Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83

Kullanım ve Gizlilik

Sayın Kullanıcımız/Üyemiz,

Yapı Kataloğu üyelik sistemine (Yapı Kataloğu Üyelik Sistemi) dahil olmadan önce lütfen işbu üyelik sözleşmesinde (Sözleşme) yer alan tüm maddeleri dikkatlice okuyunuz. Sözleşme’yi onaylamak için üyelik ekranında karşınıza çıkacak olan ilgili bölümleri doldurunuz. Üyelik onayınızı takiben Yapı Kataloğu sizin adınıza güvenli bir kullanıcı hesabı oluşturacaktır. Yapı Kataloğu üyeliği kaydınızın tamamlanması ve üye hesabınızın (Yapı Kataloğu Üyeliği) oluşturulması, işbu Sözleşme kapsamında yer alan tüm maddeleri okuyup onayladığınız ve yasal geçerliliği olan Sözleşme’nin oluşmasını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Sözleşme, elektronik ortamda siz Üye ile Yapı Kataloğu arasında Yapı Kataloğu Üyeliği kaydınızın tamamlanması ve Yapı Kataloğu Üyeliği hesabınızın oluşturulmasıyla anında gerçekleşmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapacağınız her türlü işlem ve eylemden Üye sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır. 

HİZMETLER ve YAPI KATALOĞU ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 
 

YAPI KATALOĞU Siteleri, Uygulamaları ve Hizmetleri aşağıdaki şekildedir:

www.yapikatalogu.com

Yapı Kataloğu iOS Uygulaması

Yapı Kataloğu Android Uygulaması


1. GENEL KAPSAM 

1.1.  Siz Üye; Yapı Kataloğu’nda sunulan olanaklardan ve size özel hazırlanmış reklam, fırsat ve üyelikle erişilebilen içeriklerden yararlanmak için işbu Sözleşme’deki koşulları kabul etmelisiniz. Yapı Kataloğu, Yapı Kataloğu Üyeliğinizle ilgili olarak siz Üye’den hiçbir koşul altında bir ücret talep etmez. Yapı Kataloğu, Yapı Kataloğu Üyeliği ile Yapı Kataloğu’na erişim sağlamanıza imkan verir. Kişisel bilgilerinizin güvenli şekilde muhafaza edileceğini garanti eder. Yapı Kataloğu Üyeliği kapsamında Yapı Kataloğu ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin ne şekilde muhafaza edileceği ve hangi çerçeve içerisinde kullanılacağıyla ilgili lütfen (Madde 5.) “YAPI KATALOĞU ÜYELİĞİNİZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ”ı okuyunuz. 

1.2.  Yukarıda belirtilen sitelerin içerikleriyle oluşturulan bülten üyelikleri ücretsizdir. Düzenli olarak Yapı Kataloğu’nun hizmet birimleriyle ilgili derlediği haberlerin, duyuruların ve her türlü metinsel ve görsel içerikli E-postanın adresinize ulaşmasını sağlar. Yapı Kataloğu’na erişimlerde kullanılan Yapı Kataloğu Üyelik Sistemi Yapı Kataloğu’nun vazgeçilmez bir parçasıdır.


1.3.  Yapı Kataloğu, gerekli gördüğü durumlarda hizmetlerini, Yapı Kataloğu’nun içeriklerini, avantaj ve haklarını ve yukarıda belirtilen sitelerin içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Yapı Kataloğu, ayrıca, ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerini daha sonra kısmen veya tamamen ücretli bir hizmet olarak güncelleme hakkını saklı tutar. 

1.4.  Siz Üye, işbu Sözleşme’ye taraf olmakla, Yapı Kataloğu’nu ve Yapı Kataloğu Üyelik Sistemi’nin sağladığı hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına, eğer uygulanıyorsa ilgili tüm uluslararası anlaşmalara, herhangi bir şekilde aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, kullanmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu kapsamda da eylem ve/veya işlemlerinizden dolayı herhangi bir 3. kişiye (diğer Üyeler de dahil ve sınırlı olmamak üzere) zarar vermemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Eğer, eylem ve işlemlerinizden dolayı Yapı Kataloğu’nun herhangi bir 3. kişiye (diğer Üyeler de dâhil ve sınırlı olmamak üzere) karşı bir tazminat yükümlülüğü doğar ise, siz Üye Yapı Kataloğu’nun ödemek zorunda kalacağı tüm meblağları da tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. 

1.5.  Siz Üye; Yapı Kataloğu’nun kurumsal kimliğine, Yapı Kataloğu’na ve Yapı Kataloğu Üyelik Sistemi’nin içeriğine zarar verdiğiniz takdirde oluşturduğunuz her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. 
 

