Sulu Zeminin Hafriyatı ve Yapıya Hazırlanması, Pompaj, Palplanş Batardo v.b.