Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
BUILD UPON2 Projesi Başladı

BUILD UPON2 Projesi Başladı

23 Mayıs 2019 tarihinde, sekiz şehir ve ortakları ile işbirliği yapan Dünya Yeşil Binalar Konseyi’nin - World Green Building Council Avrupa Ağı, dünyanın en geniş katılımlı bina renovasyon (iyileştirme) projesinin bir sonraki adımı olan BUILD UPON2projesinin başlatıldığını resmi olarak duyurdu.

Avrupa seçimlerinin gündeminde iklim için acil durumları ve iklim eylemlerini ilan eden dünyanın dört bir yanından şehirlerle, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bu proje, Avrupa'daki şehirleri, mevcut bina stoklarını 2050'ye kadar karbonsuzlaştıracak şekilde ulusal hükümetlerle ve sanayi ile bir araya getirme konusunda teşvik edecek.

BUILD UPON 2 Avrupa Birliği Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) gereğince istenen ulusal renovasyon stratejilerinin etkinliğini ve uygulanmasını güçlendirecektir.   

Aşağıdaki sekiz pilot şehir projeye aktif olarak katılacaktır:

  • Velika Gorica, Hırvatistan
  • Budaörs, Macaristan
  • Dublin, İrlanda
  • Padova, İtalya
  • Wroclaw, Polonya
  • Madrid, İspanya
  • Eskişehir, Türkiye
  • Leeds, İngiltere

Bu şehirler emisyon azaltımı, istihdam artışı ve sağlık konularını kapsayan bir dizi kilometre taşı ve ölçülebilir gelişme göstergeleri içeren çok seviyeli bir renovasyon etki çerçevesi geliştirecek ve test edecektir.

Yerel düzeyde veri toplanarak geliştirilecek bu çerçeve, renovasyon ile ulusal düzeyde politika ve karar alma süreçleri arasında bağlayıcı bir etki oluşturacaktır. Projenin genel amacı ise en az 10 şehirde bina stoklarının 2050'ye kadar karbonsuzlaştırma stratejilerinin belirlenmesi ve taahhütte bulunulmasını sağlamaktır.  

Dünya Yeşil Binalar Konseyi CEO'su Cristina Gamboa, konuyla ilgili şunları söyledi:“Binalarımızı günümüze daha uygun hale getirmek için daha fazla çaba harcamalı, binalarda enerji taleplerini azaltırken aynı zamanda sağlıklı ve konforlu yaşam koşulları sağlamak için onları iyileştirmeliyiz. Enerji renovasyonu, enerji yoksulluğunu kısmen giderebilmek ve bina kullanıcıları için daha sıcak evler, çocuklarımız için daha sağlıklı okullar, hastanelerimiz ve işletmelerimiz için daha düşük elektrik faturaları sağlamak için vazgeçilmez ve uzun vadeli sürdürülebilir bir çözümdür.”

Toplam nüfusun yaklaşık %10'unu oluşturan 50 milyon Avrupalı enerji bakımından yoksul durumdadır. Enerji yoksulluğu, hane halkı gelirinin düşük olması, yüksek enerji maliyetleri ve evlerin enerji verimsiz olması ile bağlantılıdır. Enerji yoksulluğunun sağlık üzerinde zararlı etkileri olduğu bilinmektedir; kış ölümlerinin artması ve ruh sağlığının bozulması, solunum ve dolaşım problemleri bu etkiler arasındadır.

Derin renovasyon, toplum için geniş kapsamlı faydalara sahiptir; iç mekan konforunu ve hava kalitesini arttırır, hastalıkları, soğuk ve nemli evlerde yaşamaktan kaynaklanan erken ölümleri önler. Bu da sağlık ve sosyal hizmetler üzerindeki baskıyı azaltır.

Padova Şehri Belediye Başkan Yardımcısı Arturo Lorenzoni, konuyla ilgili şunları söyledi: “Padova şehri olarak, şehrimizi geliştirmeyi, turistler ve vatandaşlar için binalarımızı iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Binalarımızı iyileştirmek, ekonomik büyümeye yardımcı olacak ve yerel halk için istihdam olanakları sunacaktır. Ülke olarak, çalışmalarımızı İtalya'nın geri kalanında da sürdürmek için pilot şehirlerden dersler çıkaracağız.” 

Dublin Şehir Konseyi İcra Kurulu Başkanı, Owen Keegan ise şu açıklamalarda bulundu: “Dublin şehri, enerji performansını geliştirmek için eski binalarını iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu aynı zamanda sürdürülebilirliğe, ekonomik büyümeye ve istihdama da katkıda bulunacaktır. Konsey olarak Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin uygulanmasını güçlendirmek için Avrupa genelinde diğer yedi şehirle birlikte çalışmaktan dolayı mutluyuz.”

EBRD (Avrupa Yatırım Bankası)- Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Direktörü Terry McCallion, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bölgesel ve kentsel çevrenin halihazırda iklim için acil durum ile karşı karşıya kalmasıyla birlikte iklim eylemi ve tamamlayıcı ulusal politikalara olan talep hiç olmadığı kadar büyüdü. Yapılı çevre ile mücadele iklim eylem hedeflerine ulaşma konusunda kilit bir rol oynar. Binaları iyileştirmek için bir an önce harekete geçilmezse Avrupa’nın 2030 iklim ve enerji hedeflerine ulaşamayacağız. EBRD, bölgedeki düşük karbonlu ve çevreye duyarlı bina sektörünü harekete geçirmede kararlıdır.”

BUILD UPON 2 Dünya Yeşil Binalar Konseyi üyesi olan sekiz ulusal yeşil bina konseyi, Avrupa Binalar Performans Enstitüsü (BPIE) ve 7.000’den fazla yerel ve bölgesel yetkiliyi temsil eden Belediye Başkanları Sözleşmesi (CoM) Avrupa ofisini yönlendiren belediyeler ağı Climate Alliance’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülecektir.

Proje kapsamında geliştirilen çerçeve, ileride AB’nin EPBD’yi uygulamasında ve bina stoğunu karbonsuzlaştırmaya yönelik çaba harcayan, Başkanlar Sözleşmesine imza atan şehirler ve özellikle ulusal yapı stratejilerinde rehberlik arayan hükümetler için bir model oluşturacaktır.

____________________________________________________

Editör’ün Notu:

Binalar, AB'deki enerji tüketiminin %40'ından sorumludur. Bugün var olan binaların %90'ı hala 2050'de olacağından, mevcut bina stokunun iyileştirilmesi karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşma da önemli rol oynar. Ancak Avrupa’daki binaların renovasyonu belirtilen hedeflere ulaşmak için yetersiz kalmaktadır. Avrupalıların %75’i şehirlerde yaşadığından, şehirlerin Avrupa'nın bina renovasyon mücadelesine liderlik etmeleri büyük önem taşımaktadır.

BUILD UPON ilk olarak 2015 yılında başlatıldı. Proje kapsamında Avrupa bina renovasyon konusunda var olan sorunlarını çözmeye çalışan 2.000’nin üzerinde çeşitli kuruluşlardan paydaşları bir araya getiren bir topluluk oluşturuldu. Projenin birinci fazı ulusal renovasyon stratejilerinin yerel şehir ölçeğinde bir eylemi kolaylaştırmaya yönelik kilit önerileri içermektedir. Bu yüzden BUILD UPON2 ulusal bina renovasyon stratejilerini uygulama konusunda yerel bir eylem oluşturmak ve bu eylemi kolaylaştırmak için Avrupa şehirlerini bir araya getirecektir. Proje faaliyetleri İspanya Yeşil Bina Konseyi’nin liderliğinde 8 Avrupa ülkesinde yürütülecektir.

BUILD UPON2 dünyanın en geniş kapsamlı bina renovasyon projesinin ikinci fazıdır. Proje Avrupa Birliği Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı Hibe Sözleşmesi Numarası 840926 – BUILD UPON2 - H2020 - LC-SC3-EE-16-2018 kapsamında 1.731.755 € hibe almıştır.

Avrupa enerji renovasyonu pazar payı 109 milyon €’dur ve 800.000’den fazla iş imkanı sunmaktadır (Renovate Europe). Sektör, Avrupa ekonomisine katkı sağlayacak çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeleri ilgilendiren iş fırsatları yaratacaktır. Renovasyon sayesinde mühendisler ve mimarlar gibi geniş iş kollarından profesyonellere yerel iş imkanları sağlanacaktır.

Dünya Yeşil Binalar Konseyi Hakkında

Dünya Yeşil Binalar Konseyi yaklaşık 70 ülkede Yeşil Bina Konseylerinin bir araya gelerek oluşturduğu küresel bir ağdır. Genel hatlarıyla 2050 yılına kadar olan hedeflerimiz şöyledir: küresel ısınmadaki artışın 1.5 oC dereceyle sınırlandırılması, yapı sektörü ve binaların oluşturduğu CO2 salımlarının 84 milyar ton azaltmak ve bütün binaların sıfır emisyonlu binalar olmasını sağlamaktır. Bu hedefler sayesinde Paris Anlaşması’nın gerekliliklerinin yerine getirilmesine katkı sağlanacaktır. İnanıyoruz ki, daha iyi bir gelecek için herkes için, her yerde yeşil bina www.worldgbc.org

____________________________________________

MEDYA İLETİŞİM:

Angela Howarth, Pazarlama İletişim Direktörü- Dünya Yeşil Binalar Konseyi

ahowarth@worldgbc.org  +44 (0) 79 7631 2060 

Kaynak: ÇEDBİK