Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması 2018

Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması 2018

Cemer tarafından, kent yaşamının getirdiği alışkanlıkları değiştiren, yoğun kent ortamında çocuklara nefes aldıran ve sosyal hayatı canlandıran yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla düzenlenen "Dünya Bir Oyun Parkı" temalı Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması’nın son başvuru tarihi 30 Kasım 2018.

Yarışma Teması: "Dünya Bir Oyun Parkı" 

Bugünün ve yarının çocuklarına yönelik, ruhsal ve fiziksel gelişime katkı sağlayacak, geleceğin OYUN ve OYUN EKİPMANLARININ tasarlanması.

Katılım Koşulları
Yarışmaya başvurular Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar en fazla üç farklı proje ile yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel) yarışmaya katılabilir. Yarışmaya www.cemerdustengercege.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Öğrenci Kategorisi
• Yarışma katılımı için ön şart, lisans veya yüksek lisans derecelerinde öğrenci olmaktır.
• Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
• Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı fakültelerine bağlı tüm bölüm- lerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir.
• Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin (6.3) maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.
• İlgili bölümlerin lisans veya yüksek lisans programlarından 2018 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Profesyonel Kategorisi
• Profesyoneller yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
• Yarışmayakatılacak profesyonellerin üniversitelerin Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olması koşulu aranır.
• Yarışma başvuruları; www.cemerdustengercege.com web sitesi üzerinden iki aşamalı ve online olacaktır. Online başvuru yarışmacıların yarışma şartnamesini kabul etmesi (dijital onay) ve başvuru maddelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması suretiyle yapılır.

Ödüller
Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü: 2.500 Euro
İkincilik Ödülü: 1.500 Euro
Üçüncülük Ödülü: 1.000 Euro
Mansiyon: 500 Euro

Profesyonel Kategorisi
Birincilik Ödülü: 5.000 Euro
İkincilik Ödülü: 3.000 Euro
Üçüncülük Ödülü: 2.000 Euro
Mansiyon: 1.000 Euro

Jüri
Prof. Dr. Gülay Hasdoğan / Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Marinella Ferrara / Politecnico di Milano, PAD Journal
Prof. Dr. Özlem Er / İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
Dr. Oktan Nalbantoğlu / On Tasarım Kurucusu, Yüksek Peyzaj Mimarı
Belemir Dalokay / Dalokay Tasarım Atölyesi Tasarım Direktörü ve Yöneticisi
Sertaç Ersayın / Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Başkanı
Kunter Şekercioğlu / Kilittaşı Design, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Can Kubin / Promim Kurucu Ortağı, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi, Yüksek Şehir Plancısı
Deniz Aslan / İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi, Yüksek Mimar – Peyzaj Mimarı
Sudhir Sharma / Designindia Kurucusu, POOL Magazine Editörü, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Ayça Mehliğ, Peyzaj Mimarı
Engin Aktaş, PTM Proje Tasarım Merkezi, Yüksek Peyzaj Mimarı
Remzi Adıyaman, Plant Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Süleyman Zemin, Patent Endüstriyel Tasarım Danışmanlığı

Yarışma Takvimi
Duyuru Tarihi: 10 Nisan 2018
Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2018, 17:00
Jüri Değerlendirmesi: 14-16 Aralık 2018