Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Yarın Çok Geç | Doğal Kaynakları Dengelemeye Çağrı: Dünya Limit Aşım Günü

Yarın Çok Geç | Doğal Kaynakları Dengelemeye Çağrı: Dünya Limit Aşım Günü

Her geçen sene bir taraftan dünya nüfusu, diğer taraftan tüketim alışkanlıkları hızlı bir şekilde artıyor. Buna bağlı olarak, doğal kaynaklar da aynı oranda tükeniyor. Dünya Limit Aşım Günü, küresel olarak, insanların o sene için ayrılan kaynakları tükettiği günü simgelemektedir. Bu günün, her sene daha erken bir tarihe denk gelmesi ise dünya üzerindeki kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilemediğinin kanıtı niteliğindedir. 

Dünya Limit Aşım Günü Nasıl Belirlenir? 

Global Footprint Network (GFN), uluslararası ölçekte ekolojik ayak izini hesaplayarak dünya üzerindeki doğal kaynakların tükenme hızını izler. Bu hesaplamada, insanların o sene için kullandığı doğal kaynaklar ve dünyanın o sene için üretebileceği kaynak miktarı karşılaştırılır. 

Global Footprint Network GFN tarafından, 1961 senesinden bu zamana kadar kaydedilen veriler ışığında ilk Dünya Limit Aşım Günü, 25 Aralık 1971 olarak tespit edilmiştir. 1980’lerde Dünya Limit Aşım Günü, Aralık ayının ortalarına denk gelirken, geçtiğimiz senelere bakıldığında bu tarih Temmuz ve Ağustos ayları olarak ilân ediliyor. Bu durum da, Dünya Limit Aşım Günü’nün giderek daha erken tarihlere geldiğine işaret etmektedir. 

Dünya Limit Aşım Günü, bir taraftan kulağa korkutucu gelse dahi, aslında uluslararası ölçekte çevresel farkındalığı artırmak ve var olan kaynakları daha sürdürülebilir şekilde yönetmek için önemli bir araç niteliğinde olduğu için uyarıcı bir işaret olarak görülebilir. 

Dünya Limit Aşım Günü’nü Ertelemek için Ne Yapabiliriz? 

Dünya Limit Aşım Günü’nü erteleyebilmek için hem bireysel hem de toplumsal olarak atılabilecek pek çok adım bulunmaktadır. Karbon ayak izini minimuma düşürmek bunların başında gelmektedir. 

Yarın Çok Geç dosyası dahilinde hazırladığımız karbon emisyonu dosyalarına ulaşmak için tıklayın

Sürdürülebilir tüketim: Tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmek, atıkları azaltmak ve geri dönüştürmek, tüketilen her bir ürünün sürdürülebilirliğini sorgulamak bireysel olarak atılabilecek büyük adımlardır. 

Sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir gıda tüketimi: Sürdürülebilir tarım uygulamaları, bir taraftan toprak ve su kaynaklarının korunmasına yardımcı olurken, diğer taraftan çevre dostu üretim süreçlerine katkıda bulunur. Aynı zamanda, gıda israfını azaltmak ve daha sürdürülebilir gıda tercihleri yapmak, Dünya Limit Aşım Günü'nü de ertelemeye yardımcı olur.

Farkındalık ve eğitim: Toplumun çevre sorunları ile ilgili bilincini yükseltmek ve farkındalığını artırmak, her bireyin sürdürülebilir yaşam tarzını benimsemesini teşvik etmektedir. Bu nedenle, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimlere katılmak, bu konularda araştırma yapmak ve bunları yakın çevre ile paylaşmak, Dünya Limit Aşım Günü’nü daha ileri tarihlere ertelemek konusunda oldukça önemli ve etkilidir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek: Enerji konusunda, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılarak, güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek atmosfere yayılan karbon emisyonu miktarını azaltacağından Dünya Limit Aşım Günü’nü de ertelemeye katkıda bulunur.

Var olan ekosistemin korunması: Ormanların ve var olan ekosistemin sürdürülebilir şekilde varlığının korunması, biyoçeşitliliği ve doğal yaşamı korumak da kritik bir noktaya sahiptir.

Sonuç olarak, her geçen sene, daha erken bir tarihe denk gelen Dünya Limit Aşım Günü’nü önemli bir gösterge olarak kabul etmek ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir gelecek bırakmak için bunun önlemlerini bugünden alarak bilinçli adımlar atmak oldukça önemli görünmektedir. 

_________________

Kaynaklar: