Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • Geyran Mimarlık

  • 2011

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Konya’nın Selçuklu ilçesinde yapılmak üzere tasarlanmıştır. Üniversite hastanesinin planlanan toplam kapalı alanı 41.000m²’dir.

Konya’nın ana arterlerinden biri olan, Kuzeydoğu ve güneybatı istikametinde bir aksa sahip Yeni İstanbul Caddesi'nin doğusunda, yola 124 m/tul cepheli arsada imar durumu gereği yoldan 25m çekildikten sonra bina yerleşimi yapılmıştır. Kütle kompozisyonu esas itibariyle 1 podyum bina ve kavisli yüksek katlı bloktan oluşmaktadır. Podyum binanın kuzeydoğu ve güneybatı ön cephe hattının orta bölümü 20m içeri çekilmiş girişte davetkar bir form elde edilmiştir. Semazenlerin eteklerini andıran kıvrımlara sahip podyum bina konturları 3 kat boyunca piramidal bir etki verecek biçimde güneydoğu yönünde, ön cephe hattından geriye doğru kademelenerek yerleştirilmiştir.

Zemin kat, 1.kat, 2.kat ve 3.katta ihtiyaç programı yoğunluğu nedeniyle çok yoğun mekan grupları yer almış, yaklaşık 3000m²-4000m² kapalı alandan oluşmuş 60mx40m ebatlarında yekpare kat planları ortaya çıkmıştır. Orta mekanların cephelerden uzak kalması nedeniyle 2 tane 8mx10m ebatlarında iç avlu yapılarak doğal ışık binanın ortasında ki, cephelerden uzak mekanlara ulaştırılmıştır. Ayakta hastanın (günübirlik hasta) hastaneyi ziyareti sırasında minimum iç trafik oluşacak şekilde mimari tasarım şekillendirilmiştir. Bu yüzden 2.bodrum kat, 1.bodrum kat, zemin kat, 1.kat ve 2.kat seviyelerinde arsanın verdiği imkanlar en sonuna kadar zorlanarak büyük alanlar yaratılmış ve günübirlik hastaların podyum binada düşey sirkülasyonuna imkan tanınmıştır. 2 parçalı kule binanın düşey sirkülasyon şaftı günübirlik hasta ve günübirlik hasta yakınlarının trafiğinden en az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. Bodrum katların dış konturları arsa yapı yanaşma sınırıyla bire bir aynı düşünülmüş, böylelikle arsanın verebileceği en geniş plan konturları elde edilmiştir. Bodrum katlarda doğal ışığa ihtiyaç duymayan mekanlar (ameliyathane, klinik laboratuar, radyoloji laboratuarı, nükleer onkoloji, merkezi sterilizasyon v.b.) tasarlanmıştır. Yine 2.bodrum kat ve 3.bodrum katta; sağlık tesislerinin en önemli unsurlarının başında gelen elektrik, mekanik alt yapılarıyla, bu mekanların ihtiyaç duyduğu birimler ve hastanenin önemli servis birimlerinden çamaşırhane, bay personel soyunma odaları, bayan personel soyunma odaları, depo ve atölyeler, morg, atık merkezi v.b. konumlandırılmıştır. Doğal ışığa ihtiyaç duymayan bir diğer mekan grubu olan otoparklar da 2.ve 3.bodrum katlara yerleştirilmiştir. Kule binaya genel olarak hasta servisleri konumlandırılmıştır. Alt katlarda podyum binaya sığmayan poliklinik, lojman, kreş gibi destek birimleri de kule binaya yerleştirilmiştir.

Üniversite hastanesinin toplam yatak sayısı 405 adettir. Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi; Radyoloji, klinik laboratuar, patoloji laboratuarı, anjiografi, nükleer tıp merkezi, kan bankası, genel cerrahi ve KVC ameliyathaneleri, dahili yoğun bakım, cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım, KVC yoğun bakım, neonatal yoğun bakım, acil ünitesi, diyaliz, poliklinikler, endoskopi, IVF (tüp bebek merkezi), doğumhane, 14  yataklı 14 adet yatak servisi, yemekhane, kafeterya, çamaşırhane, yönetim birimleri, merkezi sterilizasyon ünitesi, çağrı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kreş, lojman , konferans salonu, seminer salonları ve kapalı otopark bölümlerinden oluşmaktadır.

Bina;+65 kotunda son bulmakta olup toplam bina yüksekliği 80m’ye ulaşmaktadır.Bu haliyle yüksek bina sınıfına girdiğinden ilgili yönetmeliklerden etkilenmiştir.Yerleşim düzeni yapılırken çevresel etkisi,şehir siluetine etkisi, arsanın jeolojik yapısı, binanın bulunduğu konumda ki hava trafiği, şehrin o bölgesinin genel ulaşımı ve yangın ulaşımı, alt yapı bağlantıları ve kapasiteleri, güneş açıları ve hakim rüzgar yönü dikkate alınarak tasarım yapılmıştır.Yine bina yüksek binalar sınıfında olduğundan gerekli yangın tedbirleri yanında ekstra tedbirlere ihtiyaç duymaktadır.Binada acil durum asansörü, yatay tahliye alanları ve yangın kompartımanları yapılarak yangın tedbirleri tamamlanmıştır.

Doğu batı aksı boyunca uzanan ve bir yay şeklinde biçimlenen yüksek katlı bloğun yoldan uzakta olan doğu kanadı, yola yakın olan batı kanadından 4 kat daha yüksek tasarlanarak yol kotundan podyum binaya, podyum binadan kule binanın doğu kanadına, kule binanın doğu kanadından batı kanadına doğru kademeler yapılarak yol tarafında geniş bir açık alan ve hacim oluşturulmuştur.Burada yaratılan alan içinde açık otoparklar, yaya yolları, acil girişi, bina ana girişi, diyaliz girişi, acil durum çıkışları, kapalı otoparka yönelen rampa organize edilmiştir.Böylece daha sıcak ve sempatik oranlar yakalanmak istenmiştir.

Yüksek katlı binanın dışbükey cephesi ana cadde hüviyetinde olan yeni İstanbul Caddesi’ne bakmaktadır. Bu cephenin şehrin gürültüsünden ve trafiğinden fazlaca etkileneceği düşünülerek çift cephe ile önlem alınması planlanmıştır. Çok katlı binanın dışbükey ve içbükey cepheleri 60cm hava boşluğu bırakılacak şekilde 2. cepheyle hem ısı hem de ses izolasyonu yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cepheler sayesinde karasal iklime sahip olan Konya’nın sert kış şartları ve gece-gündüz arasında ki 20 dereceyi aşan ısı farklarında binanın kontrollü bir tepki vermesi sağlanacaktır.

Cephede kullanılan porselen karo dış cephe kaplamaları temperli ve lamine camdan oluşan giydirme cephe kaplaması, parapetlerde kullanılan compact Laminant giydirme cephe elemanları ve bünyelerinde bulunan özel detaylarla barındırdıkları ısı ve su izolasyonu sayesinde binanın Konya’nın sert iklimine yeterli reaksiyonu vermesi sağlanacaktır.