Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Firmalar için "BIM ve BIMobject" Anketi Sonuçları

Firmalar için "BIM ve BIMobject" Anketi Sonuçları

10 soruluk bu anket en genel anlamıyla, firma yetkililerinin BIM (Building Information Modeling) ve BIMobject hakkında sahip oldukları bilgiyi ölçmek ve YAPI KATALOĞU’nun bu bağlamda hangi konularda yardımcı olabileceğini ortaya çıkarmak amacıyla çözüm odaklı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

BIM ve BIMobject Nedir?

BIM (Building Information Modeling) (Yapı Bilgi Modellemesi), tasarlanmış veya yenilenmiş bir binanın bütün yaşam döngüsüne ve “Yapı Yönetimi”ne bağlı bir şekilde, içine 2 ve 3 boyutlu çizimlerin, geometrilerin, teknik özelliklerin ve sınıflandırmaların yerleştirildiği yenilikçi tasarım metodudur.

Merkezi İsveç’te yer alan BIMobject®, dünyada 14 farklı şubesiyle akıllı ve yüksek kalitede BIM objesi oluşturmak amacıyla kaliteli bir 3D modelleme servisi ve CAD dosya dönüşümü sağlayan uluslararası bir bulut tabanlı platformdur. Bu BIM objeleri, tasarımcıların ve kullanıcıların projelerine yerleştirebilmek için ihtiyaçları olduğu bütün bilgiyi içermektedir. Genel anlamda Bir BIM objesinde; teknik bilgiler, malzemeler, renkler, bitişler, geometriler, sertifikasyonlar, üretici firma linkleri vb. her türlü bilgi yer alır.

Firmaların yarısından fazlası BIM ve BIMobject’i tanıyor.

“BIM ve BIMobject’in ne demek olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna katılımcı firma yetkililerinin %58’i bildiğini belirtirken, %33’ü bilmediğini, kalan %9’u ise duyduğunu; fakat tam olarak ne olduğunu anlayamadığını belirtmiş.

Firmaların yarısı tereddütte, çoğu izlenecek yolu bilmiyor.

Katılımcıların yarısı BIMobject platformuna katılmayı düşünürken, kalan yarısı ise katılmayı düşünmediklerini belirtmiş. Katılmayı düşünen firma yetkililerinin %75’i ise izlemeleri gereken yolu bilmemekte.

BIMobject’e katılmayı düşünmeyen firma yetkililerinin başlıca katılmama sebeplerinin, sektörün Türkiye’de tasarım ve uygulama işlerinin BIM alanındaki gelişmelere yeterli şekilde adapte edilememesi ve BIMobject ile ilgili bilgi eksiklikleri olduğu ortaya çıktı.

Ankete katılanların %58’i BIMobject’in sahip olduğu geniş pazarlama olanaklarını bilmezken, %25’i bildiğini, kalan %17’si ise biraz bildiğini belirtmiş.

Firma yetkililerinin BIMobject ile ilgili öğrenmek ve bilgi sahibi olmak istedikleri başlıca konular ise anket sonuçlarına göre şöyle:

  • Ülkemizde tasarım ve uygulama konularında henüz tam standartlaşma sağlanmış olamamasıyla birlikte, dijital ortamda oluşturulan BIM kütüphanelerinin Türkiye'de üretilebilecek malzeme çeşitliliğini ve niteliğini açısından ihtiyaçları karşılamada ne derece yeterli olabileceğine dair bir çalışma yapmak.
  • Fiyatlandırma ve sağladığı imkanlar.
  • BIMobject'in kendisi.
  • Sistemin nasıl çalıştığı ve katılımın ücretli olup olmadığı.
  • Sektörel bilgi almak.

Firma yetkililerinin YAPI KATALOĞU Dijital Pazarlama Ekibi’nden hem BIM ve BIMobject konusunda hem de firmaların Türkiye içi ve Uluslararası Dijital Pazarlamalarına katkıda bulunacak diğer hizmetleriyle ilgili bilgi almayı e-mail yoluyla talep ettiği gözlemlenmiştir.

Sonuç itibariyle, bu anket neticesinde, Türkiye’deki yapı malzeme üretici firmaların BIM ve BIMobject ile ilgili daha donanımlı hale gelmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. YAPI KATALOĞU ekibi bu bağlamda başlatmış olduğu çalışmalarına en hızlı şekilde devam edecektir ve firmaların bu konuda bilgilenmesi için en doğru çalışmaları yürütecektir.