Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Sürdürülebilirlik Raporu 2019 Yayınlandı

Sürdürülebilirlik Raporu 2019 Yayınlandı

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, gerçekleştirdiği faaliyetlerin ekolojik bilançosunu Sürdürülebilirlik Raporu’nda bir araya getirerek, iş ortakları ile paylaşmaya devam ediyor. Sektöründe pek çok ilki hayata geçiren şirket, geçtiğimiz yıl yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu ile yeni bir ilke imza atmıştı. Sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşeni olarak gören ve faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel, ekonomik, sosyal katkı ve etkilerin bilinciyle hareket eden Kastamonu Entegre, sürdürülebilirlik raporunun ikincisini, yeni yılla birlikte kamuoyunun bilgisine sundu. 

Kastamonu Entegre Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden esinlenerek hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu 2019’da, şirketin kurumsal yapısından ürün çeşitlerine ve üretim kapasitesine, ekonomik performansından stratejik önceliklerine ve politikalarına kadar pek çok bilgi detaylarıyla şeffaf bir şekilde sunuluyor. Paydaşların geri bildirimleri doğrultusunda belirlenen Kastamonu Entegre sürdürülebilirlik stratejisi; Sorumlu Yönetim Anlayışı, Doğal Dengeyi Koruma, Çalışan Odaklılık ve Topluma Katkı Sağlama ana temaları çerçevesinde şekilleniyor.

Yıldız: “Sürdürülebilirlik stratejimizi paydaşlarımızla birlikte oluşturduk” 

Kuruldukları günden bugüne, yenilikçi, güvenilir ve çevre dostu ürünlerle yaşam alanlarına değer katma misyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’de ilk, dünyada ise üç büyük global firmadan biri olarak hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzun ikincisini sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm ülkeleri etkisi altına alan pandemi sürecinde doğa bizlere, ekonomik büyümeyi dünyamızdaki kaynakları tüketmeden, verimli bir biçimde gerçekleştirmenin yollarını aramanın ve iş süreçlerimizin çevresel etkisinin farkında olarak hareket etmenin en büyük sorumluluğumuz olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kurumsal yönetim ilkelerimizin ayrılmaz bir unsuru olan sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yaptığımız çalışmalar ise bu konuda doğru yolda olduğumuzun en güzel kanıtı oldu.” diyerek, sürdürülebilirliğin global marka vizyonlarının önemli bir bileşeni olduğuna dikkat çekti. Sektörde dünyanın ilk beş üreticisinden biri olma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Yıldız, “Global marka olma hedefi doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma temelli büyümeyi esas alıyoruz. Şirketimizin hedef ve amaçları doğrultusunda oluşturduğumuz sürdürülebilirlik stratejimizi de bu bilinçle, bir zincirin halkaları olarak bağlandığımız tüm paydaşlarımızla birlikte oluşturarak uygulamaya aldık. Gelecek nesillerin iyi yaşam hakkına duyduğumuz saygı ve sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiğimiz çalışmalara önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.” dedi.

İnovasyon ve Ar-Ge ile fark yaratan çözümler

Geleceğin teknolojilerini geliştirmek amacıyla kurulan Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge merkezinde, etkin kaynak kullanımı ve ileri malzeme teknolojileri üzerinde çalışılıyor.

Kastamonu Entegre Ar-Ge ekibinin, TÜBİTAK TEYDEB 1501 destek programı çerçevesinde geliştirdiği projeyle, üretim sırasında ortaya çıkan ağaç kabuklarından formaldehit içermeyen biyo bazlı reçine (çevreci tutkal) üretilmesi hedefleniyor. Yine üretimle doğru orantılı şekilde oluşan atık kül konusunda İstanbul Üniversitesi iş birliğinde önemli bir proje yürütülüyor. Gübre olarak kullanılabilen atık külün, “Sıfır Atık” projesi kapsamında atık sınıfından çıkarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelere başlandı.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı’nın fonladığı en büyük inovasyon projelerinden biri olan ECOBULK’ın ortakları arasında yer alan Kastamonu Entegre, proje kapsamında Adana tesisinde atıklardan kompozit levha geliştirme çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, bir diğer Ufuk 2020 projesi olan E2COMATION ile fabrikanın dijital ikizinin oluşturulması ve optimizasyon araçları aracılığıyla üretim sırasındaki enerji tüketimi ve çevresel etkinin en aza indirilmesi hedefleniyor. 

Sürdürülebilir orman yönetiminde öncü

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için iş süreçlerinde iklim değişikliğine yol açmayan ve ekosistemi koruyan uygulamalara yer veren Kastamonu Entegre, üretim faaliyetinin temel girdisi olan odun ham maddesinin sürdürülebilir kaynaklardan teminini ve verimli kullanımını gözetiyor. Türkiye’de endüstriyel ormancılık ve sürdürülebilir orman yönetimi alanında faaliyet gösteren ilk ve tek kuruluş olan ENAT A.Ş.’nin ikinci büyük ortağı konumundaki şirket, 2016 yılından bu yana, 14 bin 550 dönüm araziye (yaklaşık 2.100 futbol sahası) 1 milyon 801 bin fidan dikilmesine katkıda bulundu.

Sorumlu yönetim anlayışı ile 20 milyon TL tasarruf         

İthal ürünlerin yerli ikamelerine geçilmesi adına başlatılan Yerlileştirme Projesi, bir yandan satın alma ve lojistik maliyetlerini azaltırken, diğer yandan yerel üretimin ve istihdamın artırılması ve mesafeye bağlı karbon salımının azaltılması bakımından önem taşıyor. Proje kapsamında 2018 yılında 8,5 milyon TL, 2019 yılında ise 20 milyon TL tutarında tasarruf sağlandı.

Fabrikalarda gerçekleştirilen tasarruf projeleri kapsamında 2019 yılında, 2015 yılına oranla enerji tüketiminde %8,9 azalma sağlandı. 2019 yılsonu itibarıyla 25 farklı verimlilik artırıcı proje (VAP) üzerinde çalışan şirket, bu projeler sonucunda yıllık 45,9 milyon kWh enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Kadın çalışan sayısında önemli artış

Fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar sonucunda, 2014–2019 yılları arasında kadın çalışan sayısı Genel Müdürlük’te %79, Ar-Ge departmanında %67 oranında arttı.

Doğaya katkı, topluma yatırım

Kastamonu tesislerinde hayata geçirilen “50. Yılda 50 Okula Geri Dönüşüm Bahçesi” projesi kapsamında 5 ton metal ve 4 ton ahşap hurdası kullanılarak, 25 bin çocuğun kullanabileceği geri dönüşüm bahçeleri oluşturuldu. 

Çevresel etkiyi en aza indirmek amacıyla dijital ortamda hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu 2019’a keas.com.tr adresinden ulaşılabilir.