Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Yapı Sektörü İçin Malzeme Üzerine Yapılan Yarışmalar Neden Önemlidir?

Yapı Sektörü İçin Malzeme Üzerine Yapılan Yarışmalar Neden Önemlidir?

İlk tasarım aşamasında, mimarın piyasada bulunan çeşitli ürün ve malzemelerin farkında olması çok önemlidir; bu bilgilerle mimarlar, kavramsal ve gerçeklikle yakın uyum içinde olan yapıcı çözümler önerebilirler. Bu nedenle, mimarların inşaat sürecinde daha aktif bir şekilde rol almaları ve malzeme bilgisine sahip olmaları sektör içerisinde fark yaratmalarını sağlar.

Tasarım sürecinde, mimarlar projelerine referans olarak hizmet etmesi için diğer eserlerin, projelerin, ürünlerin, malzemelerin görsellerini toplayarak ilham ararlar. Görsellerin yanı sıra, aynı zamanda ürünlerin belirli teknik bilgilerinin sağlanması da tasarım sürecinde mimarlara yardımcı olması bakımından önemlidir. Bu nedenle, yapı sektörü şirketi ürünlerinin bitmiş bir mimari çalışmanın parçası olarak bağlam içinde yapı sektörüne özel sitelerde yayınlanması, yapı malzemesi üreticisinin ilham arayan mimarlara ulaşmasını ve hatta projelerinde kullanmalarını sağlayacaktır. Bu sayede, üründen memnun kalan mimari ekip ve müşteriler, paylaştıkları deneyim ve incelemeler ile otomatik olarak yapı malzemesi ürünü için referans oluşturuyor olacak, marka tanıtımına fayda sağlar hale gelecektir. Unutulmamalıdır ki, deneyim ve öneriler markanın kendisinin iletmeye çalıştığı mesajdan daha fazla etki sağlar. Yapı sektöründeki malzeme yarışmaları, üreticilerin ilgili kitleye ulaşmak, alanında yetkin jüri üyeleri tarafından değerlendirilmek ve sonrasında önemli bir referans olarak kullanılabilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Yapı malzemeleri alanında düzenlenen yarışmalar, genel olarak yapı malzemesi üreticisi veya temsilcisi firmaların, kuruluşların, akademik grupların, araştırma laboratuvarlarının, girişimcilerin başvurabildiği yarışmalar olup, yapı malzemesi alanında yeni fikir, teknoloji ve ürünleri destekleyerek sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefler ve aralarındaki bağların güçlendirilmesini sağlar. Yapı sektöründeki malzeme üzerine yapılan yarışmalar tasarımcıların, mimarların ve sektörün dikkatini çeker, bu sayede kazananlar sektörde kendilerini bir adım daha öne geçirebilecek fırsatı yakalamış olurlar. Alanında yetkin jüriler tarafından değerlendirilen ve başarılı bulunan ürünler, yarışmalar sayesinde güçlü referanslara sahip olurlar.

Kengo Kuma / Shipyard 1862 / Photographer: Erieta Attali

Günümüzde dijitalleşmenin önemini büyük ölçüde hissettiğimiz bugünlerde, dijital mecralarda mümkün olduğunca yer almak firmalar için büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, yarışma kazanma başarısını desteklemek için verilen kapsamlı ve nitelikli pazarlama ve iletişim hizmetleri ile de firmaların sektörde daha geniş bir kitleye hitap etmesi sağlanır. Bunların yanı sıra, ödül almaya layık görülen firmaların ürünlerinin, röportajlarının, makaleleri ve sponsorlara ait dosyaların yer aldığı kitaplar hazırlanır. Hazırlanan kitaplar yapı malzemesi üretici firmalara, dernek ve basın organlarına ve diğer sektör profesyonellerine dağıtılarak, kazananların görünürlük ve bilinirliğinin arttırılması sağlanır.

Global ekonomideki ve ilişkilerdeki değişimler, özellikle de içinden geçtiğimiz bu zorlu durumda önemini daha da anladığımız teknoloji ve bilgi alanındaki gelişmeler, ürünlerin değerlendirilmesindeki kriterlerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ekonomik dalgalanma durumlarında Ar-Ge bütçelerinin etkilendiği ve mühendislik örneklerinin çoğaldığı gözlemlenmiştir. Bu bakımdan yapı sektöründeki ürünlerin tasarım-üretim-pazarlama-uygulama-kullanım aşamalarına ilişkin daha yeterli bir Ar-Ge altyapısının geliştirilmesinin ve yenilikçi bir bakış ile tüm aşamaların bütünsel ele alınarak teşvik edilmesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemiz özelinde bakıldığında süregelmekte olan altyapı ve üstyapı yatırımlarının ürün ve süreç geliştirmede, ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilere özendirici etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ancak çağdaş yapımın gelişmesine katkı sağlayacak ürün ve süreçlerde eksiklik gözlemlenmektedir. Bu nedenlerden dolayı, yapı ürünü  tasarımı ve üretimi konusunda ihtiyaca cevap verebilecek gelişmelerin yapılması ülkemiz açısından oldukça önemlidir.

Yapı sektöründe malzeme ödülüne sahip olmak, ürünlere katma değer kazandırır, marka bilinirliğini arttırır. Yapı ürününün ve yapım sürecinin kalitesinin sağlanmasına yönelik çalışma ortamlarının geliştirilmesi, içinde bulunulan zorlu rekabet koşullarında ayırt edici kimlik özelliklerinin öne çıkarılmasına fayda sağlar. Yapı firmalarını uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyeye taşır. Yapı sektörünün yaklaşık 30 yıldır ilgi gösterdiği malzeme üzerine yarışmalardan biri de 2020 yılı itibari ile Yapı Kataloğu bünyesinde gerçekleştirilen Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’dir.

_____________________________

Kaynaklar: