Tekin Kahraman
Gastronomi yatırımlarından çekilme, başka bir deyişle bir restoranı kapatma süreci sağlıklı biçimde yürütülebilir mi? Kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik açısından tavsiyeleriniz ne olur?