Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • Dodofis

2018 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması’nda Eşdeğer 1.lik ödülü alan proje, Dodofis tarafından tasarlanmıştır. Projenin ana motivasyonu, tespit edilen kıyı – kent ve zonlar arası kopuklukları bağlamaktır. Önerilen Rekreasyon Omurgası, alanı strüktüre edip, yaya sirkülasyonunu ve yapılaşmayı şekillendirip, alanı artiküle eder. Alanda yer alması öngörülen iki ana işlev olan Ticaret Merkezi ve Stad Meydanı arasında düzenlenen omurga, zonları birbirine bağlarken, altyapı ve donatıları da ihtiva eder. Yarım adayı bölümleyen bu strüktür, kumsal zonu, festival zonu, meyve bahçeleri, koru ve mesire gibi zonları, barındırdığı donatı alanları ve yaya sürekliliği ile besler. Geniş proje alanını birbirine bağlayan bu omurga boyunca yerleştirilen imge ağaçlar ile alan, kent belleğinde yer edinir. Omurga konumlanışı ve zonlama, yapılaşmış alan - yeşil alan dengesini gözetecek şekilde yapılır. Yapılaşmanın görece yoğun olduğu ticari zon, kumsal zonu, stad meydanı ile yapılaşmanın seyrek olduğu koru ve mesire – meyve bahçeleri zonu – dere korusu – subtropikal meyve bahçeleri gibi yeşil alanlar birbirini dengeleyecek şekilde konumlandırılır.