Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Mimarlar Yarışmalara Neden Katılmalıdır?

Mimarlar Yarışmalara Neden Katılmalıdır?

Helene Lipstad “Experimental Tradition: Essays on Competition in Architecture” adlı eserinde mimari tasarım yarışmalarını, “karşıt fikirlerin ve uzlaşmaz çözümlerin çarpıştığı savaş alanları, sınırları görünmeyen dev tasarım stüdyoları“ olarak tanımlamıştır. Hiç şüphesiz yarışma olgusu, Lipstad’ın da altını çizdiği gibi, bünyesinde barındırdığı rekabet unsuru, özgür/özgün üretim olanakları, değerlendirme ve ödüllendirme esasları ile mimarlık disiplininde ayrıcalıklı bir yapı oluşturmaktadır. Bu yapının temel özelliği mimarlara, farklı yerler, konular, ölçekler hakkında söz söyleme/deney yapma olanağı sağlaması, kendini sınama/geliştirme/yenileme zemini hazırlamasıdır.[1]

Mimarlık yarışmaları söylem üretmenin bir aracıdır. 

Yarışma projeleri bir mimarlık nesnesi olmanın çok daha ötesindedir. Mimarların, tasarım düşüncelerini mimarlık camiasıyla paylaşabildikleri en etkin araçlardan birisi mimari proje yarışmalarıdır. Serbest çalışan mimarların, sektörün pratiğe yönelik beklentileri karşısındaki kısıtlarından sıyrılıp, tasarım denemelerine girişebilecekleri ve bunu kendi mimari söylemlerine oturtabilecekleri yegane yol mimari proje yarışmaları olarak görülebilir. Yarışmalar serbest çalışan mimarlara bir özgürlük alanı sunarken, akademisyen mimarların da söylemlerini projelendirmelerine olanak sağlar. Mimari proje yarışmaları, iki farklı alanda mesleklerini sürdüren mimarlara; birikimlerini, ürettikleri mimarlık söylemlerini eşit şartlarda altında  test etme fırsatını verir. Mark Wigley mimarların bir entelektüel olduğunu belirtiyor. "Mimarların öncelikle entelektüeller olduğunda ısrar etmek istiyorum. Mimarlar inşaatçı değildir. Somut nesneler üretmezler. Nesnelerle ilgili söylem üretirler. Sadece çizim yapmazlar. Konuşurlar. Oldukça çok konuşurlar. Hatta çizdiklerinden daha çok konuşurlar. Bazıları neredeyse sadece konuşur. Diğerleri inşa etmek için konuşurlar ve daha çok konuşabilmek için inşa ederler. Gerçek inşaat alanı sözcüklerdir. Bütün bu konuşmaların ana fikri bizi binaların konuştuğuna inandırmaktır. Koca beton, metal, cam, ahşap yığınları bizimle modernite, teknoloji, kimlik ve benzeri konularda konuşurlar.” [2]  Mimari yarışmalar, insanların fiziksel olarak ilgilendikleri nesneler üzerine söz üreten mimarlara meslek rutininden çıkıp yeni kavramları ve fikirleri test etme şansı verir. Daha da önemlisi mimarların yeni söylemler üretmesine yardımcı olur.

Yarışmalar kısıtlamalar olmadan sınırlarınızı keşfetmenizi sağlamak için iyi bir yöntemdir.

Mimarlığın “yeni”yi istediği, yeniyi hedeflediği, yeniden keşfedip durmaktan bıkmadığı usanmadığı da bilinir. [3] Yarışma dediğimiz faaliyet alanı bir çok mimara nefes aldıran koca bir özgürlük alanı sunar. Mimari yarışmalar, günlük rutininizden çıkma ve sahip olduğunuz yeni kavram ve fikirleri test etme fırsatı verir. Size hata yapma ve onlardan öğrenme yeteneği verir, bu da işinizi kaybetmeden veya sınıfta kötü bir not almadan gerçek dünyada yapamayacağınız bir şeydir. Esasen, herhangi bir meslekte yol boyunca hata yapmadan başarılı olamazsınız ve yarışmalar size bu şansı verir.

Önde gelen kişilerden fikirleriniz hakkında geri bildirimler alırsınız. 

Teknolojiden sanata, sosyolojiden ekonomiye pek çok disipliner alanın öğretisini birlikte kullanan, tersten gidildiğinde de pek çok alan için bir çalışma, araştırma zemini oluşturan mimarlık, doğal olarak farklı özerk alanların biraradalığını temsil etmektedir. Mimarlık bu anlamda farklı disipliner zeminler içinde ve kademelenme farklılıkları içererek anlaşılmaya ve değerlendirilmeye açıktır. Mimarlık eleştirisi konu aldığı alandan kaynaklanan bu özelliği nedeni ile çok sayıda disipline ayrı ayrı ya da beraberce referans veren bu disiplinlerin geliştirdiği araştırma zeminlerini ve bilgi birikimlerini kullanan bir etkinliktir.[4] Mimari proje yarışmaları jürileri çoğunlukla kendini kanıtlamış alanının önde gelen isimlerinden oluşur. Bu bağlamda mimarlığın farklı alanlarında boy gösteren, farklı disiplinlerle işbirliği yapan mimar ya da faklı meslekteki kişilerden fikirleriniz hakkında geri dönüşler alırsınız.