2. YAPI KATALOĞU ÜYELERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.  Yapı Kataloğu, Yapı Kataloğu ve Yapı Kataloğu Üyelik Sistemi ile ilgili kesintiye uğrayan servisler ve ortaya çıkan arızalar için sorumluluk almaz, ama kaybı mümkün olan en aza indirger (Bunlar şunları da içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: doğal tehlikeler, sosyal olaylar, ağ anormallikleri, korsan saldırılardan dolayı kapanma, teknoloji güncellemesi, hükümet kontrolü ve ticari bir platform olması dolayısıyla ortaya çıkabilecek diğer sorunlar). 

2.2.  Yapı Kataloğu, Yapı Kataloğu’na Yapı Kataloğu Üyelik Sistemi vasıtasıyla; ilgili mevzuata, Yapı Kataloğu’nun kurumsal kimliğine ve işbu Sözleşme’ye aykırı yüklenmiş herhangi bir içeriği Yapı Kataloğu’ndan kaldırma hakkına sahiptir. Yapı Kataloğu’nun işbu hakkı hiçbir şekilde Yapı Kataloğu’nun bir yükümlülüğü olduğu şeklinde yorumlanamaz. Gerekli görülen durumlarda ve hukuka aykırı bir işlem tespitinde, Yapı Kataloğu Üyeliği sonlandırılır. Yapı Kataloğu’na erişim vasıtasıyla faydalanılan ücretli ve/veya ücretsiz hak ve avantajlardan Üye mahrum edilebilir. Üyeler sağladığı içeriklerden 5651 sayılı Yasada düzenlenen “içerik sağlayıcı” yükümlülükleri uyarınca tamamen kendileri sorumludur. Yapı Kataloğu’nun söz konusu içeriklerin denetlenmesi ya da editörlük gibi bir görevi bulunmayıp, söz konusu içerikten hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yapı Kataloğu, bu hizmetinde yalnızca 5651 sayılı Yasada tanımlı olan “yer sağlayıcı” olarak görev yapmaktadır. Söz konusu içeriklerden kaynaklanan her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Üye’ye aittir. Ayrıca bu içeriklerin üçüncü kişilere ve Yapı Kataloğu’na vermiş olduğu zararlardan doğan sorumluluk tamamen Üye olan Üye’lere (içerik sağlayıcılara) aittir. 

2.3.  Yapı Kataloğu, Yapı Kataloğu’ndaki ve Yapı Kataloğu Üyelik Sistemi vasıtasıyla, yüklenmiş bilginin geçerliliği, doğruluğu, sürekliliği ve güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmez. Üye’nin bilgiyi algısı ve kabulü kendi sorumluluğu olarak görülür. 

2.4.  Yapı Kataloğu, Yapı Kataloğu’nda kayıtlı firmalardan (Kayıtlı Firma) temin ettiği bilgilerin ve Yapı Kataloğu’na Kayıtlı Firmalar tarafından firmaların kendileri ve 3. kişiler hakkında sağlanan bilgilerin (firma, marka, ürün, teknik bilgiler, ilave dokümanlar, resimleri, vs.) doğruluğu veya güncelliği hususunda garanti vermez. Üyeler’in bu bilgiler ışığında gerçekleştirecekleri faaliyetlerden doğabilecek zararlar karşısında sorumluluk kabul etmez. 

2.5.  Yapı Kataloğu, Yapı Kataloğu’nda Kayıtlı Firmalar tarafından sağlanan içerik kapsamında Kayıtlı Firmalar’ın talebiyle ve Üyeler’in onayıyla toplanan bilgiler ile ilgili olarak Yapı Kataloğu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde bilgi toplandığı durumlarda, bu bilgilerin site aracılığı ile Kayıtlı Firmalar tarafından toplandığı ve bu bilgilere ilişkin Yapı Kataloğu’nun bir sorumluluğu olmadığı hususu ayrıca Üyeler’e duyurulmaktadır. 

2.6.  Siz Üye, Yapı Kataloğu’nda yer alan anketlere katılabilir, haber gönderebilir, mevcut haberlere yorum yapabilirsiniz ve Yapı Kataloğu tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonlara katılım için kayıt bırakabilirsiniz. Yapı Kataloğu, siz ÜYE’nin göndermiş olduğu haberleri ve yorumları yayın öncesinde denetleme ve yasalara, kişilik haklarına ve genel ahlaka aykırı haber ve yorumları, hakaret niteliğindeki haber ve yorumları, başkalarına ait kişisel bilgileri ve ticari sırları ifşa eden veya spam olarak nitelendirilebilecek gönderimleri yayınlamama veya yayınlandıktan sonra silme hakkını saklı tutar. 
 

