Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • Rasa Stüdyo

  • 2014

Ulaşım yapıları bulundukları kentle buluşma noktalarıdırlar. Bu nedenle, fonksiyonelliğin yanı sıra simgesel değer taşımalı, özgün ve akılda kalıcı olmalıdırlar. Rasa Stüdyo’nun amacı, Lüleburgaz kentine, imar planında işaret edilen yarışma arazisi üzerinde verileri iyi analiz ederek çağdaş mimari kriterleri ile örtüşen, işlevsel ve sosyal bir şehirlerarası terminal kompleksi kazandırmayı hedeflemektir.

Yarışma alanı Edirne-İstanbul D100 karayolu üzerinde; Murathüdavendigar Caddesi ve İstiklal Caddeleri kesişiminde yer almaktadır. Eski terminalinde bulunduğu ve yetersiz kaldığı bu alanda giriş çıkışlar korunarak yeni bir yönelmeye gidilmiştir.

Rasa Stüdyo’nun önerisi, proje alanına doğu-batı aksında lineer şekilde konumlandırılmış ve terminal kompleksinden geriye kalan alanında rekreasyon alanına dahil edilebilmesi amacıyla arazinin güney sınırına yaklaştırılmıştır. Bu yerleşim tasarımın çıkış noktası olan simgesel kabuğun, rekreasyon alanının önemli bir parçası olmasına ve yapının Edirne-İstanbul karayolu yönünden simgesel kabukla algılanmasına olanak vermektedir.

Yapının işleyiş planı güney yönü (ön yol) tarafında şehirlerarası otobüs terminali yerleştirilirken; kuzey yönünde kırsala hizmet eden peronlar konumlandırılmıştır. Terminal içinde total bir alan elde etme çabası; iç mekan organizasyonunda etkin rol oynamıştır. Gelen giden yolcu orta alanda tasarlanan ticari alanlar ve bilet gişesi ile ayrılırken; yolcular için ferah bekleme ve sosyal alanlar kurgulanmıştır.

Terminalin batı ucunda; kentle buluştuğu noktada simgesel kabuk kırılarak etkinleştirilen bir kamusal ön alan tasarlanmış ve burası restoran, kafeterya ve ticari alanlarla desteklenerek sadece terminal kullanıcıları değil bölge halkının da vakit geçirebileceği bir alan elde edilmiştir.

Taşıyıcı sistem olarak çelik kolonlar ve üzerinde (I 133)lerden oluşan çelik bir örtü düşünülmüştür. Sonuç olarak; kentle bütünleşen ve halkın sosyal kullanımını ön planda tutan bir tasarım güdülerek; saydam bir yapı ve kent için simgesel değeri olacak bir örtü tasarlanmıştır. İşlevsel ve simgesel bir yapı olan şehirlerarası otobüs terminali programını; bunların yanında bekleme sürelerinde, etkin vakit geçirecek olanakları da sunan sosyal bir yapı olması hedeflenmiştir.

Proje Künyesi

Ekip: Tuna Han Koç, Oya Eskin Güvendi, Sıddık Güvendi, Barış Demir, Gülşah Örs Demir
İç Mekan Projesi: Dicle Hökenek
Aydınlatma Tasarımı: Studio Lighting Design
Statik Projesi: Tektaş Mühendislik
Mekanik Projesi: Arkon Mekanik
Elektrik Projesi: Adel Elektrik
Tesisat Projesi: Arkon Mühendislik