Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • SAP Türkiye

  • Mimaristudio

  • Oğuz Bayazıt Mimarlık

  • 2019

SAP Türkiye, İstanbul daki faaliyetlerine artık yeni merkez ofisinde devam ediyor.

İç mimari konsept, tasarım ve proje çalışmaları Mimaristudio tarafından gerçekleştirilen 1.800 m2 net kapalı alana sahip ofis, İstanbul'un yeni çekim merkezlerinden biri olan Emaar'ın ofis kulesinde yer alıyor.

SAP Global İdari İşler birimi liderliği ile geliştirilen projede, fiziksel çalışma alanları yanında, çalışma kültürü ve alışkanlıklarını da değiştiren bir yaklaşım gerçekleştirildi. Yeni fiziksel yapı içindeki çalışma anlayışı, tüm kademedeki çalışanların sosyalleşerek, bir arada, etkileşim içinde çalışmalarına olanak tanımakta. Firmanın inovatif, yenilikçi ve sosyal yüzü, SAP tasarım kriterleri ile birleştirilerek, yepyeni bir çalışma ve yaşama alanı yaratıldı. Proje, aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir hassasiyeti ile de ön plana çıkmakta.

İki katta planlanan ofisin bir katı tamamen SAP çalışanlarına hizmet verirken, diğer katın ise bir bölümü çalışanlar , diğer bir bölümü ise SAP ziyaretçilerinin kullanımına uygun olarak planlandı. Bu ziyaretçi ve toplantı alanı, aynı zamanda SAP müşteri ve potansiyel müşteri adaylarının da ağırlanabileceği, ürün ve hizmetlerin tanıtılıp, deneyimlendirilebileceği bir alan olarak tasarlandı. Bunun yanında, kurumsal toplantı, eğitim ve farklı organizasyonlara da olanak sağlayabilecek bir yapıda proje geliştirildi.

Yeni çalışma kültürü ile, tüm çalışanların esenliği göz önüne alınarak, dünyada son yıllarda adını daha çok duyuran "well being" kriterleri içinde azami günışığına, sürekli temiz havaya, uygun ısısal ve akustik konfor şartlarına, temiz suya, sağlıklı atıştırmalık ve içeceklere ulaşmaları hedeflendi. Ayrıca biyofilik tasarım kriterleri dahilinde katlarda yeşile, doğal malzeme ve formlara, canlı renklere yer verildi. Bununla birlikte, hareket temelli çalışma (activity based working) yaklaşımı ile, çalışanların çalışma masaları dışında nerede, nasıl ve ne zaman çalışabilecekleri özgürlüğüne sahip oldukları, gün içinde birbirleri ile paylaşımlı (co working) bir çalışma gerçekleştirecekleri yeni nesil bir çalışma mekanı planlandı.

Bu doğrultuda, mobilya seçimlerinde sadece oturarak değil, ayakta da çalışabilme imkanı tanıyacak ürünler seçildi. Ergonomi ön planda tutularak yeni nesil ürünler tercih edildi Zamanlarının %90'ını kapalı mekanlarda ve bağlı (online) halde geçiren çalışanların sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal anlamda da sağlıklı ve mutlu olabilecekleri bir mekan tasarımı hedeflendi. Bu hedef ile verimliliği ve üretkenliği yüksek bir çalışma ortamı planlandı. Bireysel çalışma alanları yanında, katların farklı köşelerinde, bir arada ve ortak çalışma alanları kurgulandı.

Planlamada monotonluğun ve birbirinin tekrarı yerleşim düzeninin, farklı amaçlara hizmet eden sosyalleşme, görüşme ve toplantı alanları ile önüne geçildi. Gerek birimler arası, gerekse birimlerin kendi içlerinde tasarlanan bu alanlarda farklı kullanımlara yönelik ürünler seçildi. Hem dışarıdan gelen misafirlerin, hem de iç kullanıma açık olan toplantı bölümünün yanında, çalışma alanları içinde bağımsız olarak, gerek bireysel, gerekse grup kullanımına açık sessiz odalar ve toplantı odaları planlandı.

Bununla birlikte, tüm çalışanların rahat şekilde ulaşabildikleri açık içecek ve kopyalama noktaları, çalışma alanlarındaki sosyalleşme ve dinlenme alanları, tüm SAP personelinin bir arada etkinlik, sunum ve büyük toplantılarını gerçekleştirebilecekleri, farklı ölçeke ve fonksiyonda toplantı, eğitim, beyin fırtıntınası mekanları projenin dikkat çeken bölümleridir. 

Mimaristudio, SAP Ofisi projesinde tüm mekan tasarımını, tamamlanan doğru planlama sürecini takiben, zemin, duvar, tavan, aydınlatma, akustik, peyzaj, mobilya alt disiplinleri ile birlikte, bir bütün olarak ele aldı. Bu bağlamda, projenin iki ayrı katı farklı işlevlere hitap etse de, bu iki kat arasındaki tasarım dil birliği projede dikkat çekmekte. Firmanın yenilikçi, dinamik ve genç kimliği, ince yapı malzemelerinin farklı form, biçim ve geometrik kullanımları ile ön plana çıkarıldı. Bu yaklaşım içinde firma kurumsal renklerine de, abartıya kaçmadan mekan tasarımları içinde yer verildi.

Açık çalışma ve yaşam alanlarındaki akustik konfor konusu, tasarımın planlama aşamasından itibaren önemle ele alındı. Gerek kapalı odalar arası ses geçişlerinin engellenmesi adına oluşturulan farklı tipte duvar detayları ve çift kat camlı bölmelerin tercih edilmesi, gerekse mekan içi hacim akustiği tedbirleri ile tasarım süreci yürütülerek uygun malzeme seçimleri yapıldı. Bu bağlamda, tüm açık çalışma ve yaşama alanlarındaki tavan ve duvar akustik panelleri projenin önemli detayları arasındadır.

Ofisin aydınlatma tasarımı da, hesapları ile birlikte tüm tasarımın bir parçası olarak Mimaristudio tarafından planlandı. Tavan tasarımı, farklı form, kot ve malzemeler ile planlanan düzensiz geometrik yapısına rağmen homojen aydınlatma dağılımı ile dikkat çekmekte. Akustik alçı panel ve özel akustik plakalara entegre lineer ve noktasal ışık kaynakları ile genel aydınlatma çözümleri planlanırken, dekoratif akustik aydınlatma ürünleri de projede yer aldı. Enerji verimliliği açısından tüm projede LED teknolojisi tercih edildi.

Proje, firmanın global kimliği ve bulunduğu sektör içindeki vitrin yüzü olmasının yanında, sadece çalışma değil aynı zamanda yaşam alanı olarak da işverenin kullanımına sunuldu.

Fotoğraflar: Gürkan Akay - Alp Eren