Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
4. Ulusal Yapı Kongresi

4. Ulusal Yapı Kongresi

 • Diğer

 • 06 Aralık 2018, Perşembe

 • 08 Aralık 2018, Cumartesi

 • Antalya

4.Ulusal Yapı Kongresi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından, üniversitelerle işbirliği içerisinde 6-7-8 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da; "Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar" konusuyla düzenlenecek.

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; sorun ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Yapı sektöründe araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları ve bu çalışmaların yön verdiği yenilikçi ve akılcı yaklaşımlar önem kazanıyor. Bu yaklaşımlar farklı uzmanlıkların bir arada çalışmasını, teknik tasarım ve uygulamalara yeni bakış açıları ve çözüm önerileri geliştirmeyi gerektiriyor. Bu sebeple Antalya’da düzenlenecek olan “4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi” nin ana teması, Türkiye’de ve dünyada güncel birçok sorunu ve gelişmeleri içeren “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” olarak belirlendi. Yapı sektörüyle ilişkili tüm yapı üretimi, kullanımı ve koruması gibi süreçleri tartışma ortamına dâhil edebilmek ve ilerleyebilmek amacıyla aşağıdaki alanlardaki araştırmalar, ilerlemeler ve yenilikler kongrenin kapsamında yer alıyor:

 1. Yapı Malzemeleri: Teknik ve Çevresel Performansları,
 2. Yenilikçi Yapı Malzemeleri, Yapım Sistemleri ve Uygulamalar,
 3. Yapım Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri,
 4. Tasarım Yönetimi: Proje Üretim Süreçleri,
 5. Çevresel Kontrol: Yapılarda Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Mimari Akustik, Mekânsal Aydınlatma, İşlevsel (teknik) Sistemler,
 6. Yapı Denetimi ve Güvenlik: Sorun Analizi ve Takibi, Yapısal Analizler ve Yapılarda Deprem Güvenliği, Yangın Güvenliği, Risk Analizi vb.,
 7. Kültürel Mirasın Korunması,
 8. Evrensel Tasarım: Erişilebilirlik, Mekânsal Sorunlar, Çözüm Önerileri, Teknik Standartlar,
 9. Afet Yapıları ve Geçici Barınaklar.

Bu kongre çerçevesinde, yapı ve çevre bilimleri, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirerek, kongre kapsamında belirtilen konuları içeren çalışmaların aktarıldığı ve tartışıldığı bir paylaşım, etkileşim ve eğitim ortamının oluşturulması hedefleniyor. 

4. Ulusal Yapı Kongresi’ni destekleyen kurum ve kuruluşlar şöyle:
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlar Derneği 1927, Türk Serbest Mimarlar Derneği”

 

Kongre bildiri broşürüne buradan ulaşılabilir.