3. UYGULANAN HUKUK ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

3.1.  Siz Üye’nin şirket merkezinin, sunucularının, Yapı Kataloğu Üyeliği’ne ulaştığı bilgisayarın internet protokolü numarasının ve/veya internete bağlandığı fiziki yere bakılmaksızın işbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından çıkacak tüm anlaşmazlıklar, Türk maddi hükümlerine (-kanunlar ihtilafı kuralları hariç-) göre çözümlenecektir. 

3.2.  İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından çıkacak tüm anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla giderilmeye çalışılır. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülememesi halinde yetkili yargılama merci “İSTANBUL Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri” olacaktır. 
 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1.  Yapı Kataloğu’ndaki tüm içerik, bu çerçevede sitelerde yer alan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, ilüstrasyonlar, markalar ve sitelerin işleyiş sistemine ilişkin know-how üzerinde Yapı Kataloğu’nun fikri mülkiyet hakkı vardır. Söz konusu fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki unsurların Yapı Kataloğu’nun açık izni olmaksızın her türlü kullanımı yasaktır. Yapı Kataloğu’nun fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde Yapı Kataloğu, söz konusu izinsiz kullanıma ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai başvuruda bulunma hakkını saklı tutmaktadır. 

4.2.  Kayıtlı Firmalar tarafından Yapı Kataloğu’nda paylaşılan her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, ilüstrasyonlar, markalar vb. üzerinde Kayıtlı Firmalar’ın fikri mülkiyet hakları saklıdır. Söz konusu fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin 3. kişilerce ve/veya diğer Üyeler tarafından tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde Yapı Kataloğu sorumluluk kabul etmez. 
 

5. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Yapı Kataloğu Üyelik Sistemi’ne girilen tüm bilgilerin gizliliği işbu Sözleşme maddeleri çerçevesinde teminat altına alınır. Siz Üye işbu Sözleşme’yi okuyup, onaylayıp, bir Yapı Kataloğu Üyesi olduğunuzda kişisel bilgilerinizin Yapı Kataloğu tarafından toplanmasına ve işbu Sözleşme’nin (Gizlilik Politikası) hükümlerine uygun olarak kullanılmasına rıza göstermektesiniz. 

5.1.  Gizlilik Politikamız ve ilkelerimiz, siz Üyemizin bireysel haklarınızı garanti altına almaktadır. Bizimle bilgi paylaştığınızda (örneğin Yapı Kataloğu Üyeliği kaydı oluşturarak) hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sizin için daha iyi hale getirerek size daha uygun arama sonuçları ve reklamlar gösterebiliriz. Diğer Üyeler ile bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir, diğer kişilerle, Kayıtlı Firmalarla ve/veya Yapı Kataloğu’nun birlikte veya adına etkinlik/organizasyon düzenlediği firma/kurum/kuruluşlarla daha hızlı ve daha kolay paylaşımda bulunmanızı sağlayabiliriz. 

5.2.  Yapı Kataloğu Üyeliği kayıt işleminiz sırasında girdiğiniz isminizin ve E-posta adresinizin doğru ve gerçek olması gereklidir. Çünkü Yapı Kataloğu olarak sizlere ulaşabilmemiz, sizleri fırsatlardan haberdar edebilmemiz, kampanyalardan faydalandırabilmemiz ve birçok servisimizdeki Yapı Kataloğu üyelik onayı için bu gereklilik söz konusudur. Üyelerimiz’in adı ve soyadının doğruluğu vasıtasıyla maddi veya manevi bir avantaj ve/veya hakka muktedir olabileceği durumlarda doğruluk şartı aranacaktır. Bu hususta maksatlı veya maksatsız yanlış/eksik/hatalı bildirilmiş olan kişisel bilgilerden dolayı uğranacak hak kayıplarından Üyelerimiz sorumlu olup, Yapı Kataloğu’na herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 

5.2.1.  Yapı Kataloğu’nun topladığı bilgiler: Kullandığınız dil, tarayıcı bilgileri gibi temel konulardan, Yapı Kataloğu’nda hangi ürünleri ziyaret ettiğinizden, hangi haberleri yararlı bulduğunuza, veya hangi etkinliklerimiz için katılım kaydı bıraktığınıza kadar v.b. çok çeşitli bilgilerden oluşur. Bu bilgileri, Üyelerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla toplarız. 

Bilgileri iki şekilde toplarız: 

a. Sizin bize verdiğiniz bilgiler: Örneğin, çoğu hizmetimizde Yapı Kataloğu Üyeliği kaydı oluşturmanız gerekir. Bunu yaptığınızda, sizden adınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz gibi kişisel bilgiler isteriz. 

b. Hizmetlerimizi kullanmanızı takiben aldığımız bilgiler: Kullandığınız hizmetlerle ve bunları nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri toplayabiliriz. Örneğin; Yapı Kataloğu’nu ziyaret ettiğinizde veya reklamlarımızı/içeriklerimizi görüntülediğinizde topladığımız bilgiler. Bu bilgiler şunları içerebilir: 

Günlük bilgiler: Hizmetlerimizi kullandığınızda veya Yapı Kataloğu tarafından sağlanan içeriği görüntülediğinizde, belirli bilgileri otomatik olarak toplayıp sunucu günlüklerinde depolayabiliriz. Bunlar, şunları içerebilir:

 • Hizmetimizi nasıl kullandığınızla ilgili ayrıntılar. Örneğin arama sorgularınız gibi,
 • İnternet protokolü adresi,
 • Tarayıcınızı veya Yapı Kataloğu Hesabınızı benzersiz olarak tanımlayabilecek çeşitli çerezler.

Çerezler ve anonim tanımlayıcılar: Yapı Kataloğu’nu ziyaret ettiğinizde bilgi toplamak ve depolamak için çeşitli teknolojilerden yararlanırız. Bu, cihazınıza bir veya daha fazla çerez ya da anonim tanımlayıcı göndermeyi de içerebilir. Diğer sitelerimizde görünebilen haberler, içerikler, reklamlar, fırsatlar, ürünler ve hizmetlerle etkileşimde bulunduğunuzda da, çerezleri ve anonim tanımlayıcıları kullanırız. 


5.2.2.  Topladığımız bilgileri, hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek, korumak ve iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve hem Yapı Kataloğu’nu hem de Üyelerimizi korumak için kullanırız. Bu bilgileri ayrıca, daha uygun haber içerikleri, arama sonuçları, ürünler, reklamlar ve fırsatlar sunmak gibi siz Üye’ye özel içerikler sağlamak için de kullanırız. Üyeliğiniz için sağladığınız adı, tüm hizmetlerimizde kullanabiliriz. Yapı Kataloğu ile bağlantı kurduğunuzda, karşılaşıyor olabileceğiniz sorunları çözmeye yardımcı olması amacıyla tüm iletişimlerinizin kaydını tutabiliriz. E-posta adresinizi, hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek amacıyla (Örneğin, hizmetlerimizde yapılacak değişiklikleri veya geliştirmeleri bildirmek gibi) kullanabiliriz. Çerezlerden ve piksel etiketler gibi diğer teknolojilerden toplanan bilgileri, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizin genel kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanırız. Size Üye’ye özel hazırlanmış reklamları, ürünleri ve fırsatları gösterirken hiçbir çerezi veya anonim tanımlayıcıyı ırk, din, cinsel tercih veya sağlık durumu gibi hassas kategorilerle ilişkilendirmeyiz. Bilgileri, bu Gizlilik Politikası dokümanında belirtilen amaçların dışında kullanmak için öncelikle sizden izin isteriz. 

5.3.  Kullanıcıların girmiş olduğu kişisel bilgiler, kullanıcının onayı dışında diğer Yapı Kataloğu üyelerine açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Yapı Kataloğu veya Yapı Kataloğu’nun izni ve bilgisi dâhilinde, Yapı Kataloğu’nun yetkilendirdiği iş ortakları tarafından müşteri profili belirlemek amacıyla kendi bünyesinde kullanılabilir. Bu profilleme ticari ve gayri ticari amaçlarla Yapı Kataloğu tarafından pazarlama ve/veya tanıtım amacıyla kullanılabilir. Yapı Kataloğu başka sitelere link vermektedir. Bu hususta Yapı Kataloğu’ndan link ile erişilen sitelerde Üye’nin uğrayabileceği zararlardan Yapı Kataloğu sorumlu değildir. 

