Atık Yönetimi / Arıtma

Mert Döküm Yağ Ayırıcı

Atık su toplama sistemlerine karışan yağlar en son atık su arıtma aşamasına kadar geçtiği tüm hatlarda büyük çaplı sorunlara yol açar. Tıkanma, kapasite düşmesinden dolayı kanalizasyon hatlarını zorlar, sık temizlik gerektirir. Ağır vakalarda tüm boru hattının belirli uzunluğunun komple değiştirilmesi dahi gerekebilir. Yağlı atıklar, atık su arıtma tesislerinde de verimi düşürür, çünkü normal atık su arıtma işlemleri sırasında kullanılan bakteriler zarar görecektir. Bu nedenle, bina atık su tesisatının tıkanmasını önlemek, kanalizasyon hatlarının tıkanmasını önlemek ve su arıtma tesislerinin sağlıklı çalışmasını sağlamak, temizlenmiş yağların geri kazanımını teşvik etmek için yağ ayırıcılara gerek vardır.

ACO Yapı Malzemeleri Petrol Ayırıcı Sistemler/ACO Oleopator

Petrol ayırıcılar, tabiata atık su ile karışarak çevresel hayatı tehdit eden, aynı zamanda yanıcı ve patlayıcı bir ortamın oluşmasına sebebiyet veren petrol ve benzin bileşenlerini atık sudan arıtarak olası zararları ve tehlikeleri engellemek için kullanılan EN normlarında imal edilmiş cihazlardır. Ürünlerde isteğe bağlı olarak tortu tutucular ve alarm cihazları gibi ilave aksesuarlar eklenebilmektedir. ACO’nun bütün ürünleri Avrupa Birliği Standartları olan DIN EN 858’e uygun olarak tasarlanmış olup kullanım ihtiyaçlarına göre geliştirilen bu ürünler yatırım ve işletme maliyetlerini minimum düzeyde tutma prensibiyle ön plana çıkmaktadır.

ACO Yapı Malzemeleri Yağ Ayırıcı Sistemler/ACO Lipatomat

Atık su ortaya çıkaran endüstriyel mutfakların, istenmeyen veya zararlı buharlar çıkaran veya operasyonları etkileyen sıvılar ve katıların ana kanalizasyona bırakılmadığından emin olmak için bir ön arıtma sistemi bulunmalıdır. Kokuların azaltılması yanında, ACO sistemleri atık yağın ayrılması ve temizlenme aşamalarının idaresinde gerekli iş gücünü azaltır. Örnek olarak, eğer yağ ayırıcı otomatik temizleme özelliği içeriyorsa, harici bir temizlik ekipmanı kullanma ihtiyacı ortadan kalkar. Doldurma sisteminin kullanımı, aynı zamanda tekrar doldurmanın doğrudan ayırıcıda gerçekleşmesine imkan verir.

Akuaka Manyetik Kireç Önleyici Cihaz

Manyetik Kireç Önleyici cihazlar; oluşturdukları manyetik alan ile su içerisinde bulunan kireci fiziksel olarak değişime uğratarak, parçalayan ve bir daha birleşmesini engelleyen cihazlardır. Böylece kireci etkisiz hale getirerek kireçle ilgili bütün sorunları ortadan kaldırır. Ayrıca tesisat ve su ile çalışan cihazlar içerisinde, Manyetik Kireç Önleyici cihaz takılmadan önce oluşmuş kireci zamanla çözerek, yok eder. Bu sayede tüm tesisat ve cihazlarınızın ömrü uzar.

SFA SANIHYDRO Atık Su Pompası

WC öğütücü ve pompalar doğal akışlı tahliyenin imkansız olduğu durumlarda (bodrum kat, kanalizasyon borusundan uzak kalan yerlere, kot farkı vb.) kırıp dökmeden kolayca tuvalet, banyo veya mutfak monte etmenizi sağlar.

Metusan Yağ Tutucu

HDPE yağ veya yakıt tutucu sistemler, mutfak yağlarının, madeni yağ veya yakıtların kanalizasyon hattına karışmasını veya doğayı kirletmesine engel olur.

Metusan Yağ Ayırıcı

Mutfak yağlarının ve madeni yağ ve yakıtların kanalizasyon hattına karışmasını veya doğayı kirletmesine engel olur. Yağı içinde biriktirerek ayırır. Otomatik sistemleri vardır.

Kazancıoğlu Arıtma Yağ Ayırıcı, Yağ Tutucu Sistemler

Atıksulardaki yağları sudan ayırmaya yarayan paket bir ünitedir.

Kazancıoğlu Arıtma Terfi İstasyonu

Atık su terfi istasyonudur. Atık su şebekesinden alt seviyede kalan alanlardaki atık suyun terfi işleminde kullanılmaktadır.

Kazancıoğlu Arıtma Katı Atık Yakma Sistemi

Katı atık yakma sistemi; tıbbi, ambalaj, evsel atıkların yakılarak bertaraf edilmesi amacıyla kullanılan bir yakma bertaraf ünitesidir.

Kazancıoğlu Arıtma İçme Suyu Arıtma Sistemleri

Şebeke ve kuyu sularının arıtılarak içme ve kullanma suyu amaçlı arıtımını sağlar.

Kazancıoğlu Arıtma Paket Atıksu Arıtma Ünitesi

Paket atıksu arıtma ünitesi, evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermeden deşarj edilmesi ya da yeniden kullanımını sağlar.

Sukar Moloz Atma Sistemi

Molozkule (polietilen moloz atma kuleleri) kolay kurulumu ile ekonomik pratik ve defalarca kullanılabilecek bir sistemdir. Her katta bağımsız mazgallar ile birbirine bağlanan molozkule sayesinde, tüm inşaat atıkları bir noktada ve taşıma işi yerçekimine yaptırılarak toplanır.

Mert Plastik PVC Lamella Durultma İşlemi Levhası

Lamella ürünü arıtma tesislerinin durultucu havuzlarında kullanılmak üzere üretilmektedir. Lamella sistemi özellikle içme suyu arıtma tesislerinde, arıtılmış suyun kalitesini artırmak maksadıyla kullanılır. Lamella plakaların kullanımı ile uygulanan fizikokimyasal işlem, yumaklanma sağlayıcı maddeler ile karıştırılmış ve yeterli yumak büyüklüğüne gelmiş parçacıkların su kalitesini yükseltmek amacıyla çökeltilere sudan uzaklaştırılmasını sağlar.