Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
ADEAS Architects
ADEAS Architects

ADEAS Architects

ADEAS Architects mimarlık pratiğinin tasarım, planlama, danışmanlık gibi farklı alanlarında hizmet vermek amacı ile 2010 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Çalışmalarındaki ana hedefi farklı bakış açılarını bünyesinde sentezleyerek, daima fikirsel bir altyapı üzerine kurulmuş uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımlar geliştirmektir.

ADEAS Architects, yapı elemanı ölçeğinden kentsel tasarıma kadar geniş yelpazedeki tüm çalışmalarında, fikirsel altyapıyı mimari tasarım sürecinin başlangıç noktası olarak kabul etmekte, interaktif ve çok katmanlı çalışma süreçleri ile günün biçimci yaklaşımlarının dışında, fikrin yenilikçi tasarım ürünlerine dönüşümünü sorgulayan bir tasarım anlayışını hedeflemektedir.

ADEAS Architects tasarım sürecini, kent, çevre, yapı ve yapı elemanı gibi başlıklar ile tüm ölçeklerde birlikte ele alarak günümüz ve gelecek mimarisi üzerine söz söyleme arzusu ile çalışmalarını sürdürmektedir.