5.3.1.  Paylaştığımız bilgiler: Kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla ve Yapı Kataloğu’nun dışındaki kişilerle ve kuruluşlarla paylaşmayız. Aşağıdaki herhangi bir durum, bu kural için istisna oluşturur: 

a.  İzin vermeniz durumunda: Sizden bunu yapmak için izin alırsak, kişisel bilgilerinizi şirketlerle, kuruluşlarla veya Yapı Kataloğu’nun dışındaki kişilerle paylaşırız. 

b.  Yasal nedenlerle: Aşağıdaki durumlarda kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya Yapı Kataloğu dışındaki kişilerle ve/veya kuruluşlarla paylaşırız. Bunun için bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğuna iyi niyetimizle inanmamız gereklidir. 

 • Geçerli yasaları, düzenlemeleri, yasal süreci veya resmi makamlardan gelen talepleri karşılamak amacıyla, 
 • Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli hizmet şartlarını uygulamak amacıyla, 
 • Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek amacıyla, 
 • Yapı Kataloğu’nun, Üyelerimiz’in veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak amacıyla. 
 
c. Yapı Kataloğu firma fihristinde yer alan firmalar veya bunların ürünleriyle ilgili bilgi almak istediğinizde: Sitede yer alan “Fiyat Alma”, “Soru Sorma” ve “Doküman Talep Etme” ve benzeri bilgi alma kanalları ile Yapı Kataloğu firma fihristinde yer alan bir firma veya ürünü ile ilgili bilgi almak istediğinizde bilgilerinizi ilgili firma ile paylaşırız.

 

Toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri (anonimleştirilmiş kişisel verileri) herkese açık olarak ve iş ortaklarımızla (Yayıncılar, reklam verenler veya bağlı siteler gibi) paylaşabiliriz. Örneğin, hizmetlerimizin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla bilgileri herkese açık olarak paylaşabiliriz. Yapı Kataloğu başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam ederiz. Kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir gizlilik politikasına tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek Üyeler’e bildirimde bulunuruz. 

5.4.  Siz Üye’nin E-posta adresi hiçbir şekilde başka kuruluşlara dağıtılmamaktadır (Madde 5.3.1’de bahsedilen istisnai durumlar hariç). Üye’nin sisteme girdiği Yapı Kataloğu üyelik bilgilerine sadece Üye’nin kendisi ulaşabilir ve bu bilgilerde değişiklik yapabilir. Bir başka Üye’nin (Üye izin vermediği sürece) Üye ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 

5.4.1.  Kişisel bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme: Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel bilgilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bu bilgiler yanlışsa, bunları hızlı bir şekilde güncellemeniz veya silmeniz için (Bunları işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) elimizden gelen çabayı gösteririz. Kişisel bilgilerinizi güncellerken, isteğinizi yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren (Örneğin, yeni bir sistem geliştirmek veya mevcut kullanımı önemli biçimde değiştirmek gibi) talepleri reddederiz. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan (Örneğin, yedek teyplerde bulunan bilgilerle ilgili) istekleri reddedebiliriz. Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunabildiğimizde, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bunu ücretsiz yaparız. Hizmetlerimizi, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetmeye çalışırız. 

5.5.  Bilgi güvenliği: Yapı Kataloğu’nu ve Üyelerimiz’i, sakladığımız bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için çalışırız. Özellikle:

 • Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri alırız, bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı ve prosedürlerimizi gözden geçiririz,
 • Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri bizim için işlemek üzere bilmesi gereken Yapı Kataloğu çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlarız. Bu kişiler gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabidir. Bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilecek veya anlaşmaları feshedilebilecektir.

5.5.1.  Geçerlilik kapsamı: Gizlilik Politikamız Yapı Kataloğu ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Gizlilik Politikamız, arama sonuçlarında size gösterilebilen ürünler ya da siteler, Yapı Kataloğu hizmetlerini içerebilen siteler veya hizmetlerimizden bağlantı verilen diğer siteler dahil olmak üzere diğer şirketler ve bireyler tarafından sunulan hizmetler için geçerli değildir. Bu çerçevede Gizlilik Politikamız yapikatalogu.com’da kayıtlı firmalar tarafından sağlanan içerik, Yapı Kataloğu’ndaki diğer Üyeler ve/veya kullanıcılar tarafından yaratılarak Yapı Kataloğu’na sağlanan içerik kapsamında kayıtlı firmaların talebiyle ve kullanıcıların onayıyla toplanan bilgiler için geçerli değildir. Gizlilik Politikamız, hizmetlerimize reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz. 

5.5.2.  Yürütme: Gizlilik Politikamıza uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceleriz. Yazılı resmi şikayetler aldığımızda, durumu takip etmek için şikâyetçi ile de bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili Üyelerimiz ile doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için, yetkili Türk makamları ile birlikte çalışmayı kabul ve taahhüt ederiz. 

