Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız. Gizlilik Politikası ve KVKK
Mogan Gölü Camisi

Mogan Gölü Camisi

Tarihsel örneklere güncel bir yorum

Mogan Gölü Camisi, Mogan Parkı’nın yanında yer almaktadır. Cami projesinde yapı tipinin tarihsel bağlamını, yerel koşullar içinde yeniden yorumlayan özgün bir tasarım geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu anlamda, tarihsel olarak belirli plan ve kitle tipolojileri altında gelişen cami yapılarından üç önemli referans projeye kaynaklık etmiştir. Birinci olarak, mihrap duvarına yakın namaz kılma tercihi üzerinden şekillenen uzunlamasına cami  mekanları geleneğinden bahsedilebilir; ilk İslam mabedleri bu şemada inşa edilmiştir. İkinci referans olarak, klasik Osmanlı mimari geleneğinde mihrap duvarının bir ışık duvarı olarak, vitraylarla bezenmiş şekilde tasarlanması verilebilir. Üçüncü olarak ise, kent dışında, menzillerde, açık havada namaz kılmak için kullanılan ve yükseltilmiş bir zemin üzerinde bir mihrap duvarından oluşan namazgahlardan söz edilebilir. 

Mogan Gölü Camisi, yukarıda söz edilen tarihsel örneklerin güncel bir yorumunda, birisi mihrap duvarı, diğeri son cemaat yerinin cephesi olmak üzere iki paralel mimari öğe arasında uzunlamasına tanımlanmış bir mekanıdır. Yapıya son cemaat yeri cephesinin izdüşümünde dikdörtgen bir dış avludan ulaşılır; Cami, Park içinde bu yönden adeta bir namazgah ifadesi taşımaktadır. Avlunun bir köşesine dikilecek olan çınar ve göle bakan bahçe duvarı boyunca yer alacak beş adet ıhlamur ağacı bu ifadeyi destekleyecektir. 

Son cemaat cephesi, arasında minareye, bodrum kattaki abdesthanelere bağlantıları ve ayakkabılıkları içeren cami giriş holünü barındıracak şekilde iki sıra duvardan oluşur; asimetrik bir saçak altında tanımlanan giriş kapısı mihrap aksında yer alır. Bu duvar-yapıdan geçilerek tek hacim halindeki namaz alanına ulaşılır; sadece içeriden algılanan beş adet basık tonoz mekanının ölçeğini belirler. Namaz alanının mihrap cephesi, mihrap nişini oluşturan duvar dışında tamamen yarı geçirgen dikey strüktürel cam elemanlarla kaplanmıştır. Namaz kılanlar bu cepheden süzülerek gelen Gölbaşı ışığına yönelecektir. 

Dış avlu tarafında minareyle bütünleşen bir duvar-yapı olarak algılanan Cami kitlesi, bunun arkasında taş kaplı iki yan cephe ve cam kaplı mihrap cephesinin dışta vurgulanması ile oluşan dikdörtgen prizma bir şeklindedir. Mihrap duvarı eğim yönünde yerden koparılarak ayrıştırılmıştır. Bu noktada her iki yanda kaba taş duvarlar ile arazi kademeleri mimari olarak ele alınmıştır.

 

Galeri