Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • KAAT Architecture + Urban

Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışması kapsamında KAAT tarafından tasarlanarak mansiyon ödülüne layık görülen projede; 20 milyon metrekarelik bir güneş enerjisi santralinin ortasında yer alan SCADA Veri Üretim Merkezi, yeni yüzyılın bu yeni ve zorunlu anlayışının en nitelikli örneklerinden biridir. Proje alanındaki panellerin varlık nedeni Güneş'in her sabah doğudan doğması ve her akşam batıdan kaybolmasıdır. Yapay ve doğal olanın birbiriyle temas ettiği noktada, bir veri üretim merkezinin varlığını doğrudan üzerinde bulunduğu topraktan kurması son derece anlamlıdır.
 
KAAT tarafından proje önerisinin temelini oluşturan “logos”, eski İyon kültüründe “topraktan üretilen bilgi” anlamında kullanılmıştır. Bu şekilde Logos, üzerinde durduğu çöl toprağının ortasından türetilen bir bilgi üretme merkezi olarak hiçliğin ortasında görünür.
 
Çölün ortasında, üzerinde durduğu topraktan türetilen ritmik unsurlar arasında bir yapı kurgulanmıştır. Alanda ışığı ve ısıyı emecek yüzeylerin azlığı, güneş enerjisi santrali kurmayı avantajlı hale getirse de ofis binası tasarlamayı zorlaştırmaktadır. Güneş yansımasının bu kadar yüksek olduğu yerlerde öncelikli amaç, rahat bir çalışma ortamı yaratmak için içe dönük bir dünya, bir vaha kurmaktır. Çevrede kontrollü gün ışığı alabilen erişilebilir bahçeler ve iç mekanlarda erişilemeyen eliptik iç bahçeler ile doğal aydınlatma ve mekan konforu sağlanması hedeflenmiştir. 
 
Binanın doğrudan üzerinde bulunduğu araziden türetmek hedeflenmiştir. Bunun için Batı Asya ve Antik Roma'da sıkça kullanılan bu arkaik yapım tekniği ile çağımızın teknolojik becerileri ile güçlendirilen hibrit bir yapım yöntemi kullanılmıştır. Çakıl, kum, silt ve kilin farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen malzemeyi GRC kalıplara sıkıştırarak monolitik gradyan duvar elemanı oluşturulmuştur. Toprağın özel dokusunu hissedebilme, dokunabilme ve doğal dilini ifade edebilme yeteneğine büyük önem verilmektedir.
 
Günümüz dünyasında, farklılaşan detaylar ve artan malzeme katmanları nedeniyle ekonomik olmaktan uzak, karmaşık yapı yapıları görmekteyiz. Gece ve gündüz sıcaklık ve nem farkının bu kadar yüksek olduğu bir coğrafyada duvar kesiti ve plan detayının sadece 2 katmandan oluşması, yeni zihniyetlerin oluşması noktasında tutarlı ve önemli bir karardır.