Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • Tamirci Architects

Proje alanı, Marmara Bölgesi’nin Marmara Denizi’ne doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası’ndaki Erdek Körfezi’nde yer almaktadır. Türkiye’nin ilk sayfiye yerlerinden birisi olarak nitelendirilebilecek Erdek beldesi önemli bir turizm odağı olma özelliğini zamanla yitirmiş ve batı ve güney sahillerindeki muadil beldelere kıyasla rekabette görece geri kalmıştır. Bu bağlamda anılabilecek bir mevki olan Çuğra Koyu’nda önceleri PTT Kamp Tesislerinin bulunduğu parsellerdeki yapılar miladını doldurmuş ve yeni bir işlevlendirme stratejisi ile dönüşüm talebinde bulunulmuştur. PTT Akademi projesi; devlet ve özel iştiraklere ait tüm lojistik şirketlerin kullanımına sunulacak bir eğitim ve konaklama üssü olarak tanımlanmış, misafirhane ve eğitim bloklarından oluşan ikili bir kampüs olarak projelendirilmiştir. 

Deniz ön görünümündeki misafirhane parseli ile bir arka sıradaki eğitim yapısının bütünleşik bir kurguda ele alınması kritiktir. Yüksek standartta bir konaklama tesisi olarak sınıflandırılmış misafirhane yapısı denizden karaya doğru teraslanarak geri çekilen bir yapı plastiği ile şekillenir. Bu durum yapının deniz yönündeki algısını yükseklik bazında dengede tutmaya çalışırken iç mekan kurgusunun örgütlemekte başat rol oynar. Zemin katta önerilen lobi, yemek salonu, kapalı havuzlar ve spor salonları yapının bazasını oluşturan arkadın örgütlediği yarı açık dolaşım senaryosu ile birbirine bağlanır. Yapının zemindeki işlevlerini ikiye ayıran iç sokak eğitim bloğu ile kurulacak fiziksel ve görsel ilişkinin önemli ipuçlarından biridir.  

Eğitim bloğunun kendi bünyesinde barındırdığı derslik ve çok amaçlı salon birimlerinden farklı zamanlarda esnek kullanımlara olanak sağlayacak halde çözümlenmiştir. Bu yapıların çatı yada cephe tasarımlarında izlenilen kademelenme vurgusu kampüsün mimari dilbirliği açısından tutarlılık sergiler. Derslik yapısında önerilen ve cephe oluşumunda vurgulanan yapısal eksiltme iç mekandaki dinlenme alanlarının bir uzantısı halde okunabilir. Bu alanlardan mahreç alan teraslar aynı zamanda çevre ve mekan arasında bir etkileşim alanı üretir. Eğitim tesisindeki açık plan çözümleri kolektif çalışmalara imkan verirken sergi ve rekreasyon birimleri ile bireysel öğrenme alternatiflerini çeşitlendirmeyi hedefler.