Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Enerji Verimliliği Yüksek Yapılar

Enerji Verimliliği Yüksek Yapılar

Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi son birkaç yılda daha çok gündeme gelmeye başlayan çevre kirliliğine bağlı sorunlar konut ve ticari binaların da en büyük enerji tüketicilerinden olduğuna dikkat çekmiştir. 

Modern mimari stil, inşa edilen yapıları çevreyle bir bütün olarak ele alır. Bu bağlamda enerji verimliliği açısından doğa ile uyumlu ve barış halinde bir yapı ortaya koymak tasarım hedeflerinden biridir. Mimarlar bina içindeki enerji kullanımını yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılamayı sağlayacak çözümler aramaktadır. Bu şekilde sürdürülebilir bir mimari ortaya konularak ekolojik denge korunmak istenir. Binanın ısıtılma ve soğutulması, havalandırma ve klima sistemleri binanın tükettiği enerji miktarının yaklaşık %20’sini oluşturur. Bu enerji kaybının önüne geçmek için binanın konumlandırılması, pencere / duvar oranı, duvar yapısı gibi etkenler göz önünde bulundurularak pasif iklimlendirme sağlayan tasarımlar yapmak yüksek oranda enerji verimliliği sağlayacaktır.

Enerji Verimliliği Yüksek Binalar Nedir?

Enerji verimliliği yüksek binalar yapının hem inşa hem de yaşam döngüsü süresinde kullanılan enerji tüketimini olabildiğince azaltan binalardır. Ekolojik fayda sağladıkları gibi harcanan enerji miktarının azalmasıyla yapı yaşam döngüsündeki maliyetleri de azaltmış olurlar. Enerji verimliliği yüksek binalar ekonomik ve ekolojik tasarrufu sağlarken yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarını minimuma indirme ve yenilenebilir kaynakları kullanma yöntemini izlerler.

Sıfır Enerjili Binalar Ya da Enerji Pozitif Binalar

Binaların enerji verimliliğini artırmak çevreye olumlu bir etki sunsa da gelinen noktada ivmelenerek artan çevre problemlerinin karşısında yeterli çözümlere ulaşılamamaktadır. Bu noktada sıfır enerjili binalar ve hatta enerji verimliliği açısından daha başarılı olan enerji pozitif binalar mükemmel çözümler sunuyor. Tüm sera gazı emisyonlarının %40’ından sorumlu olan yapı sektörünün olumsuz etkilerini azaltmayı mümkün kılıyorlar. Sıfır enerjili ve enerji pozitif binalar, yenilenebilir kaynakların kullanımı ile tükettiklerinden daha fazla enerji üreterek çevreye verilen zararın önüne geçiyorlar.

Görsel archdaily.com sitesinden alınmıştır.

Görsel archdaily.com sitesinden alınmıştır.

Enerji Verimliliği Sağlamak İçin 3 Temel Adım

Enerji tüketiminin en yoğun olduğu kullanım alanlarında verimlilik sağlamak önemli bir değişim yaratacaktır. Bu alanları ısıtma, soğutma ve iklimlendirme olarak sıralarsak aşağıdaki üç ana adımda binada yüksek enerji verimliliği sağlanabilir.

1. Temiz enerji sağlamak için yenilenebilir enerji ile çalışan bir güç sistemi kurmak

2. İklimlendirme ekipmanları ve düşük enerji ile çalışan aydınlatma sistemleri gibi yüksek enerji verimliliği sağlayan sistemleri binaya dahil etmek

3. Enerji tasarrufu sağlamak için yapı kabuğunu iyileştirmek

Görsel archdaily.com sitesinden alınmıştır.

Görsel archdaily.com sitesinden alınmıştır.

Powerhouse Brattørkaia

Enerji pozitif binalara örnek olarak; Snøhetta tarafından geliştirilen Powerhouse Brattørkaia, Norveç'teki en büyük pozitif enerji binasıdır. Ürettiği pozitif enerji ile hem diğer binalar hem de yerel ulaşım sistemi için bir mikro şebeke görevi görür ve şehrin işleyişine aktif olarak katkıda bulunur.

Arazi, gün ve mevsimler boyunca maksimum güneş ışığına maruz kalmayı sağlayacak şekilde özenle seçilmiştir ve yapının üst kısmı fotovoltaik paneller ile kaplanmıştır.

Görsel archdaily.com sitesinden alınmıştır.

Ancak binayı bir "mini elektrik üretim tesisi" yapmanın yanı sıra, bina kullanımının da verimli olması esastır. Günlük kullanım için minimum enerji tüketimiyle optimum performansa ulaşabilmesi için maksimum doğal ışık kullanımı, havalandırma için ısı geri kazanımı ve mümkün olan en yüksek enerji verimliliğine sahip elektrikli ekipmanların kullanımı sağlanır.

Bina kabuğu, dış ve iç ortamlar arasındaki ilk engeli oluşturduğundan enerji alışverişini azaltmada çok önemli bir unsurdur. Santral örneğinde dış panellerin ana yapıdan ayrıldığı havalandırmalı bir cephe sistemi bulunmaktadır. Bu ayırma, paneller ve cephe arasında hava akımının geçişine izin vererek ideal termal ve akustik yalıtımı sağlar. Havalandırmalı cephelerin en büyük avantajı, tuğlalar ile kompozit panel arasındaki boşluk sayesinde enerji tasarrufu sağlamasıdır.

Kaynakça: archdaily.com, strucare.com, geze.com, incoma.com.tr