Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Mimarlar için "BIM ve BIMobject" Anketi Sonuçları

Mimarlar için "BIM ve BIMobject" Anketi Sonuçları

11 soruluk bu anket en genel anlamıyla, mimarların ve tasarımcıların BIM (Building Information Modeling) ve BIMobject hakkında sahip oldukları bilgiyi ölçmek ve YAPI KATALOĞU’nun bu bağlamda hangi konularda yardımcı olabileceğini ortaya çıkarmak amacıyla çözüm odaklı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

BIM ve BIMobject Nedir?

BIM (Building Information Modeling) (Yapı Bilgi Modellemesi), tasarlanmış veya yenilenmiş bir binanın bütün yaşam döngüsüne ve “Yapı Yönetimi”ne bağlı bir şekilde, içine 2 ve 3 boyutlu çizimlerin, geometrilerin, teknik özelliklerin ve sınıflandırmaların yerleştirildiği yenilikçi tasarım metodudur.

Merkezi İsveç’te yer alan BIMobject®, dünyada 14 farklı şubesiyle akıllı ve yüksek kalitede BIM objesi oluşturmak amacıyla kaliteli bir 3D modelleme servisi ve CAD dosya dönüşümü sağlayan uluslararası bir bulut tabanlı platformdur. Bu BIM objeleri, tasarımcıların ve kullanıcıların projelerine yerleştirebilmek için ihtiyaçları olduğu bütün bilgiyi içermektedir. Genel anlamda Bir BIM objesinde; teknik bilgiler, malzemeler, renkler, bitişler, geometriler, sertifikasyonlar, üretici firma linkleri vb. her türlü bilgi yer alır.

Mimarların çoğu BIM’i ve BIMobject’i tanıyor.

“BIM’in ne demek olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %80’i bildiğini belirtirken, %4’ü bilmediğini, kalan %16’sı ise duyduğunu; fakat tam olarak ne olduğunu anlayamadığını belirtmiş.

“BIMobject’in ne demek olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların %64’ü bildiğini belirtirken, %20’si bilmediğini, kalan %16’sı ise duyduğunu; fakat tam olarak ne olduğunu anlayamadığını belirtmiş.

Mimarların yarısı projelerinde BIM tabanlı yazılım kullanıyor. Kullananlar ise Revit’i tercih ediyor.

Katılımcı mimarların %44’lük bir bölümü projelerinde BIM tabanlı yazılım kullandıklarını belirtirken, %32’si hiç kullanmadığını, kalan %24’ü ise birkaç kez denediğini belirtmiş. BIM tabanlı yazılım kullanımının birçok ülkede zorunlu olduğu günümüz global dünyasında, %44’lük bir yerel kullanım ne yazık ki oldukça az.

Projelerinde BIM tabanlı yazılım kullanan mimarlar ise yazılım tercihlerini en çok Revit’ten yana kullanmakta. Bu bağlamda Revit’i ArchiCAD izliyor.

Ankete katılan mimarlara göre BIM tabanlı yazılımlar tasarıma şöyle kolaylıklar sağlamaktadır:

 • Hızlı koordinasyon,
 • Süperpoze kolaylığı,
 • 3 Boyutlu tasarım,
 • Zamandan kazanma,
 • Ortak çalışma üretkenlik artışı. Üretim tasarım arasında uyumun artması vb.,
 • Tasarımı anlık görmek ve yapılan değişiklikleri anında gözlemlemek ve tasarım için doğru kararları vermeme yardımcı olması,
 • Proje çizim aşamasını kolaylaştırarak tasarım için süre kazandırması,
 • Projenin hafriyat aşamasından, bitim süreci ve sonrasında oluşabilecek zor durumlarda çözüm yollarını deneme yanılma metoduyla kırıp yapmaktansa; sorunun nelerden kaynaklı olabileceği bağlamında çözüm üretmesi,
 • Çizim kolaylığı ve hız,
 • Koordinasyon kolaylığı,
 • Aktörler arası eşgüdümlü çalışmayı kolaylaştırması ve revizyon sürecini kısaltması,
 • Doğruluk, hız, tasarım desteği,
 • Süreci kısaltması,
 • Projeyi anlatabilme açısından önem taşıması.

Mimarların çoğu ne yazık ki BIM tabanlı yazılımlarda yer alan BIMobject portalından projelerine ürün indirip yerleştirmiyor.

Ankete katılan mimarların %68’i BIM tabanlı yazılımlarda yer alan BIMobject portalından projelerine herhangi bir ürün yerleştirmemiş, %28’i yerleştirmiş, %4’ü denemiş ama başarılı olamamış.

Ürün yerleştiren mimarlar ise genellikle doğrama, mekanik, armatür, vitrifiye, duvar, mobilya ve tefriş kategorilerinde ürün yerleştirmiş.

Mimarlar çoğunlukla yerel ürünleri tercih ediyor.

Projelerine ürün yerleştiren mimarların yerleştirdikleri ürünlerin menşeileri %64 ile çok yüksek ağırlıkta yerel bölgelerden oluyor. Daha sonra %36 ile Avrupa-Rusya ve %12 ile Kuzey Amerika gelmektedir.

Anketin sonuçlarına göre BIMobject veya BIM tabanlı yazılım kullanmayan mimarların başlıca kullanmama sebepleri şunlardır:

 • Öğrenmek için zaman bulamama,
 • Tanıtım eksikliği,
 • BIM tabanlı projelerde ürün ailelerinin mimarlar tarafından ofislerde üretilmesi,
 • Birçok ilde bu konuda eğitim verilmiyor olması,
 • Diğer disiplindeki insanlar kullanmadığı için yaşanan senkronizasyon problemi,
 • Programların yetersizliği nedeniyle ve çok fazla yama programlar gerektirmesi ve bu nedenle kullanım öncesi uzun bir sürece ihtiyaç olması,
 • Çalışma videolarının gelişmiş olmaması,
 • Tasarım sürecine sorun yaratması: Rhino, Microstation gibi freeform platformların tasarım süreci için daha doğru olduğunun düşünülmesi.

Sonuç itibariyle, bu anket neticesinde, Türkiye’deki mimar ve tasarımcıların BIM ile ilgili sahip olduğu bilginin BIMobject platformu ile entegre edilerek en donanımlı şekilde daha güçlü bir hale gelmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki yapı sektörünün yapıtaşları olan mimarlara günümüz globalleşen dünyasında BIM tabanlı yazılımların faydalarından bahsederek, onları bu yazılımları kullanmaya teşvik etmek gerekiyor. YAPI KATALOĞU ekibi bu bağlamda başlatmış olduğu çalışmalarına en hızlı şekilde devam edecektir ve mimarların taleplerini en doğru şekilde karşılamak için en doğru çalışmaları yürütecektir.