Tesisat (Su, Isıtma, Soğutma, Havalandırma)

Mert Döküm Yağ Ayırıcı

Atık su toplama sistemlerine karışan yağlar en son atık su arıtma aşamasına kadar geçtiği tüm hatlarda büyük çaplı sorunlara yol açar. Tıkanma, kapasite düşmesinden dolayı kanalizasyon hatlarını zorlar, sık temizlik gerektirir. Ağır vakalarda tüm boru hattının belirli uzunluğunun komple değiştirilmesi dahi gerekebilir. Yağlı atıklar, atık su arıtma tesislerinde de verimi düşürür, çünkü normal atık su arıtma işlemleri sırasında kullanılan bakteriler zarar görecektir. Bu nedenle, bina atık su tesisatının tıkanmasını önlemek, kanalizasyon hatlarının tıkanmasını önlemek ve su arıtma tesislerinin sağlıklı çalışmasını sağlamak, temizlenmiş yağların geri kazanımını teşvik etmek için yağ ayırıcılara gerek vardır.

Berkosan Yalıtım Yerden Isıtma Sistemi Yalıtım Levhaları

Kapalı hücre yapısında, düşük ısı geçirgenliğinde, yüksek su ve buhar direncine sahip, geniş sıcaklık aralığında kullanıma uygun, hafif ve esnek yapısı ile uygulama kolaylığına sahip, uzun ömürlü, kokusuz, HCFC içermeyen çapraz bağlı polietilen köpükten üretilen ısı ve ses yalıtım levhasıdır. 3-25 mm ve 30-200 kg/m³ aralığında, kaplamalı (alüminyum vb.) ve kaplamasız olarak üretimi mümkündür.

Metusan Yağ Tutucu

HDPE yağ veya yakıt tutucu sistemler, mutfak yağlarının, madeni yağ veya yakıtların kanalizasyon hattına karışmasını veya doğayı kirletmesine engel olur.

Metusan Yağ Ayırıcı

Mutfak yağlarının ve madeni yağ ve yakıtların kanalizasyon hattına karışmasını veya doğayı kirletmesine engel olur. Yağı içinde biriktirerek ayırır. Otomatik sistemleri vardır.

Kazancıoğlu Arıtma Yağ Ayırıcı, Yağ Tutucu Sistemler

Atıksulardaki yağları sudan ayırmaya yarayan paket bir ünitedir.

Kazancıoğlu Arıtma Terfi İstasyonu

Atık su terfi istasyonudur. Atık su şebekesinden alt seviyede kalan alanlardaki atık suyun terfi işleminde kullanılmaktadır.

Kazancıoğlu Arıtma Katı Atık Yakma Sistemi

Katı atık yakma sistemi; tıbbi, ambalaj, evsel atıkların yakılarak bertaraf edilmesi amacıyla kullanılan bir yakma bertaraf ünitesidir.

Kazancıoğlu Arıtma Paket Atıksu Arıtma Ünitesi

Paket atıksu arıtma ünitesi, evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermeden deşarj edilmesi ya da yeniden kullanımını sağlar.