Yaktaş

Firma Hakkında

<p> 1995 yılında kurulan <strong>Yaktaş</strong>,&nbsp;23&nbsp;yılı aşkın s&uuml;redir nitelikli zemin kaplama &uuml;r&uuml;nlerinde, d&uuml;nyanın en &uuml;nl&uuml; markalarının T&uuml;rkiye distrib&uuml;t&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yapıyor. T&uuml;m &uuml;r&uuml;nlerinde uluslararası standartlara uyumlu ve yenilik&ccedil;i olma &ouml;zelliklerine dikkat eden Yaktaş, b&uuml;nyesindeki&nbsp;Gerflor, DLW, Sports Court, Connor Sports, Romus, Balsan, Fitnice&nbsp;gibi markalarıyla ofisler, medikal ortamlar, spor ve eğitim kurumları gibi kamusal alanlara y&ouml;nelik &ldquo;daima &uuml;st&uuml;n kalite&rdquo; ilkesiyle &ccedil;&ouml;z&uuml;mler geliştiriyor. Evrensel kalite ve standartlarda &uuml;r&uuml;n ve hizmet sunmayı varoluş felsefesi olarak g&ouml;ren <strong>Yaktaş</strong>, yeni yatırımları ve markalarıyla ayrıcalıklı m&uuml;şterileri i&ccedil;in hizmet &ccedil;ıtasını daha da yukarılara taşıyor. Yaktaş, İstanbul&rsquo;da yer alan merkez depolarında t&uuml;m &uuml;r&uuml;nlerde 300.000 m2`nin &uuml;zerinde stok tutmaktadır. Y&uuml;ksek stok g&uuml;c&uuml; sayesinde &ccedil;abuk &ccedil;&ouml;z&uuml;m isteyen projelerde ithalat bekleme s&uuml;relerini ortadan kaldırarak en hızlı hizmeti verebilmektedir. Her zaman daha iyiyi ve daha kaliteliyi hedefleyen Yaktaş, bu misyonundan hi&ccedil;bir zaman &ouml;d&uuml;n vermemektedir.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>YAKTAŞ</strong> ailesi olarak;</p> <ul> <li> D&uuml;nya pazarındaki rekabetin &ouml;ng&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; koşulsuz m&uuml;şteri memnuniyeti i&ccedil;in y&uuml;ksek kalite ve standartlarda ticari yer d&ouml;şeme &uuml;r&uuml;nleri satış ve uygulaması yapmak,</li> <li> Ulusal/Uluslararası yasal d&uuml;zenlemelere eksiksiz uymak, T&uuml;m faaliyetlerimizi insan ve &ccedil;evre odaklı olarak s&uuml;rekli g&ouml;zden ge&ccedil;irmek,</li> <li> Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz &ccedil;evre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını &ouml;nlemek i&ccedil;in gerekli tedbirleri alıp iyileştirme &ccedil;alışmalarını yapmak,</li> <li> Entegre Y&ouml;netim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak i&ccedil;in &ccedil;alışanlarımızın bilin&ccedil; ve sorumluluğunu geliştirip yaygınlaştırmak,</li> <li> Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak,</li> <li> Atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n&uuml; ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlamak,</li> <li> T&uuml;m rakip ve paydaşlarımıza &ouml;rnek olmak,</li> <li> Teknolojik gelişmeler, toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alarak, politikamızla birlikte kalite, &ccedil;evre ve iş sağlığı, iş g&uuml;venliği uygulamalarımızı s&uuml;rekli g&ouml;zden ge&ccedil;irerek, iyileştirmek şirket politikamızdır.</li> </ul>

Ürünler

Yaktaş

Teklif İste

Gönder