Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • Rasa Stüdyo

  • 2019

Alana dair üst ve alt ölçek analizlerde, mevcut işletme fakültesi yapısının kampüs içi açık alan sürekliliğini kesintiye uğrattığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapının bir eğitim yapısı oluşu göz önünde bulundurulduğunda kampüs ölçeği ve bu ölçeğin ürettiği mekansal hareket problemli bulunmuştur. İşletme Fakültesi yapısı, konumu itibariyle metropol ekosistemi içerisinde bulunması açısından oldukça önemli olmakla birlikte; kampüs içi ilişkileri yeniden üretme ve tanımlama potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla üst ölçek kararlarda tespit edilen problemlere yaklaşımın; söz konusu potansiyelin ortaya çıkartılmasında kritik olacağı öngörülmüştür.

Program ve Mekan Süperpozesi: Katlanma

Tasarım sürecinde, tespit edilen kent-kampüs ölçeği ve kamusal mekan sürekliliği problemlerine yaklaşımda; yapı programı ve bu programın yorumlanma biçimi oldukça önemli bir konuma yerleşmiştir. Program oldukça yüklü olmakla birlikte farklı (küçük akademisyen odaları ve büyük amfi derslikler gibi) mekânsal doğaya sahip hacimlerden oluşmaktadır. Bu doğa farkından ve alanın mevcut topografyasının ürettiği kesitten faydalanarak, bir fakülte yapısı önerilmiştir. Program parçaları ilk başta eşdeğer ele alınarak bir düzleme serilmiş, daha sonra da doğa farklılarına göre katlanmıştır. Her katlamanın oluşturduğu yeni yüzey ve katları oluşturan her mekanın birlikte yapıyı ve kampüsü üretmesi amaçlanmıştır.