Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Çuhadaroğlu Alüminyum 2019 Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Alüminyum 2019 Öğrenci Proje Yarışması

 • Yarışmalar

 • 10 Mayıs 2019, Cuma

 • 02 Eylül 2019, Pazartesi

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Konusu “Mimarlık İşliği” olarak belirlenen Çuhadaroğlu 16. Öğrenci Proje Yarışması bu sene Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde başladı. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 2 Eylül 2019.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

"MİMARLIK İŞLİĞİ"

Fransızca "atölye" kelimesi ile eş anlamlı olan "İŞLİK" sözcüğünün, TDK' ya göre sözlük anlamı "Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer" dir.

Genel anlamı ile işlikler, sanat ve zanaatın üretimine ve eğitimine odaklanan mekanlar olmuşlar, öte yandan üretim ve eğitimi kapsayan pek çok alanda da stüdyo, atölye gibi isimlerle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Günümüzde mimarlık alanında hem (enformel veya formel) eğitimin hem de tasarım eyleminin bu işliklerde gerçekleştiği görülmektedir. Mimari işlikler, bilgi ediniminin ve aktarımının gerçekleştiği ve mimari üretimin gerektirdiği; karşılaşma, farklı disiplinlerle birlikte çalışma ve birlikte var olma olanaklarını da sunan mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu doğrultuda yarışmanın konusunu oluşturan "MİMARLIK İŞLİĞİ" enformel çalışmaların yapıldığı ve/veya formel eğitime eklemlenen, öğrenme-tartışmasorgulama-tasarlama ve benzeri birçok eylemin bir arada gerçekleştiği bir mekanlar bütünü olarak düşünülmelidir. Bu mekanların, mimarlığın doğasında bulunan kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, herkes için tasarım gibi kavramlara cevap verebilmesi, odağına ise disiplinler arası üretimi alması beklenmektedir.

YER

Yarışmacı yer seçiminde serbesttir, ancak tasarımını var olan bir yerde gerçekleştirmelidir. Yarışmacıların farklı karşılaşmalara ve birlikteliklere olanak verecek, mimarlık işliğinin kendisini de kamusallığın bir parçası haline getirecek nitelikteki mekanlar önermesi ve seçilen yerin bağlamının işliğin tasarımında rol oynaması gerekmektedir.

PROGRAM

Yarışmacılardan var olan eğitim kalıplarının dışında geliştirecekleri (yaratıcılıklarının paralelinde oluşturacakları) senaryo doğrultusunda program/programlar önermeleri beklenmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • 10 Mayıs 2019 : Yarışmanın duyurulması
 • 17 Haziran 2019 : Soru sorulması için son tarih
 • 28 Haziran 2019 : Soruların yanıtlanması
 • 02 Eylül 2019 : Üyelik- Proje teslimi, saat 17.00'ye kadar
 • 09 Eylül 2019 : Jüri değerlendirmesi
 • 16 Eylül 2019 : Sonuçların duyurulması
 • 30 Ekim 2019 : Sergi açılışı
 • 4 Kasım 2019 : Kolokyum ve ödül töreni – Yıldız Teknik Üniversites

ÖDÜLLER

 • 1. Ödül 6000 TL
 • 2. Ödül 4000 TL
 • 3. Ödül 3000 TL
 • Eşdeğer Mansiyonlar (1000 TL x 3 adet)

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ

2019 Yılı Asli Jüri Üyeleri: İmza

 • Çiğdem Polatoğlu (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) (Jüri Başkanı)
 • Ş.Tülin Görgülü (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • F. Pınar Arabacıoğlu (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Ervin Garip (Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Rıfat Gökhan Koçyiğit (Dr. Öğr. Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Alper Derinboğaz (Y. Mimar, Salon Architects)
 • Hakan Demirel (Y. Mimar, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Ofisi)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Serhat Başdoğan (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Polat Darçın (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)

Raportörler

 • Serhat Ulubay (Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • S. Serkan Ustaoğlu (Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi)