Tekin Kahraman
Teknoloji, gastronomi yatırımlarında nasıl kendine yer bulabiliyor? Kaynakların doğru kullanımında teknolojiden beklentimiz ne olmalı?