Dübel Vida


Alçı levha sistemlerinin uygulamasında galvanizli profilleri binanın tavan, döşeme ve duvarlarına sabitlemede kullanılan elemanlardır.


Aşağıdaki "Teklif İste" butonuna tıklayarak firmaya Dübel Vida ürünü için teklif ve detaylı bilgi talebinizi iletebilirsiniz.


İç mekân alçı levha sistemlerinde kullanılır.

• Görünüm/Fiziksel Durum: Sivri uçlu plastik ve çelik/katı
• Koku: Kokusuz
• Renk: Beyaz(dübel) ve Metalik Gri(vida)
• Yoğunluk (kg/m3): Uygulanmaz
• Erime Noktası: Uygulanmaz
• Kaynama Noktası: Uygulanmaz
• Parlama Noktası: Uygulanmaz
• Buharlaşma Hızı: Uygulanmaz
• Alevlenirlik (katı, gaz): Ürün yanıcı değildir
• Üst/Alt alevlenirlik ve patlayıcılık limitleri: Uygulanmaz
• Buhar Basıncı: Uygulanmaz
• Buhar Yoğunluğu: Veri yoktur
• Bağıl Yoğunluk: Uygulanmaz
• Çözünürlük: Suda çözünmez
• Log Pow (Dağılma Katsayısı): Uygulanmaz
• Alev Alma Sıcaklığı: Uygulanmaz
• Bozunma Sıcaklığı: Veri yoktur
• Akışkanlık: Uygulanmaz
• Patlayıcı/Oksitleyici Özellik: Ürün patlayıcı değildir/EC kriterlerine göre oksitlenmez