Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
ÇEDBİK'ten BUILD UPON2 Projesi İçin Destek Çağrısı

ÇEDBİK'ten BUILD UPON2 Projesi İçin Destek Çağrısı

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 8 ülkenin yeşil bina konseyleri, Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) ve Climate Alliance’ın ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon2 projesi, Mayıs 2019'da Oslo'da organize edilen URBAN FUTURE Konferansı’nda gerçekleştirilen lansman toplantısı ile başladı. Nisan 2021'de tamamlanacak Build Upon2 projesi daha önce 13 yeşil bina konseyinin ortak çalıştığı ve Mart 2017’de tamamlanan Build Upon projesinin devamı ve ikinci aşaması olarak ele alınacak.

Projede, Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) gereğince istenen, ulusal renovasyon stratejilerinin etkinliğini ve uygulanmasını güçlendirmek amaçlanmaktadır. Projenin genel amacı ise en az 10 şehrin bina stoklarını 2050'ye kadar karbonsuzlaştırma hedefini benimsemesi, bu konuda stratejilerinin geliştirilmesi ve bu şehirlerin taahhütte bulunmasını sağlamaktır. Projede, 8 Pilot Şehir arasında Türkiye’yi temsilen Eskişehir, pilot şehir olarak belirlenmiştir. Projeyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

2021’e kadar ÇEDBİK öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinlikler sonucunda ulusal düzeyde renovasyon etki çerçevesi geliştirilecek ve çerçevenin uygulanması ve izlenmesi için metodolojiler geliştirilecektir. Çerçevenin test edilmesi ve çerçeveyi takip eden diğer şehirler için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Proje kapsamında daha önce hazırlanan paydaş haritaları güncellenecek, bir önceki proje çıktılarından faydalanılacaktır.

Proje kapsamında geliştirilen çerçeve, ileride AB’nin EPBD’yi uygulamasında ve bina stoğunu karbonsuzlaştırmaya yönelik çaba harcayan, Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atan şehirler ve özellikle ulusal yapı stratejilerinde rehberlik arayan hükümetler için bir model oluşturacaktır.

ÇEDBİK de bu değerli projede paydaşlarla iş birliği yapmak, bilgi paylaşımında bulunmak istiyor ve oluşturulacak ulusal paydaş haritasında sizlerin de yer almasını diliyor. ÇEDBİK'in, Türkiye'de mevcut binaların enerji verimliliğine yönelik iyileştirilmesinde etkin rol almak ve “Herkes için, her yerde yeşil bina” düşüncesiyle yola çıktığı bu projede yer almak için ÇEDBİK ile iletişime geçmeniz yeterlidir. Daha iyi bir gelecek için yeşil binaları her yerde görmek dileğiyle!

Bilgi için:
Büşra Çelik, Proje Yöneticisi, LEED AP BD+C
info@cedbik.org - busra.celik@cedbik.org