Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Türk Yapı Sektöründe Pazarlama: Yapılanı Göstermek

Türk Yapı Sektöründe Pazarlama: Yapılanı Göstermek

Sektörü tanımakla başlıyor aslında bütün serüven. O kadar büyük bir açılımı var ki Türkiye yapı pazarının, yapı malzemeleri, projeler, inşaatlar, yan sanayiler, bütün bunlara eşlik eden meslek grupları; mimarlar, mühendisler, yanısıra sermayenin döndüğü yatırımcılar, inşaat faaliyetlerini layıkıyla yapagelen taahhütçüler, yani müteahhitler ve onların da alt kadroları, bir de el yordamıyla rant güdüsüyle inşaat faaliyetini öğrenmiş, ama kendince bir sistem oluşturup arenadaki yerini almış müteahhitçikler ama hepsinin ekseninde dönen bir yapılaşma, kentin değişimi, dönüşümü, barınma güdüsünden uzaklaşan yoğun bir faaliyet ve bütün bunları tek bir çatı altında toplamaya çalışan bir literatür.

Yine yanısıra bütün bunların temelindeki etik-estetik bilimini öğrenip yaratıcılığını da katık yapıp ürün üreten tasarımcılar ve onların da sistemdeki var olma çabaları.

Cümleye başka bir yerden de başlamak mümkündü; ama öyle gelişiverdi. Aslından uzaklaştırmayıp demeye çalışacağımız şeyleri burada sıralamak gerekirse, sektörün bileşenlerini enine boyuna konuşacağımız bir platform burası. Her açıdan iş yapma prensiplerinin masaya yatırıldığı, hizmetlerin ve üretimlerin tanıtımı ve paylaşımı için yapılan işlerin değerlendirildiği, bugün aslında adına “pazarlama” denilen “yapılanı göstermek” klişesiyle ilgili birikimlerin biraraya getirildiği, ve bunun da özellikle “yapı sektörü” özelinde yapıldığı bir platform kurmaktı maksadımız.

20 yıla yakındır sektörün tam kalbinde olmanın getirdiği deneyimle pek çoktu konuşacaklarımız. Burada yol gösterici bir rol oynamanın dışında, sektörel bilgi ve deneyimlerimizi bizim seçtiğimiz ve yine bizleri seçen aktörlerle paylaşmayı da görev edindik. Bu yoldaki çabalarımızın yapı sektörünün kurgusunda hatırı sayılır bir yer alabileceğini düşünüyor ve düşüncelerimizi de kelimelere bırakıyoruz.

Yapı sektörünün büyüklüğü firmaların kendilerini ve firma kimliklerini sektörün doğru yerinde konumlandırmaları için oldukça zorlayıcı ama aynı zamanda da fırsat yaratıcı bir etken. Sektörün özellikle yönetimsel ölçekte sanayi ve hizmetler olarak ikiye ayrılması, esas ayırımları da başlatıyor diyebiliriz. Aslında doğru bir tanımlama bir yandan da; proje hizmetleri ve müteahhitlik hizmetlerinin yanısıra, malzeme ve ürün sanayisi mevcut, yan sanayileri hiç saymadan ilk aklımıza gelen yapı malzemesi sanayisi. Beton, izolasyon, boya, kapı, pencere, mobilya ve bir yapının çeperine girebilecek bütün yapı malzemeleri veya ürünleri.