5.5.3.  Değişiklikler: Gizlilik Politikamız zaman içerisinde değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikamızda yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız. Esaslı değişikliklerde daha dikkat çekici bir bildirim (Belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin E-posta bildirimi gibi) sağlarız. 

5.6.  Yapı Kataloğu üyelik iptali için  info@yapikatalogu.com  adresine başvurabilirsiniz. Yapı Kataloğu Üyelik ekranında kaydolduğunuz bülten üyeliklerinden de münferit olarak çıkma hakkına sahipsiniz. Üyelik iptalinizi müteakip, Yapı Kataloğu üyelik sistemine kayıtlı olan anonimleştirilen bilgiler haricindeki tüm bilgileriniz kaldırılacaktır. 

5.7. GPDR (General Data Protection Regulation) Ek Madde:

Yapı Kataloğu Web Sitesi, Ziyaretçilerin ve Üye Firmaların, Ziyaretçiler tarafından doldurulan ve Üye Firmalara iletilen talep formları aracılığıyla iletişim kurmasını mümkün kılmaktadır.

Yapı Kataloğunun sunduğu hizmetlerden yararlanmak için, Ziyaretçiler ve Üye Firmalar, mevcut gizlilik politikasına uygun olarak toplanan, işlenen ve korunan Kişisel Verileri iletmelidir. Yapı Kataloğu hizmetlerini, mevcut düzenlemelere uygun ve optimize edilmiş Kişisel Veriler çerçevesinde sunmak konusunda özen gösterir.

“Fiyat Alma”, “Soru Sorma” ve “Doküman Talep Etme” talep formları

Zorunlu Alanlar: Ziyaretçinin “Detaylı Bilgi Talep Formları”nı doldurmak için kendisinden doldurması beklenen zorunlu bilgiler şöyledir: isim, e-posta adresi, şehir, profesyonel ziyaretçi için proje açıklaması ve şirket ismi.

İsteğe bağlı: Ziyaretçi ayrıca aşağıdaki verileri de sağlayabilir: telefon numarası, şirket türü, iş sektörü, web sitesi, (istenen ürün türü, miktar, karar verme tarihi, bütçe ve teslimat yeri).

Yapı Kataloğu ayrıca aşağıdaki verilere de sahiptir:

 • Ziyaretçinin kimliği
 • Formun oluşturulma tarihi ve isteğin gönderildiği tarih
 • Alıcı kimliği, alıcı e-posta adresi.

Bülten Aboneliği Formu

Bülten aboneliği sayfasında istenen bilgiler e-posta adresidir.

Üyelik

Ziyaretçi e-posta adresini ve şifresini (zorunlu) sağlayarak kendisine bir üyelik sayfası oluşturabilir.

Bu üyelik sayfasıyla Mimarın Paneli’ne proje isimlerini kaydederek, ürün seçimi yapabilir ve toplu teklif alabilir.

Bu hesap, Ziyaretçinin Kişisel Verilerini, bülten aboneliği tercihlerini, favorilerini ve Web sitesinde yapılan erişim taleplerini yönetmesini sağlar.

Amaç: Bu Kişisel Verilerin Ziyaretçi tarafından sağlanması, Yapı Kataloğu Editörünün ziyaretçinin isteklerini ve taleplerini cevaplayabilmesi ve Üye Firmalara erişimini sağlayabilmesi açısından zorunludur. Bu bilgilerin sağlanması ayrıca Yapı Kataloğu Editörünün Ziyaretçi kaydını yönetmesini, Ziyaretçiyle olan ilişkisini izlemesini ve gerekirse yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar. Gerekli bilgileri vermek istemeyen herhangi bir ziyaretçi bir talepte bulunamaz, bilgi alamaz veya bir hesap oluşturamaz.

Üye Firmalar: Üye firmalar aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır: Şirket adı, iş sektörü, soyadı, adı, telefon numarası ve e-posta adresi. Firmaların üyeliği için Yapı Kataloğu Editörü, söz konusu abonelik, ödeme ve faturalama ile ilgili verileri de toplar.

Amaç: Bu Kişisel Verilerin sağlanması, Yapı Kataloğu Editörünün Üye Firmalara Hizmet vermesini, Ziyaretçinin Üye Firmaya olan taleplerini bildirmesini, ticari ve sözleşmesel ilişkilerin takip edilmesini sağlar. Gerekli bilgileri vermek istemeyen herhangi bir Üye Firma Web Sitesinde görünmeyebilir ve / veya Yapı Kataloğu Editörünün Hizmetlerinden yararlanamayabilir.

 
Kişisel Veriler nasıl işlenir?

Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin gönderildiği Üye Firma (lar) tarafından, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Yapı Kataloğu Editörü ve Ziyaretçiler için elektronik olarak işlenir.

Yapı Kataloğu Editörü bunları başka bir bağlamda kullanmamayı veya aşağıda belirtilenler haricinde veya ilgili Ziyaretçi veya Üye Firma izniyle üçüncü şahıslara iletmemeyi taahhüt eder.

Herhangi bir ürünle ilgili bir form vasıtasıyla Üye Firmadan bir istekte bulunmuş Ziyaretçinin Kişisel Verileri her bir Üye Firmaya aktarılacaktır. Üye Firmalar doğrudan Ziyaretçi ile iletişime geçebileceklerdir. Ziyaretçi, Kişisel Verilerini (soyadı, adı, e-posta adresi ve varsa ilgili telefon numarası) kendi sorumluluğu altında Üye Firmalara iletir.

Yapı Kataloğu Editörü, ziyaretçilerin ve Üye Firmaların Kişisel Verilerini, yargı veya kamu makamı, ya da adli veya idari bir makam gibi üçüncü taraflara, ancak yasal bir zorunluluğa uygun olarak, örneğin üçüncü tarafların haklarını ihlal edebilecek bilgi ve içerikle ilgili şikayetlere cevap vermek amacıyla iletebilir.

Kişisel Veriler, sadece yukarıda belirtilen amaçlar için, Yapı Kataloğu Editörü tarafından belirli hizmet sağlayıcı personele veya tedarikçilere iletilebilir. Yapı Kataloğu Editörü, bu türden alıcıların geçerli yönetmeliklere uymasını gerektiren tüm önlemleri alacak ve mümkün olduğunda, tüm transferlerin yeterli düzeyde koruma veya yeterli güvence altına alınacağını taahhüt edecektir. Yapı Kataloğu Editörünün tedarikçileri Kişisel Verileri sadece Editör'ün talimatları doğrultusunda işlemeye yetkilidir.


Koruma ve arşivleme: Ziyaretçiler ve Üye Firmalarla ilgili Kişisel Veriler, dosya yönetimi için değerlendirme amaçlı tutulur ve en fazla 5 yıl süreyle arşivlenir. Yapı Kataloğu Editörü, bu Kişisel Verileri, geçerli teknik şartlara ve yürürlükteki hükümlere uygun olarak, uygun güvenlik koşulları altında saklamak ve arşivlemek için elinden gelen çabayı göstermeyi taahhüt eder.

Bildirilen Kişisel Verileri çevreleyen haklar: Kişisel Verileri Yayıncıya ileten herhangi bir kişi, bu veriler üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Erişim ve düzeltme hakkı
 • Verileri silme hakkı, işlemlerin sınırlandırılması hakkı ve yürürlükteki düzenlemeler tarafından öngörülen hallerde işlemeye itiraz hakkı.

Bu haklar, info@yapikatalogu.com e-posta adresine bir e-posta yoluyla gönderilebilir. Bu haklar, ilgili yönetmeliklerin öngördüğü koşullar altında kullanılmalıdır. Özellikle, söz konusu Kişisel Verilere yetkisiz erişimin önlenmesi için kimliğini Yapı Kataloğu Editörüne kanıtlamak amacıyla başvuru sahibinin kimlik belgesinin bir kopyası istenecektir.

Yapı Kataloğu Dijital Bültenleri: Ziyaretçi veya Üye Firma tarafından iletilen Kişisel Veriler, Yapı Kataloğu Editörü tarafından Üye Firmalar ve ürünleri, veya Yapı Kataloğu ürün ve hizmetleriyle ilgili, her iki tarafa bilgi e-postaları göndermek için de kullanılabilir. Herhangi bir kişi, herhangi bir zamanda Yapı Kataloğu Editöründen bilgi e-postalarının alınmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

 

6. YAPI KATALOĞU ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KULLANICIYA ÖZEL ÜRÜN TANITIMLARI

6.1.  Yapı Kataloğu, ‘YAPI KATALOĞU ÜYELİĞİNİZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ’ (Madde 5.) çerçevesinde elde edilen bilgilerden yararlanarak ilgi alanlarınız kapsamındaki ürün tanıtımlarını, üye olduğunuz Yapı Kataloğu’ndaki ana sayfanız veya E-posta üzerinden gönderebilir. 