Yeni tasarım araçlarını, yeni yöntemleri deneme fırsatına sahip olursunuz.

Mimarlık, fikir ve ideallerin biçimlere dönüşmesini sağlayan bir iletişim dili ve yöntemi olagelmiştir.[5] Mimarlık doğası gereği üretileni ifade etme biçimi olarak da tanımlanabilir.  Yarışmalar, tasarımcıların tekdüze ve kısıtlayıcı mimarlık ortamından uzaklaşıp, yeni yöntemleri, yeni temsil biçimlerini, kullanmak istedikleri araçları test etmek için iyi bir fırsattır.

Yarışmalar, portfolyonuzun genişlemesini sağlar. 

Portfolyolar hayatınızdaki çalışmalarını temsil eder ve kariyerinizin herhangi bir aşamasında size sağlayabileceği fırsatlar açısıdan çok önemlidir. Yarışmalar, portföyünüze eklemek ve uygulamanızda şimdiye kadar sergileyemediğiniz becerilerinizi göstermek şansı sunar. Portfolyonuzda bulunan bir yarışma sizin farklı alanlardaki becerilerinizi göstermenizi sağlar. Yarışmayı kazanmasınız bile fikrin üretim sürecinde elde ettiğiniz kazanımları göstermek açısıdan büyük bir fırsattır.

Yarışma seçkilerinde yer almak tanınırlığınızı artırır.

Rekabetin üst düzeyde olduğu mimarlık alanında, tanınırlığınızı artırmak ve gelecek işbirlikleri ihtimalinizi güçlendirmek için yarışmalar mimarlar için ciddi avantajlar sağlar.

Tasarımlarınız uygulanma şansını yakalarsınız.

Çeşitli kurumlar tarafından farklı konularda fikre ya da fikrin uygulanmasına yönelik birçok yarışma açılmaktadır. Kariyerinin başındaki bir mimar için fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda yarışmalar önemli bir fırsattır.

Yarışmanın sonucu kadar süreci de sizin için bir ödüldür. 

Girdiğiniz mimari yarışmayı kazanmayı başaramazsanız, bu zamanınızı boşa harcadığınız anlamına gelmez. Zaman yönetimi, hızlı karar alıp uygulama, ekiple çalışma, temsil biçimleri gibi birçok konuda yarışmaya hazırlanırken tecrübe edinirsiniz. Sonucun önemi kadar sürecinde önemi büyüktür. 

Her şeyden önemlisi kariyerinizde geriye dönüp baktığınızda yarışma seçkiler içinde yeralmak inişli çıkışlı kariyerinizde size güven sağlar. 

___________________________-

Kaynakça:

[1]http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=38&RecID=838 Türkiye’de Mimari Proje Yarışmaları 1930-2000: Bir Değerlendirme

[2]http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/dosya31.pdf Mimarlık Yarışmaları İyi Şey(mi)dir?

[3]https://www.arkitera.com/gorus/yarismalara-katilacaklar-icin-sema-rehberi/ Yarışmalara Katılacaklar için Şema Rehberi

[4]http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=362&RecID=2113 Kültürel Çatışma ve Süreklilik Alanı Olarak Mimarlık Eleştirisi

[5]https://mimaritasarimsurecveetkilesimleri.wordpress.com/2016/12/20/mimaride-anlam-ve-temsil-uzerine/ Mimaride Anlam ve Temsil Üzerine

https://www.arkitera.com/soylesi/yarismalar-kumar-gibidir-kaybetseniz-de-kazansaniz-da-birakamazsiniz/ “Yarışmalar Kumar Gibidir, Kaybetseniz de, Kazansanız da Bırakamazsınız”

https://medium.com/arkilog/mimari-yar-sma-manifestosu-1f51190fbce1 Mimari Yarışmalarda Taraflar ve Etkileri

https://beebreeders.com/mimarlik-yarismasina-katilmaniz-icin-en-onemli-3-neden Mimarlık Yarışmasına Katılmanız Için En Önemli 3 Neden

https://beebreeders.com/why-competitionsWhy you should enter architecture competitions!

https://mimarliktakuramveelestiri.wordpress.com/2015/11/11/mimarlar-neden-yarisir/ Mimarlar Neden Yarışır?

https://bustler.net/news/7755/why-you-should-take-part-in-architecture-competitions-and-how-to-do-it Why you should take part in architecture competitions and how to do it?

Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme/Johan Huizinga