Follow us on

Event Detail

Yapı Kataloğu kuruluşunun 50. yılını 17-18 Mart 2023 Cuma-Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada 4.Kat’ta “Diyalog” etkinliği ile kutluyor.

 

Diyalog etkinliği kapsamında 18 Mart 2023 Cumartesi günü saat 14.30-17.30 arasında gerçekleştirilen ve Ayça Yazıcı, Gizem Özer Özgür ile Ömer Yeşildal’ın atölye yürütücüsü olarak yer aldığı Kamusal Rutinler başlıklı atölyeye ilginiz için çok teşekkür ederiz.

 

Atölye Hakkında:

 

Kent parçası, farklı işlevleri içinde barındıran, kapalı, yarı açık ve açık mekanların bir araya gelmesiyle oluşan, çevresiyle devamlı iletişim halinde bulunan, farklı canlı türlerinin bir arada olduğu yaşayan bir organizma olarak tanımlanabilir. Tüm unsurların birbirleri ile kurduğu iletişim neticesinde kentin kimliği ortaya çıkmaktadır. Bu diyalogların en güçlüsü kamusal mekanlar aracılığı ile kurulmaktadır. İnsanların bir araya geldiği, farklı zamanlarda bambaşka işlevleri bünyesinde barındıran, değişen ve orada olanlara göre dönüşebilen özelliklere sahip mekanlar kent içinde kurulan diyalogu da güçlendirmektedir. Yaşanabilir bir kent parçasında bu tip bağlayıcı mekanlar, iletişimin güçlenmesi ve kamusal hayatın devamlılığı adına oldukça önemlidir. Bu mekanlar meydan, sahil şeridi, bir sokak veya bir istasyon olabileceği gibi, farklı yapı yerleşimlerinden doğan (örneğin bir yapı adasından artakalan alanlar) potansiyel boşluklarda da kendini üretebilir. Bu tip alanların varlığından ziyade onları kullanan canlılarla kazandığı anlamlara odaklanmak atölyenin temel hedefini oluşturacaktır. Atölye bu tip potansiyel boşluklara odaklanarak, kamusal diyalog mekanları üretmeyi hedeflemektedir.

 

         Yaşanabilir bir kent parçası hangi öğeler içermelidir?
         Bu öğeler birbirine nasıl bağlanmalıdır?

 

Katılımcılara bu ve benzeri sorular yönlendirilerek kendilerinin önce birer metin kurgulaması (o parçadaki yaşam hakkında) ardından ise kurgulanan metinden yola çıkılarak yaşayan bir kent planı çizmesi istenecektir. Plan düzleminde çizilecek bu mekanlar (her katılımcı kendi hikayesinden yola çıkarak çizimini oluşturacak) daha sonra birleştirilerek büyük bir kent parçası elde edilecektir.

       - Atölyeler max. 10 kişiliktir.

       - Atölye katılımcılarına katılım sertifikası verilecektir.

 

 


  • Date:18 March 2023 14:30-17:30
  • Speakers: Ayça Yazıcı, Gizem Özer Özgür, Ömer Yeşildal

 

Similar Events

>