6.2.  Yapı Kataloğu, Üyeler’in ilgi alanları kapsamındaki ürün tanıtımlarını SMS üzerinden de Üyeler’e gönderebilir. 

6.3.  Üyeler’in kişiye özel ürün tanıtımına ilişkin E-posta veya herhangi bir ileti almayı istememeleri durumunda, Yapı Kataloğu’nun E-posta adresine gönderecekleri bildirimin ardından Yapı Kataloğu tanıtım göndermeyi durdurur. 

Soru ve talimatlarınız için 0(212) 233 42 50 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz.  info@yapikatalogu.com e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

 

 


KVKK Aydınlatma Metni

Site “kullanım ve gizlilik” sayfası: https://www.yapikatalogu.com/gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÜYELİK AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Yapı Kataloğu, kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve KVKK’ya uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır. KVKK uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatı ile Yapı Kataloğu’nın söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği ve kişisel verilerinizin korunması için ne gibi teknik ve idari tedbirler aldığı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Yapı Kataloğu tarafından, tarafınıza ait ad, soyad, iletişim bilgileri, sosyal medya hesapları üzerinden elde edilen bilgiler, vb. kişisel verileriniz, analiz edilerek; etkinlik, faaliyet ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, sizlerle paylaşılması, kurum/alan/saha araştırmalarının, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; sözleşme ilişkisi içerisine girmeye ve/veya reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesi; organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi; sizlere özel kampanyalar, duyurular gönderilmesi, destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde, sosyal medyayı da kapsamak üzere reklam, tanıtım ve promosyon yapılması; ticari elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden size yönelik tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması, kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve yürütülmesi gibi amaçlarla, ayrıca, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi; gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İnternet sitesi, yazılım, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, etkinlikler, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetler sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerini yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ortaya çıkan ve icra edilen sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Yapı Kataloğu tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;
 

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerine üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Yapı Kataloğu ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Yapı Kataloğuna göndermiş olduğunuz her türlü elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,
 • Yapı Kataloğu adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında Yapı Kataloğuna destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Doğrudan, web veya sair satış ağı.
   

Yukarıda sayılan yöntemlerle toplanacak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz Yapı Kataloğu tarafından tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, aşağıda detaylı olarak belirtilen 3.kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, md.5/1 uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir. Ek olarak şartların oluşması halinde md.5/2/c uyarınca varsa tarafınızla akdedilecek satış, destek sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca ticari elektronik iletilere ilişkin saklama yükümlülüğü vb. Yapı Kataloğu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin 3. Kişilere ve Yurtdışına Aktarılması
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir.

Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru
Kişisel veri sahiplerinin;
 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.  

 

 

Veri Sahibi Başvuru Formu

5. Çerez Politikası
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Yapı Kataloğu web sitesinde çerez (cookies) kullanımı mevcut olup, çerezlerin kullanım amacı web sitemizi ziyaret eden siz ziyaretçilerimizin ve web sitemize üye olan üyelerimizin, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ve reklam portföyü sunma, ziyaretçiler ile üyelerimizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak ve böylelikle siteden en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak adınadır.

Yapı Kataloğu web sitesi üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmakta olup, üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler siz ziyaretçilerimizin gezinme bilgilerini toplamakta ve ilgi alanlarınız doğrultusunda bilgilerinizi kullanarak sizi yönlendirme işlevine yöneliktir.

Çerezlerin Yapı Kataloğu web sitesinde kullanıldığına ilişkin olarak, ziyaretçilerimizin web sitesine erişim sağlaması halinde sitenin üst kısmında “Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.” metninin yazılı olduğu küçük bir kutu çıkmakta ve böylelikle çerez kullanımına ilişkin ziyaretçilerimizi bilgilendirmekteyiz. Bu metin kutusunu hür iradenizle kapatmanız halinde çerez kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğunuz ve çerez kullanımını kabul ettiğiniz tarafımızca varsayılmaktadır. Her ne kadar bu hususta hür iradenizle çerez kullanımını kabul etmiş olsanız dahi internet sağlayıcınız aracılığı ile çerez kullanımından çıkma hakkınız her zaman mevcuttur. Ancak çerez kullanımının kaldırılması halinde web sitemizi düzgün görüntüleyemeyeceğinizi ayrıca belirtmek isteriz.

6. Güncelleme
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Yapı Kataloğu’nun kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Yapı Kataloğu’nun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ziyareçilerimizin Yapı Kataloğu ile doğru ve gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

E-posta: info@yapikatalogu.com
İletişim Adresi: Meşrutiyet Mah. Ebe Kızı Sokak Sosko İş Merkezi No:16/B 40 Şişli İstanbul
Telefon Numarası: +90 (212) 233 42 50