Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • addoffice

Proje alanı dikdörtgen bir düzlem olarak ele alındığında, kısa kenarlarının sokaklara sırt verir iken uzun kenarlarının komşu parselleri dolduran konut bloklarına yaslandığı gözlemlenir. “Yer”in, sıkışık bir kent parçasında varoluşu ve tasarlanacak yoğunluk değeri yüksek konut bloklarının birbiri ile olan ilişkileri temel sorunsal olarak değerlendirilir.

Alışılagelen toplu konut tasarlama hali, modüler birtakım blokların peşi sıra dizilmesinden oluşur; muhakkak bir kapalı sirkülasyon holü ve düşey sirkülasyon elemanları yerleştirilir ve nihayetinde birbirini sistematik olarak tekrar eden arkalı önlü daireler cephelere dizilir. Geçmişe dayalı bu deneyimler silsilesi göz önüne alındığında, toplu konutta yaşayan bireyin dairesini özelleştirmesi ve “ev” haline getirmesi, komşuluk ilişkileri geliştirmesi, özerklik ihtiyacıyla dairesi müstakil girişinin olması ihtimal dışı kalır. Bununla birlikte, birbirini seyreden yapı bloklarının doğa ile ilişkilenmesi veya mahremiyet duygusunu barındırması epey güç görülür.

Bahsi geçen enformasyonlar ışığında tasarım; yapı bloklarının uzun cepheler boyunca süregeldiği ve dairelerin yapı içerisinde tek yönlü yerleştiği; bu tek yönlü yerleşim ile birlikte kurgulanan 78 dairenin parsel içerisinde oluşturulacak “VAHA”ya baktığı bir kurgu üzerinden şekillenir. Katlara, yüzünü çeper parsellere dönen ve bu yolla tüm dairelerin VAHA’ya yönlenmesini mümkün kılan açık koridor sistemi ile varılır. Açık koridor sistemine takılan köprüler ile her daire özerk girişine sahip olur. Katlar boyunca, daire girişleri arasında devam eden galeri boşlukları alt-üst kat ilişkisinin kurulmasını sağlar. Böylelikle VAHA’dan gelen ıhlamur kokuları önce açık koridorda, sonrasında da dairenin içinde bireye eşlik eder. Birey, dairesine varan köprüyü peyzaj elemanları ile donatabilir, kişiselleştirebilir; tasarım sistemi buna olanak sağlar.

“Ev”in dışında geçen gündelik yaşamın VAHA’ya taşması kurgulanır. Bu noktada VAHA’da endemik bitki ve ağaç türleri, buluşma terasları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, aromatik bahçeler, havuz ve havuz kenarı dinlenme noktaları tasarlanır. Bu park alanı, site girişindeki açık hava sahnesi ile son bulur.