e-HakedişPro


4734 sayılı yasaya uygun Yaklaşık Maliyet Hakediş ve Kesin Hesap Programı


Aşağıdaki "Teklif İste" butonuna tıklayarak firmaya e-HakedişPro ürünü için teklif ve detaylı bilgi talebinizi iletebilirsiniz.


Çevre ve Şehircilik, MSB, MEB, Sağlık, Kültür ve diğer bakanlıklar ile Karayolları, DSİ, Belediyeler, kısaca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren tüm kurumlar ve bunlara iş yapan yükleniciler içindir.

• Yaklaşık Maliyet Dosyası’nı Hakediş Dosyasına dönüştürme
• Tek butonla analiz ve yardımcı analizleri hesaplatabilme
• Pursantaja göre tek tuşla miktar hesaplama
• “Revize Birim Fiyat” uygulan pozları ayrı bir pencerede görebilme
• Muayene kabul işlemleri ile ilgili belgeleri hazırlayabilme
• “Kesin Hesap Fişi” hazırlayabilme
• Yeşil Defter kopyalama
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ihaleye çıkan tüm kurumlar ve yükleniciler kullanabilir.
• Gerçek istemci-sunucu (client-server) mimarisine sahiptir. (Çok Kullanıcılı -server üzerinden- çalışabilme)
• Yüksek performans ve güvenlik sağlayan Advantage ‘Veri Tabanı Yönetim Sistemi’ ile çalışır.
• Anahtar Teslimi Götürü Bedel ve Teklif Birim Fiyatlı işler için kullanılır.
• Çevre ve Şehircilik, Karayolları, DSİ, MSB, Köy Hizmetleri, İller Bankası, TEDAŞ, Kültür Bakanlığı, Vakıflar, ve DLH … gibi kurumların birim fiyatları, analizleri ve teknik tarifleri yüklü.
• Özel pozlar ve analizler oluşturulabilir, bunların birim fiyatları ve teknik tarifleri girilebilir.
• Piyasa fiyatları kullanılarak teklif hazırlanabilir ya da yaklaşık maliyet çıkartılabilir.
• Birim fiyatlar TEFE katsayısıyla ya da istenen bir katsayıyla güncellenebilir.
• Hazırlanan özel pozlar, analizler ve birim fiyatlar şablon dosyalarına kaydedilerek başka işlerde de kullanılabilir.
• KBYS’nin diğer alt modüllerinden olan e-kikNet (İhale düzenleme ve kontrol) modülünde bulunan işe ve yükleniciye ait sözleşme bilgileri buraya aktarılabilir.
• Çalışılan dosyanın silinmesini, değiştirilmesini engellemek amacıyla kullanıcı tarafından parola konulabilir.
• Mahal Listesi hazırlanabilir.
• Metraj sayfasında araya satır girme, açıklama satırı yazma, minha yapma, kopyalama, formül, ara toplam, bölümlere ayırma gibi özellikleri kullanmak mümkün.
• Demir metrajı çap sırası gözetmeksizin girilebilir ve buna karşın, toplam demir boyu ve ağırlıkları çaplara göre alınabilir.
• Profil metrajı hazırlamak, yeni profil tipleri ve demir cinsleri tanımlamak mümkün.
• Tesisat metrajına özel mahal listeleri oluşturulabilir ve istenen ayrıntıda metraj hazırlanabilir.
• İş kalemi miktarları Yaklaşık Maliyet’e metrajdan aktarılabileceği gibi, direkt olarak da giriş yapılabilir.
• Yaklaşık Maliyet hesabında nakliye fiyatları taşıma formülleriyle hesaplanabileceği gibi, direkt olarak da girilebilir.
• Yaklaşık Maliyet cetvelleri arasında kopyalama işlemi yapılabilir.
• İş kalemlerinin pursantajlarını almak bir tıklama ile.
• Pursantaja göre tek tuşla miktar hesaplama
• Pursantajı nakliye hariç, nakliye dahil, boru montaj bedeli hariç ve boru montaj bedeli dahil gibi seçenekler ile alma özelliği.
• İş gruplarının pursantajını almak, varsa ilave giderleri tutar ya da yüzde (%) olarak girerek pursantaja dağıtmak mümkün.
• Yaklaşık Maliyet icmali ve tüm iş kalemleri, istenen aya göre TEFE katsayısıyla güncellenebilir.
• Teklif Birim Fiyatlı işlerde birim fiyat teklif cetvelini fiyatlı ve fiyatsız yazdırma seçeneği.
• Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi doğrultusunda, fiyat farkı hesabı yapılabilir.
• Teklif Birim Fiyatlı işlerde Revize Birim Fiyat (Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme -Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin Madde.31) uygulanması gereken kalemler bulunur, hesaplanır ve ayrı bir sayfa olarak listelenir.
• Yeşil defteri oluşturan iş kalemlerinin bu hakediş miktarı ve önceki hakedişe kadar olan toplam miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla tutarları istenen ayrıntıda alınabilir.
• Yeşil Defterler arasında kopyalama işlemi yapılabilir.
• Yeşil Defter Açıklama penceresinde satır silme, satır ekleme, araya satır girme özellikleri kullanılabilir.
• Kuruşlandırma ve Arka Kapak (Ödeme Cetveli) otomatik olarak hazırlanır.
• Hazırlanan Arka Kapaktaki tutarların değişmesini engellemek için korumaya alınabilir.
• TEFE katsayıları ve Fiyat Farkı hesabı için gerekli indeksler, Birim Fiyatlar, Yardım Dosyaları, Standart Formlar internet üzerinden tek tuşla güncellenebilir.
• İnternet bağlantısı varsa, programın kullandığınız sürümden sonra çıkmış sürümler varsa kendiliğinden algılanır ve otomatik güncelleme yapılabilir.
• Poz No, Poz Tanımına göre Kamu Kurumları ve Kullanıcı tarafından oluşturulan birim fiyat kitaplarında arama yapılabilir.
• Günlük Gecikme Cezaları, Fiyat Farkı için Ek Kesin Teminat Kesintisi, Anahtar Teslimi Götürü Bedel işler için Geçici Kabul Noksanları Kesintisi otomatik olarak hesaplanır ve ödeme cetveline aktarılır.
• Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda; “Hakediş Raporu Kapağı”, “Dizi Pusulası”, ”Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları”, ”Metraj İcmali (Yeşil Defter)”, ”Fiyat Farkı Hesap Tablosu”, ”İhzarat Tespit Tutanağı”, ”Ödenek Dilimleri ve İmalat İş Programı”, ”Yapılan İşler Listesi”, ”Hakediş Özeti”, ”Hakediş İcmali” ve ”Hakediş Raporu” istenen ayrıntıda bastırılabilir.
• “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli”, “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” ve “Pursantaj Tablosu” hazırlanabilir ve çok seçenekli (miktarlı-miktarsız, fiyatlı-fiyatsız gibi) yazdırılabilir.
• Muayene Kabul İşlemi ile ilgili belgeleri (Geçici Kabul Talebi, Geçici Kabul Teklif Belgesi, Geçici Kabul Tutanağı, Kesin Kabul Talebi, Kesin Kabul Teklif Belgesi, Kesin Kabul Tutanağı) hazırlanabilir.