Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
  • Mi'mar Mimarlık

İZÜ Halkalı Kampüsü projesine 2010-11 yılında başlanmıştır. Çalışma alanın üniversite kampüsü için çok iyi birikim barındırıyor olması ve yeni kurulan bir üniversite için geçmiş yaşanmışlıkların izlerinin varlığı, kurumda çok önemli bir aidiyet hissi oluşturmaktadır.

Halkalı Ziraat Mektebi olarak 100 yıl önce Osmanlı’nın modernleşme hamleleri ile kurulmuş ve emperyal bir bakış kriterleri taşıyan bu alan toplamda 600 dönümdür ancak üniversiteye tahsis edilen alan 300 dönüm kadardır. Üniversite alanı, tarihi mektebi (Ziraat Üniversitesi), meyve bahçeleri, seraları, ahırları ve alet edevat ambarlarını ihtiva etmesi dolayısıyla tüm birikimi sınırları içine almıştır. Alanın tarihi su yolu ve Bizans dönemine ait toprak altında kalmış geç dönem bazilika kalıntısını barındırıyor olması; tescilli yapılar, arkeolojik sit alanı ve yüzyıl önce ekilmiş selvi ağaçlarıva ev sahipliği yapması alana doğal sit özelliği gösteren bir nitelik kazandırmıştır.

Üniversite yönetimi Halkalı yerleşkesinde var olan binalarda eğitime başlanmış olup; yeni bina ihtiyaçları oluşmuştur. Rektörlük ve idari bina olarak kullanılan mektep binasında, yönetim ile yapılan görüşmeler çerçevesinde yapılara verilen işlevler olumlu bulunmuştur.

Halkalı Ziraat Mektebi gibi oldukça tarihi önemi olan yapıların ve çevrenin üniversite olarak kullanılması, ülkenin tarihi mirasının korunması açısından çok isabetli karar olarak değerlendirilmiştir.

Genel vaziyet planı kurgusunda yerleşkenin doğu yönünde bulunan mevcut giriş aksı muhafaza edilerek tarihi Halkalı Ziraat Mektebi Binası’nın önünden kampüs içine uzanan doğu-batı aksı, sağdaki eski eser ve mevcut binalar ile solda yer alan 120 yıllık selvi dizisi ve meyve bahçesi olduğu gibi bırakılarak topoğrafyanın sırtından ileriye doğru neredeyse yerleşkenin orta noktasına tekabül eden ve üç yönde manzaraya açılan burun, yerleşkenin merkez alanı olarak tanımlanmıştır. Merkez, gece ve gündüz kampüs hayatının odağı olarak tasarlanmıştır. Merkezin çeperlerinde kademe kademe kütüphane, cami, sosyal ve kültürel alanlar ile eğitim yapıları konumlandırılmıştır. Konaklama birimleri ve spor alanları, merkeze yakın ancak eski selvi ağaçları dizisi ile meyve ağaçlarının arkasında, şehrin ve merkezin gürültüsünden uzak ağaçlar arasında yer alan boşluklarda tasarlanmıştır.