Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
26. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

26. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

  • Fuarlar

  • 24 Mayıs 2018, Perşembe

  • 25 Mayıs 2018, Cuma

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Bilim Dalı tarafından bu yıl düzenlenecek olan 26. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu’nun ana teması;

“KENTSEL TASARIMDA YENI YAKLAŞIMLAR / UYGULAMALAR” olarak belirlenmiştir.

Kentlerin karmaşık yapısıyla, hızlı gelişimlerle ve iklim değişiklikleriyle ortaya çıkan sorunlar kentsel tasarımda yeni kavramların ve yaklaşımların araştırılmasını, yeni uygulamaların ortaya konulmasını gerekli kılmıştır. Bu yeni yaklaşımlarla /uygulamalarla, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler için çözüm üretme hedeflenmektedir. Yaklaşımlardaki ve projelerdeki bu gelişmelerde sürdürülebilir gelişme ilkeleri yönlendirici ve bağlayıcı olurken, amaç kentsel dinamiklerin sosyal, ekolojik, ekonomik, politik boyutları arasında dengeli bir gelişmeyi sağlamak ve farklı beklentiler içinde olabilen kentsel aktörleri de bu süreçlerin içine katmaktır.

Ekolojik yaklaşımların, çevresel sorunların kentsel gelişim üzerine etkilerinin tasarım boyutunda ele alınması ve tartışılması için bu sempozyum güncel durumu izleme açısından önemli bir adım olacaktır. Ana tema başlığı altında yer alan alt başlıklarla hedeflenen; yurt içi ve yurt dışı kentsel tasarım proje yarışmalarıyla ilgili deneyimlerin paylaşılması, kentsel tasarımın yerel yönetimler, ekoloji, yenilikçi tasarım pratikleri ve tasarım politikaları açısından ele alınarak bu konulardaki kuramsal gelişmelerin ve uygulamaların kapsamlı olarak tartışılması, görüş ve beklentilerin ortaya konmasıdır.

 

Konu başlıkları:

-Kentsel Tasarımda Yeni Uygulamalar

-Kentsel Tasarımda Yeni Politikalar

-Kentsel Tasarımda Yerel Yönetim Yaklaşımları

-Kentsel Tasarımda Uygulama Yöntemi Olarak Tasarım Yarışmaları

-Şehirleşme, Ekoloji ve Kentsel Tasarım

ÖNEMLİ TARİHLER:

19 Şubat 2018 Özetlerin gönderilmesi için son tarih

19 Mart 2018 Özetlerin kabul duyurusu

20 Nisan 2018 Bildiri tam metinlerinin alınması ve kayıt ücretlerinin yatırılması için son gün

4 Mayıs 2018 Bildiri tam metinlerinin hakemler tarafından değerlendirilip geri bildirilmesi

18 Mayıs 2018 Düzeltilmiş bildiri tam metinlerinin alınması için son gün

Sempozyum dili Türkçe'dir

 

Katılım Ücreti:

Standart 300 TL

Öğrenci 150 TL