Tekin Kahraman
Restoranların sürdürülebilirlik ilkeleri, müşterisine yani tüketicilere nasıl yansır?