Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Yeni Otopark Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Yeni Otopark Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Şirket çalışanlarından Satış Mühendisi Yasin YAPICI tarafından gerçekleştirilen sunumda İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü ve Etüd-Proje Müdürlüğü çalışanlarına 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren yeni otopark yönetmeliği, ilgili standartlara ve yönetmeliğe uygun yapılan taşıt asansörü/platformu, mekanik ve otomatik otopark sistemleri ile ilgili bilgiler aktarıldı. 

7/09/2018 tarih ve 30528 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 22/2/2018 tarihli Otopark Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenleme ile cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek. 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 15 Eylül 2018 tarihinden önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda, talep edilmesi halinde önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılabilecek.