının yaşı, çatı döşeme tipi, çatıda uygulanmış ya da uygulanması planlanan diğer yapı ürünleri, çatının kullanım amacı gibi birçok parametre değerlendirilerek uygun sistem seçilmelidir. Uygun sistem seçildikten sonra sistemin daha uzun ömürlü olacak şekilde, bakım, koruma ve güvenlik bakış açılarıyla tekrar gözden geçirilerek nihai çözüme ulaşılması en doğru yöntem olacaktır.

Sika’nın sunduğu çatı sistemi çözümlerinin avantajları nelerdir?

Çatı sistemlerimizin bileşenleri olan ürünleri oluştururken çevreye duyarlı bir yaklaşımla sürdürebilir kaynakları gözeterek insan sağlığına zarar vermeyen hammaddeleri kullanmaya özen gösteriyoruz.  

Çatı ve terasların kullanımının giderek arttığı düşünüldüğünde bu alanların uzun süreler sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi büyük önem arz ediyor. Biz de bu sebeple çatı sistemleri çözümlerimizi önerirken ihtiyacı tespit ettikten sonra hem o ihtiyaca yönelik detayları oluştururken hem de uzun süreli çözümü sağlayacak sistemleri öneriyoruz. Bu da kullanıcılara ekonomi sağlarken aynı zamanda güven veriyor.

Çatı sistemleri alanında 9 farklı çözümünüz mevcut. İçlerinde öne çıkan sürdürülebilir özelliklere sahip çatı sistemleri ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

Çatı çözümlerimiz arasında bu noktada soğuk çatılardan (cool roofs) bahsetmek isterim. Bu tip çatı sistemleri beyaz çatı ya da yüksek beyaz çatı olarak da adlandırılıyor. Bu sistemlerin en üst katmanlarının beyaz renkli olmasından dolayı bu şekilde isimlendirme yapılıyor. Beyaz renk bilindiği gibi yüksek oranda güneş ışınlarını yansıtma özelliğindedir. Bu yansıtma özelliği sayesinde yapının iklimlendirme ihtiyacı azalır ve enerji tasarrufu sağlanır. Bu yansıtma aynı zamanda çatının ve altındaki tüm yapıların da dayanıklılığını arttırır. Sika’nın hem likit ürünler hem de sentetik membran ürün gruplarında bu tip ürünleri bulunuyor.

Beyaz renge sahip ürünlerin yansıtıcılığı SRI endeksi ile ölçümleniyor. Bu ölçüm yeni ürün için ölçülebildiği gibi belli bir yaşlanma sonrasında da değerlendirilebiliyor. Bu tip ürünlerin kullanımı ülkemizde de popüler olan Leed, Breeam gibi sertifikasyonların alınmasını kolaylaştırıyor. Yansıtma özellikli soğuk çatılar kentsel ısı adası etkisini azaltarak küresel iklim değişikliğinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Çatılarda en çok karşılaştığınız ve çözüme ulaştırdığınız sorunlar neler oluyor?

Yeni yapılan inşaatlarda sektörde bilinçlenme giderek artarken daha yoğun çözüm ürettiğimiz alanlar çatı yenileme projelerinde ve yapı kabuğu geometrisinin farklı olduğu çatıların çözümünde oluyor. Özellikle kısa ömürlü ürünlerin tercih edilmesi ve yanlış çatı sisteminin seçimi sebebiyle çatılar kısa sürede problem kaynağı haline dönüşebiliyor. Sika bu noktada daha uzun ömür beklentisi ve doğru detayın oluşturduğu çatı sistemi önerisiyle fark yaratıyor.

Sika Türkiye olarak yapı türüne, mevcut soruna göre çatı sistemi seçimi, uygulama, bakım aşamalarında teknik bilgi desteği sağlıyor musunuz? Süreç nasıl işliyor biraz bahsedebilir misiniz?

Sika Türkiye olarak sektörü bilinçlendirmek adına sürekli eğitimi stratejimizin bir parçası olarak koruyoruz. Tasarım aşamasından başlayarak teknik eğitimleri, ürün-saha numuneleri, teknik dokümanları, ürün testlerini içeren geniş bilgi birikimimizi sürekli olarak sektörle paylaşım halindeyiz. Bu noktada sizin de belirttiğiniz çatının bakım sürecinin altını çizmek isterim. Özellikle kullanılmayan çatılar, bazı yapılarda tamamen bakımsız ve kontrolsüz bırakılıyor. Bu tip durumlarda tahmin edilebileceği gibi önceden çözülebilecek oluşan küçük sorunlar büyüyerek çözümü zor hale gelebiliyor. Bu noktada Sika olarak çatıların yılda en az iki kez bakım amaçlı kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Çeşitli amaçlarla çatıya çıkan ekiplerin çatıya çıkmadan önce eğitimden geçirilmesini, çatılarda uyarı levhalarının bulunmasını tavsiye ediyoruz. Çatıya bakım ve diğer amaçlarla çıkan kişilerin güvenlik önlem ve eğitimlerini almış olması yine çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada tesisin bakım ekipleri eğer bulunmuyorsa partner firmalarımızdan çatı bakım hizmeti almaları çatıların sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi adına önem taşımaktadır.   

Her mevsimin yaşandığı ülkemizde soğuk ve sıcak iklimlerin egemen olduğu bölgelerdeki çatı sistemleri için daha enerji verimli çatılar oluşturmak adına sizin Sika ürünlerinden önerileriniz neler olur?

Sika global olarak dünyanın her bölgesi için çatı çözümleri üretiyor. Ülkemiz için de her iklim bölgesi için çeşitli çözümler sunulabilir.

Daha önce üzerinde durduğumuz yüksek yansıtıcılık özellikte çatıların yanı sıra fotovoltaik (PV) sistemli çatılar, balastlı çatılar ve yeşil çatılar için de sürdürülebilirlik adına çözümler sunuyoruz. Gerek estetik olarak gerekse dünyanın kısıtlı enerji sorununa çözüm sunmak adına çatılar artık dünden daha önemli konumdadır. Çatılar artık boş kalamayacak kadar değerli alanlar haline gelmiştir.

Çatı sistemleri alanında sunduğunuz yenilikçi ürünlere yenileri eklenecek mi?

Global olarak Sika’nın büyüme motorlarından biri inovasyondur. Ortaya konulan bu stratejiye yerelde de uyarak satışlarımızın en az dörtte birini yeni ürünlerden oluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu yönde devam edilerek her yıl yeni ürünler pazara sunulacaktır.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Sektördeki iletişimin artması pazarın gelişerek büyümesine sebep olacaktır. Sizlere bilgi paylaşımlarının artmasına sağladığınız katkı için teşekkür ediyorum.