Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Yükleme Alanlarındaki Emniyet Çözümünüz!

Yükleme Alanlarındaki Emniyet Çözümünüz!

Ticaretin her geçen gün daha hızlı ve yoğun yaşandığı günümüzde; yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında oluşabilecek hasar veya kaza riski, işletmeleri emniyetli ve kesin çözümler bulmaya yöneltmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hareket noktası olan “çalışma ortamlarında en iyi yöntemlerin uygulanması” prensibi, risklerden arındırılmış çalışma alanlarını zorunlu hale getirmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem insani bir zorunluluk hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır.

İşyerlerinde alınan önlemler, can ve mal kayıplarını engeller, üretim ve hizmetlerde beklenmeyen maliyetlerin önüne geçilmesini sağlar.

NOVOFERM CALAMATIC Araç Otomatik Araç Takozlama Sistemi;

  • İş kazası riskini minimize eder,
  • Emniyetli yükleme alanları oluşturur,
  • Can ve mal kayıplarını önler,
  • Takozlar hava basıncı ile çalıştığından kurulum alanında elektriğe ihtiyaç duymaz.

25 yıllık üretim ve hizmet yolculuğunda, ulusal ve uluslararası kabul görmüş çalışma ilkelerini benimseyen ve her zaman gelişime öncülük etme motivasyonu ile hareket eden FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri, tüm proje ortaklarının gelecek hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktadır.