Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
“Eskimeyen Tuğla, Yaşayan Mimari” Diploma Projeleri Yarışması

“Eskimeyen Tuğla, Yaşayan Mimari” Diploma Projeleri Yarışması

Işıklar Yapı Ürünleri tarafından, mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 22 Temmuz 2018.

AMAÇ
Anadolu’da derin geçmişi olan toprak yapı malzemesi günümüzde mimarlar tarafından yeterince tanınmamaktadır. Gerek sürdürülebilirlik kavramı gerekse malzemenin kültürel geçmişi düşünüldüğünde toprak ve kil malzemenin mimarlık öğrencileri tarafından güncel kullanımları bakımından desteklenmesi, bilgi birikimlerinin arttırılması ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

KATILIM KOŞULLARI

  1. Düzenlenen yarışma kapsamında geçer not almış mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı bölümlerinin diploma projeleri değerlendirilir.
  2. Yarışma, tuğla, kil ve toprak malzemenin mimaride her kullanımına açıktır.
  3. Yarışma kapsamında belirtilen toprak ve kil malzemenin kullanılmadığı projeler değerlendirmeye alınmaz. 
  4. Yarışma konusu serbesttir. Bölümlerden diploma konusu olarak kabul edilmiş ve geçer not almış tüm projeler değerlendirilir.
  5. Öğrencinin mezun olma şartı yoktur. Gönderilen projenin geçmiş olma şartı vardır. 
  6. Gönderilen projelerde yarışmanın kapsamı ile ilgili çözüm öneriler ve tasarım yaklaşımları vurgulanmalı ve anlaşılır olmalıdır. 
  7. Diploma teslim tarihi ile yarışma teslim son tarihi arasında öğrenci isterse projesinde kapsama uygun çözümleri geliştirebilir. 
  8. Diploma teslim tarihi ile yarışma teslim son tarihi arasında öğrenci isterse projesinin sunumunu geliştirebilir.  
  9. Yarışma; jüri üyelerinin birinci derecedeki yakınları dışında, tüm öğrencilere açıktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Teslim Tarihi: 22 Temmuz 2018
Seçici Kurul Oylaması: Ağustos 2018
Sonuçların Açıklanması: Eylül 2018 
Sonuçlar, Işıklar Yapı Ürünleri web sitesinde ve “Eskimeyen Tuğla, Yaşayan Mimari” platformunda yayınlanacaktır.

ÖDÜL
Ödül Grubu ile Safranbolu gezisi ve Bartın'da özel bir workshop etkinliğine katılım.

JÜRİ
Mustafa Özgünler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Prof. Dr. (Mimar)
Umut Tuğlu, Doğuş Üniversitesi, Doç. (İç Mimar)
Ümit Arpacıoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Dr. Öğr. Gör. (Mimar)
Gökhan Koçyiğit, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Dr. Öğr. Gör. (Mimar)
Şebnem Ertaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dr. Öğr. Gör. (İç Mimar)
Serhat Anıtkar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Dr. Öğr. Gör. (Mimar)
Özgür Uzeltürk, Işıklar Yapı Ürünleri Genel Müdürü (İnşaat Mühendisi)    

Projelerin ve şartnamede istenen belgelerin, isiklaryapiurunleri@gmail.com adresine son başvuru tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Yarışma şartnamesine www.isiklartugla.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.