Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
BİTÜDER
BİTÜDER

BİTÜDER

BİTÜDER (Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği), Türkiye’de üretim yapan Bitümlü Su Yalıtımı üreticisi sanayicilerin oluşturduğu bir sektör derneğidir. Amacı, Su Yalıtımında Ulusal ve Uluslararası mevzuatlara uygun olarak ileri teknoloji ürünlerin üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar yapmaktır. Hem üretimde, hem uygulama ve tasarım aşamalarında ilgili standart ve yönetmeliklerin doğru uygulanmasını hedefler. Bu amaçla tüm paydaşları, inşaat sektörü temsilcilerini bilgilendirme faaliyetleri yapar. Son zamanlarda kendi ürün grubu için haksız rekabetle mücadele, doğru detayda doğru malzeme seçimi ve doğru uygulaması konularında ağırlıklı çalışmalar yapan Bitüder, Su Yalıtım konusunda bilinç arttırıcı faaliyetler yaparak kalite standardını yükseltmeyi ve sağlıklı pazar büyümesini dernek misyonu olarak kabul etmiştir.
 
İletişim faaliyetlerini bu misyonla devam ettiren Bitüder, son yıllarda kurumlara ve firmalara bilgilendirme seminerleri yaparak amaca uygun şekilde bilinçlendirme faaliyetleri yapmaktadır. Fakat 2020 yılının başından itibaren pandemi sebebi ile konferans ve toplantı salonlarında yapılan seminer etkinlikleri azalmıştır. Tüm toplantıların ve etkinliklerin dijital ortamlarda yapıldığı, sosyal medyanın etkisinin çok arttığı bu dönemde, Bitüder hedef kitlesine yönelik iletişim faaliyetlerini ara vermeden, tüm dijital imkanları kullanarak devam ettirmektedir.