Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız. Gizlilik Politikası ve KVKK

Tasarım Süreci Yönetimi

Tasarım grupları (mimari, statik, elektrik, mekanik, zemin) müşteriyle birlikte belirlenir. Tasarım süreci müşteri adına, müşteriyle birlikte yönetilir ve yönlendirilir. Müşteri istekleri ve ihtiyaçları, TEKNODEN deneyimleriyle harmanlanır. En önemlisi ise değer mühendisliği yapılarak, yapısal çözümler ve malzeme seçimleriyle bütçe en doğru sınırlara getirilir. Anahtar teslimi yüklenici teklifini en doğru şekilde alabilmek için tasarım paketini dört dörtlük yapmak için çalışılır.


Aşağıdaki "Teklif İste" butonuna tıklayarak firmaya Tasarım Süreci Yönetimi ürünü için teklif ve detaylı bilgi talebinizi iletebilirsiniz.

Teklif İste Panele Ekle
Etiket:
Proje yönetimi
Ürün Hakkında
1Teknik Özellikler

TEKNODEN Hizmetlerinin Genel Kapsamı

- Ön Çalışma Süreci
• Mevcut projeler ile özel ve resmi dokümanları inceleyerek, arşiv oluşturmak
• İş sahibi istek ve gereksinimlerini belirleyerek proje kapsamını tanımlamak
• Yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınması için yatırımcıyı yönlendirmek
• Temel iş programını oluşturmak
• Temel bütçeyi oluşturmak
• Temel proje organizasyon şemasını oluşturmak
• Temel risk analizlerini oluşturmak
• İletişim prosedürlerini oluşturmak
• Proje el kitabını oluşturmak

- Tasarım Süreci
• Tasarım müellifleri seçim kriterlerini belirlemek
• Projeyle ilgili yetkin tasarım müelliflerinden teklif alıp, değerlendirerek iş sahibi onayına sunmak
• İş sahibinin onayladığı tasarım müellifleriyle yönetmelik ve şartnamelere uygun sözleşmeler yapmak
• Tasarım paydaşları arasında eşgüdüm ve bilgi akışını sağlamak
• Tasarımların iş sahibi ihtiyaç programına uygun yapılmasını sağlamak
• Tasarımların ilgili teknik standart, şartname ve yönetmeliklere göre yapılmasını sağlamak
• Tasarımların bütçeye uygunluğunu incelemek
• Değer mühendisliği çalışma ve analizlerinin yapılması
• Proje tasarım süreci gelişmelerine yön verme toplantılarını düzenlemek
• Tasarım paketlerinin ihale dosyası için eksiksiz hazırlanmasını sağlamak
• Süre kontrolü yapmak
• Süreçle ilgili düzenli raporlama yapmak
• Risk yönetim planını hazırlamak
• Yapı ruhsatının alınmasını sağlamak
• Tasarım gruplarının inşaat sırasında, şantiye toplantılarına katılımını sağlamak

- İhale Süreci
• İhale takvimini hazırlamak
• İhale sürecini eksiksiz yönetmek
• Sözleşmeleri hazırlamak
• Teknik şartnameleri hazırlamak
• Yüklenici önyeterlilik kriterlerini belirlemek
• İsteklilerin yeterliliklerini değerlendirmek
• İhale dosyalarının ve zeyilnamelerin koordinasyonunu sağlamak
• İsteklilerle koordinasyon toplantılarını yapmak
• İhale ile ilgili isteklilerden gelen soruların cevaplamak
• İsteklilerin tekliflerini analiz ederek uygun teklifleri belirlemek
• İhale sonucu ile ilgili değerlendirme ve raporları hazırlayarak iş sahibine sunmak
• Sözleşme toplantılarını yönetmek
• Sözleşme eki olarak hazırlanacak evrakların (iş programı, nakit akış şeması, organizasyon şeması, teminat mektubu, iş sağlığı ve güvenliği planı, kalite kontrol planı) takip ve kontrolünü yapmak
• Yükleniciye yer teslimi yapmak, bu konuda gerekli işlemleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak

- Yapım Süreci
• Şantiye mobilizasyon, trafik ve organizasyon planını oluşturulmasını sağlamak ve kontrol etmek
• Şantiye iş güvenliği, kalite kontrol ve malzeme temin planının oluşturulmasını sağlamak ve kontrol etmek
• Atölye imalatlarının atölyede denetleyerek, tüm malzemelerin projeye uygunluğunu ve kalitesini denetlemek
• Nakit akış cetvellerini ve iş programını hazırlatmak, izlemek ve sapmalarda önlem almak
• Zaman yönetimi yapmak, iş programını güncelleyerek kontrol etmek
• Tasarımların ilgili teknik standart, şartname ve yönetmeliklere göre yapılmasını sağlamak
• Risk yönetim planını güncellemek ve takibini yapmak
• Kapsamlı haftalık ve aylık raporlarla iş sahibini bilgilendirmek
• Saha toplantılarını organize etmek ve yönetmek
• Tasarım paketlerinin ihale dosyası için eksiksiz hazırlanmasını sağlamak
• Hakediş dosyalarının örnek çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak ve kontrol edip onaylamak
• İş emri değişikliklerini yönetmek
• Sistemlerin test ve devreye alma süreçlerini yönetmek, garantileri ve kullanım kılavuzlarını takip etmek
• Geçici kabul işlemlerini düzenlemek ve kontrol etmek
• Kesin hesapları kontrol etmek ve onaylamak

- Yapım Sonrası Süreci
• İşletme, bakım el kitaplarının yükleniciden alınması, düzenlenmesi
• Garanti belgelerinin yükleniciden alınması, düzenlenmesi
• Yapıldı (as-built) tasarımlarının yükleniciden alınması
• Kesin kabullerde bulunmak, süreci yönetmek, tutanağı düzenlemek
• Tasarımların iş sahibi ihtiyaç programına uygun yapılmasını sağlamak
• Ödemelerle ilgili son dokümanların hazırlanması, sunulması
• Kesin kabullerden sonra yaşanabilecek yüklenici kaynaklı yapısal sorunları sözleşme kapsamında çözümü
• Projeye ait tüm bilgi, belge ve evrağın zaman sınırı olmadan saklanması ve istenmesi halinde sunulması