Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • WE're

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul’un en önemli alt merkezlerinden biri olan Bakırköy, Osmanlı ve ilk Cumhuriyet dönemlerinin farklı kültürel izlerini benliğinde yaşatırken, hızlı bir şekilde metropolleşen son çeyrek asrın İstanbul’unun karakteristik özelliklerini de taşımaktadır. Özellikle 1950’li yıllardan bugüne kadar gelen hızlı kentleşme ve göç ile birlikte gelen nüfus artışı, Bakırköy’ü İstanbul’un en önemli kesişim noktalarından biri haline dönüştürmüştür. Bugün Bakırköy, yakın çevresinde komşuluk ilişkisi içerisinde bulunduğu ağırlıklı konut yerleşim alanlarının da etkisini, sahip olduğu farklı kültür ve dinlerin izlerini taşıyan zengin kültürel kimliği ile buluşturmuş ve kentin en önemli çekim merkezlerinden biri haline dönüşmüştür. Bu bağlamda hem sosyo-kültürel ve ticaret hem de konaklama ihtiyaçlarının adeta bir merkez üssü sayılmaktadır. Bu bağlamda, Bakırköy’ün merkezi sayılabilecek yarışma alanı ise gün içerisinde milyonlarca insanın kullandığı bir kent parçası olarak belirmektedir. Yakın çevrede bulunan alışveriş merkezleri bu yoğun kullanımı besleyen diğer etkenlerdendir. Bütün bu özellikleri ile Bakırköy Meydanı, İstanbul’un batı çeperindeki ilçelerine de hizmet veren, geniş hinterlanda sahip bir meydandır. Yakın çevresindeki konut dokusu ile canlı ticaret hayatının iç içe geçtiği alan, yakın geçmişte tamamlanmış ve kısa zaman içerisinde yenilerinin de ekleneceği ulaşım hatları ile daha da yoğun kullanımlı bir kent merkezi olacaktır.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, kentin en yoğun ulaşım rotalarından biri olan E5 otoyoluna kuzey-güney aksında bağlanan İncirli Caddesi ile 19. yüzyıldan beri hizmet veren ve İstanbul’u doğu-batı yönünde kat eden demiryolu hattının birleşim noktasında bulunmaktadır. Aynı şekilde kıyı bandı boyunca devam eden yeşil doku üzerinde bulunan odaklar ile de ilişkilidir. Bu odakların kent içi ulaşım arterleri ile bağlantısını kuvvetlendirmek adına yarışma alanı bir ara kesit görevi görmektedir. Geçmişte taşıt yolu olarak kullanılan Fahri Korutürk ve Ebuzziya Caddeleri bu kıyı bandı odaklarının güçlü ulaşım akslarına bağlanmasında önemli rol üstlenmektedir. Bu bağlamda aslında yarışma alanı doğu-batı ve kuzey-güney yönünde kente hizmet eden farklı türdeki ulaşım yollarının tam merkezi kesişiminde bulunma özelliğine sahiptir. Bu çerçevede Bakırköy Meydanı ve yarışma alanı yakın çevresi ile birlikte ele alınmayı gerektirmektedir. Yarışma alanına dair ilk stratejiler alanın bu özelliklerine göre şekillendirilmiştir.

A- Odakları Birleştirmek

Yarışma alanı içerisinde bulunan fakat ulaşım yolları ile bölünmüş kent odaklarının ve donatı alanlarının bir bütün olacak şekilde bütünleştirilmesi

B- Bağlantı Kurmak

Doğu-batı ekseninde kenti kesen ve bir bariyer etkisi yapan demiryolu hattının çevresini kuzey–güney yönünde ilişkilendirmek

C- Kent Kullanım Alanları Yaratmak

Mahalleli, kentli ve ziyaretçinin hem kendi başlarına, hem de bir arada kullanabilecekleri kent alanları yaratmak

D- Yaya Odaklı Ulaşım

Farklı toplu taşıma araçları ve bunların durakları ile zedelenmiş ve taşıt odaklı kurgulanmış kent alanını, yeni bir ulaşım kurgusu ile yaya odaklı hale getirmek