Prefabrik Betonarme Sanayi Yapıları

Marka: DKP

Fabrika binaları, depo, hangar, otopark, vb. tek ve çok katlı binalarla ilgili prefabrike yapı elemanlarının, ön germeli köprü-viyadük kirişleri ve büyük açıklıklı bina elemanlarının altyapı inşaatları ve imalatlarının yapımı.


Aşağıdaki "Teklif İste" butonuna tıklayarak firmaya Prefabrik Betonarme Sanayi Yapıları ürünü için teklif ve detaylı bilgi talebinizi iletebilirsiniz.

Teklif İste Panele Ekle
Etiket:
Prefabrike depo Prefabrike endüstri yapısı Prefabrike hangar Prefabrike yapı sistemi Prefabrike sanayi yapısı
Ürün Hakkında
1Uygulama Alanları

Tek veya çok katlı prefabrike betonarme sanayi yapıları, hangar, katlı otopark, fabrika, depo, sanayi siteleri, vb.

2Teknik Özellikler

Statik hesap ve uygulama projeleri doğrultusunda yapının teknik özellikleri ve 2019 deprem yönetmeliğinin getirdiği değişikliklerde dikkate alınarak BS 30 - BS 35 betonları ve BÇIa - BÇIIIa çelikleri ile yerinde dökme tekil temel, mütemadi temel ve radye temel tipi uygulamaları yapılır. Zemin emniyet katsayısı çok düşük olan zeminlerde gerekirse zemin ıslahı yapılmaktadır. Temeller inşa edilirken betonarme kolonların monte edileceği soketler yapılır. Temeller ve soketler bağ kirişleri ile birbirine bağlanır. Zemin montaja hazır hale gelir.

Karkas sistemleri; kolon, çatı makası, aşık, oluk (dere), sundurma kirişi gibi elemanlardan oluşur. Prefabrik betonarme sistemde makas boyu maksimum 32 mt. olarak gerçekleştirilmiştir. Kolon ebatları 50/50 den başlayarak 100/100 ebadına kadar çıkmakta ve yapı yüksekliği 20m'ye ulaşmaktadır.

Arakat kolonu, arakat kirişi ve döşeme elemanlarından oluşur. Döşeme elemanı olarak Pİ plaklar kullanılmakta ve arakat yüküne göre değişik kalınlıklar tercih edilmektedir.

Cephe elemanları donatıları nedeniyle yanal yüklere ve darbeye dayanıklı olması nedeniyle fındık, buğday ve benzeri depo imalatlarında tercih edilmektedir. Bina yüksekliğine göre tek parça halinde imal edilip saç plakalar ile birbirlerine ve karkas sisteme bağlanırlar. Yanal yükün önemli olmadığı yapılarda giydirme cephe ve sandviç panel cephe kaplamaları kullanılabilmektedir.