Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • 2020

Demirköy Dökümhanesi’nin restorasyon projesi, restitüsyon projesindeki veriler ışığında geliştririlmiştir. Dökümhanenin özgün işleyişine dair bilgileri son kullanıcıya taşırken, tümleme, bütünleme ve yeniden canlandırmalarda restitüsyon projesinden referans alınmış ve günümüz yapım teknikleri ile çakıştırılarak projeye yansıtılmıştır.

Alanın birçok kullanıcı grubu tarafından gezilebilmesi hedeflenmiş ve doğru referansların-bilgilerin aktarılması asıl amaç olmuştur. Alanda önerilen malzeme seçimlerinde mevcut var olan referansların yanında dökümhane işlevine uygun malzemelerin de kullanılması temel yöntemlerden biri olmuştur. Yeni önerilen kısımlarda demir malzemenin kullanımı bu sebepledir. Alanın da sınırlarını belirleyen çevre (sur) duvarları ile irili ufaklı moloz taşlarla inşa edilmiş olan çokgen burcun rölövede mevcutta bulunan en yüksek taş kotu +3.80 m olarak belirlenmiştir. Bu sebeple yapılacak taş tümlemelerinin kotu da kuzeyde +3.80 m kotu olarak kabul edilmiştir. Böylelikle tüm sur duvarlarının yüksekliği ortalama 1m - 1,5m aralığında değişecek şekilde mevcut dokuya uygun taş örgü ile tümlenmiştir. Restitüsyon projesinde tüm sur duvarının yüksekliği ortalama 4 metre olacak şekilde belirtilmiştir. Alanda mevcut olmayan bu yükseklikteki kısımların bütünlemesi yapılırken alanın işlevine ve tarihçesine uygun olan bir malzeme ile bütünlemenin yapılması kararlaştırılmıştır. Bu sebeple özgün kota kadar olan 2-2,5 m yüksekliğindeki bütünlemeler ham perfore saç/ demir panellerle tamamlanmış olup yakın çevreye karşı dökümhane algısı yaratılmak istenmiştir.

Aynı teknik Kuzey-batı burcunda da kullanılmış olup taş bütünlemenin üzeri restitüsyon projesinde önerilen kota kadar ham perfore saç/ demir panellerle tamamlanmıştır. Panellerin taşıyıcısı burç içindeki boşluğa basmakta olup çift cidarli cephe kaplamasının yükü taş duvarlara taşıtılmamaktadır.