Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Knauf’un DNA’sında Doğaya Saygı Var

Knauf’un DNA’sında Doğaya Saygı Var

Bu kararlılığın temelinde tüketicinin kaliteli ve çevreye saygılı ürünler talebini karşılamanın yanı sıra gezegenimizin doğasına en büyük zararı veren aşırı enerji sarfiyatını minimize etme hedefi de yer alıyor. Makineyle işlemeye uygun sıvalar, formaldehit içermeyen mineral yünü ve taş yünü için ilk bağlayıcı maddeler gibi pek çok çevre dostu malzemenin yaratıcısı olan Knauf, imzasını taşıyan kuru yapı sistemleri ile yapı imalatı sırasında su kullanımını da azaltıyor. Şirket, ürünlerinde geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yapı sektöründe sürdürülebilir üretime destek oluyor. Knauf Alçıpan® ürünleri de uygulandıkları duvar yüzeyinde ısı yalıtımına ve dolayısıyla binaların toplam enerji verimliliğine katkıda bulunuyor.

Knauf global ölçekte çevrecidir

Knauf global üretim tesislerinde kullandığı ko-jenerasyon ve rejenerasyon teknolojileri ile çevresel etkileri en aza indirgemeyi amaçlıyor. Özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılmasını, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimuma indirilmesini, bu çalışmaların da çevre performansının izlenerek sürekli iyileştirilmesi temelinde yapılmasını şart koşan ISO 14001 Sertifikası’nın sahibi olması bunun en önemli kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.  Şirket ayrıca hak kazandığı LEED Sertifikası ve EPD Belgeleri  ile çevreye duyarlı, doğaya saygılı malzemeler ürettiğini de küresel düzeyde belgeliyor. LEED Sertifikası USGBC (ABD Yeşil Yapılar Konseyi) tarafından bina ve kent ölçeğinde çevreye duyarlı tasarım, uygulama ve işletme standartlarını geliştirip yayan şirketlere veriliyor.

Knauf Türkiye’de de doğayı korur

Knauf, Türkiye’deki fabrikalarında üretim sırasında ortaya çıkan atıkları, atık minimizasyon ünitesinde fiziksel işlemlerden geçirerek yeniden üretimde kullanarak değerlendiriyor. Şirketin çevre konusundaki özenini hammadde kaynağından son ürününe kadar devam ettirdiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirmelerle de onaylandı. Knauf’un öncelikle Ahiboz I ve Kocaeli (İzmit) fabrikaları, sonrasında da Ankara Ahiboz II Fabrikası “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandı.