Bitümlü Su Yalıtım Ürünleri Faaliyetleri


BİTÜDER gerçekleştirdiği faaliyetler ile sektörün kalite standartlarını koruyarak, ulusal standartlara ve Avrupa standartlarına uygun üretim yapılmasını sağlamayı, dolayısı ile su yalıtım pazarında sağlıklı büyümeyi hedefler.


Aşağıdaki "Teklif İste" butonuna tıklayarak firmaya Bitümlü Su Yalıtım Ürünleri Faaliyetleri ürünü için teklif ve detaylı bilgi talebinizi iletebilirsiniz.


Bitüder'in hedefleri şöylece özetlenebilir:
• Türkiye'nin büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında olması ve yapı stokunun büyük bir bölümünün betonarme olması nedeni ile temellerde ve çatılarda su yalıtımı yapılması yapı güvenliği açısından şarttır. Bu konu ile ilgili bilinç arttırma faaliyetleri yürütülür.
• Mevzuat çalışmaları devam eden SU YALITIM YÖNETMELİĞİ’nin yayınlanması ile ilgili faaliyetlere katılır.
• Kalitesiz ürünlere karşı pazar denetimlerini yapacak kişi ve kuruluşları bilgilendirerek haksız rekabeti önlemeye çalışır.
• Bitümlü örtü pazarını büyütmeyi amaçlar.
• CE işareti konusunda bütün üreticileri ve karar mekanizmalarını bilgilendirmeyi, böylece haksız rekabetin önlenmeyi amaçlar.

Derneğin amacı özetle Türk halkına daha kaliteli ürünler sunmak, su yalıtım örtülerinin yapılar içinde doğru bir şekilde projelendirilmelerini, kullanılmalarını ve denetlenmelerini sağlamaktır.