Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • CAA.Studio

  • 2015

Çorum-Ankara Otoyolu'nun üzerinde bulunan, yaklaşık 7000m² inşaat alanı olan Greyder Ayakkabı Fabrikası, diğer endüstriyel yapıların da yol boyunca dizildiği bir bölgede konumlanmıştır. Yönetim ve üretim olmak üzere iki temel işlevi barındırmakta olan yapıda yönetim alanları aynı zamanda fabrika satış, konferans, eğitim ve konaklama da içerecek şekilde programlanmıştır. Zemin katlarda otoyoldan geçenlerin duraklayıp zaman geçirebilecekleri mağaza, kafeterya, tasarımcıların eğitimler düzenleyebileceği altmış kişilik konferans salonu gibi daha kamusal işlevler konumlanırken; üst katlarda ise fabrika genel yönetimi, AR-GE birimleri ve şehir dışından gelen konukların konaklama ihtiyacını karşılayabilmesi için stüdyo daireler bulunmaktadır.

Üretim bloğu ve ona bitişik yönetim yapısı görsel olarak ayrışmakta ama aynı zamanda renk ve düşey hatların tekrarı ile bütünlük sergilemektedir. İç mekân kurgusunda üretim ile yönetimin etkileşim içinde olması ve bunun iki alan arasında görsel ilişki kuracak şekilde vurgulanması önemsenmiştir. İç mekânlardaki mimari yaklaşımda yapının yönetim alanlarındaki prestij arayışının endüstriyel bir ifadeyle sağlanması hedeflenmiş, malzeme ve renk seçimleri bu doğrultuda şekillenmiştir.

Yapının kamusal işlevleri barındıran zemin katı, diğer işlevlere göre daha şeffaf olacak şekilde ele alınmıştır. Üst katlarda ise farklı işlevleri barındıran alanlar homejen bir cephe katmanıyla bir arada tutulmuş ve daha az geçirgen bir yüzey elde edilmiştir. Cephede modüler perfore metal plakalar kullanarak sağlanan bu etki hem güneş kontrolü sağlamakta hem de yapının görsel ifadesini oluşturmaktadır. Modüller farklı derinliklerde ve farklı geçirgenliklerde cephe elemanlarından oluşmaktadır. Bu farklılıklar cepheye derinlik kazandırmaya yardımcı olmaktadır. 2500 m² taban alanına oturan üretim kısmı monoblok bir kütle olarak ele alınmış olup cephede yer alan boşluklar lineer, düşey hatlar olarak tasarlanmıştır. Ritmik, lineer cephe boşlukları sayesinde üretim alanında optimum seviyede doğal ışık alınmıştır.

Proje Künyesi

Tasarım Ekibi : Alişan Çırakoğlu, Ilgın Avcı, Deniz Yazıcı, Merve Gül Özokçu, Oya Esen, Batuhan Kumru
İşveren: Kavsan AŞ.
Ana Yüklenici: Kavsan AŞ.
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş  Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Arsa Alanı (m2): 4665 m²
Toplam İnşaat Alanı (m2): 7050 m²