Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Yapılar, Kaplamalar ve Çerçeveler: Kereste Kullanımı

Yapılar, Kaplamalar ve Çerçeveler: Kereste Kullanımı

İnsanlık tarihinde, kereste insanları hava koşullarından ve yırtıcılardan korumak için barınaklar inşa edilirken, ilk olarak hayvan derileri ve kayalarla birlikte kullanılmıştır. Bu tekniklerin bilgisi insanlığın başlangıcına kadar uzanırken teknolojinin ilerlemesi ile birlikte coğrafyaya bağlantılı olarak gelişmiştir.

Daha soğuk iklime sahip bölgelerde, yalıtım özelliği nedeniyle kerestenin yapıda ana malzeme olarak kullanılması tarihte yaygındır. Ayrıca Japonya gibi yerlerde, atalardan kalma bilgileri kullanarak geleneksel kereste kesme ve birleştirme uygulamaları da yapılmaktadır. İnşaat sektörünün ana yapısı olarak kerestenin kullanımı ise Sanayi Devrimi’nden sonra çelik ve betonarme uygulamalarının gelişmesiyle önceliğini yitirmiştir.

Kereste, inşaatın tüm aşamalarında, yapısal destek ve kalıcı yapı elemanları olarak kullanılmaktadır. Bu kullanım çeşitliliği aynı zamanda hammadde şeklinde de yansıtılmaktadır. Kereste; doğal (yuvarlak) kesilmiş, yapısal parçalara ayrılmış ve çerçeveler gibi belirli amaçlar için kullanıcılarına kalıplaşmış çözümler sunmaktadır; zemin, duvar ve mobilya vb.

Geçici Yapılar

İnşaatın birçok aşamasında, işin başlangıcından itibaren geliştirilmesine destek olarak hizmet eden geçici sütunlar, kirişler ve levhalar için kereste kullanılır. Bu durumlarda, kereste parçaları genellikle çıtalar ve tahtalar gibi standart boyutlarda kesilir ve çivilenir. İnşaat için güvenlik sağlayan çitler ve korkuluklar uzun vadeli olarak geçici yapılarda bulunur.

 

Kalıcı Yapılar

Günümüzde daha az kullanılmasına rağmen ahşap yapılar, son yıllarda önemli teknolojik gelişmeler kaydetmiş ve giderek daha yüksek binaları yapılandırmayı başaran bir sistemi temsil eder. Kereste, genel bir yapı olarak uygulanmasının yanı sıra merdivende olduğu gibi yapıyı tamamlayan kalıcı bir yapı hatta çatı strüktürü olarak da kullanılabilir. 

Kereste; pencere çerçeveleri, gölgeleme elemanları ve mobilya gibi belirli yapı elemanları için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Pencereler ve kapılar, kereste kullanımının en çok görüldüğü yapı elemanlarıdır. Kaplama olarak kereste, iç veya dış duvarları kaplamak için katı parçalar şeklinde veya laminatlarla entegre bir zemin olarak kullanılabilir. Montajlı parçalar şeklinde ortamlarda astar olarak da uygulanabilir. Kerestenin inşaatın dışında zarar görmemesi için hem olumsuz hava koşulları yüzünden oluşabilecek sorunlara, hem de termitler gibi zararlı böcekler gibi olası karşı uygun şekilde korunmalıdır.

Bir inşaatın hemen hemen tüm aşamalarında ve bölümlerinde bulunan kereste, inşaat yapımının en fonksiyonel malzemelerden biridir. Ayrıca gerek maliyeti gerekse çabuk öğrenilebilen malzeme taşıma teknikleri açısından en erişilebilir malzemelerden biridir. Çimento ve çelik gibi malzemelerin çevre üzerindeki etkisiyle, kereste yeni teknolojiler sayesinde kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Üretim süreçlerindeki ilerlemelere bağlı olarak kereste, inşaat malzemesi için daha sürdürülebilir bir alternatif olarak rolünü yeniden kazanma potansiyeline sahiptir.