Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Yalıtım Sistemleri ile Kentsel Ölçekten İklim Ölçeğine İyileşme

Yalıtım Sistemleri ile Kentsel Ölçekten İklim Ölçeğine İyileşme

Paris Anlaşması bu konu hakkında oluşturduğu planla, küresel ısınmayı sınırlamak için yenilikçi karbondioksit giderme teknolojilerinin hızla tanıtılmasını ve nötr karbon hedefine ulaşmak adına, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik eylem politikaları geliştirdi. Geliştirilen planda küresel ısınmanın 2°C‘nin altında 1,5°C seviyelerinde olması gerektiğine vurgu yapıldı ve bu konuda daha birçok gelişme yaşandı, yaşanıyor.

 

İklim krizi hakkında yapılan araştırmaya göre Avrupa’daki binaların, AB enerji tüketiminin %40’ını oluşturduğunu ve sera gazı emisyonlarının %36’sından sorumlu olduğunu göstermektedir. Avrupa’da yer alan konutların çoğunun eski yapı olması ve cephede yalıtım malzemesi kullanmıyor olmaları sebebiyle iklimlendirme için kullanılan enerji üst seviyede olmaktadır. Yapıyı ısıtmak ve soğutmak için harcanan fazla enerji, yüksek enerji tüketiminin sebebi olmaktadır ve sonuç olarak yüksek karbondioksit emisyonuna yol açmaktadır.

2019 pandemi özel koşulları insan davranışlarını etkiledi ve çevre üzerinde büyük değişimlerin gerçekleşmesine sebep oldu. Bu süreçte hükümetler dikkatlerini küresel ısınmadan çok ekonomik çözümlere kaydırdı. Pandemi etkilerinin ortadan kalkmasıyla küresel ısınma ve karbon emisyonunu azaltma çalışmaları da hız kazandı. Avrupa Birliği, Avrupa’da yer alan binaların güçlendirilmesi ve yenilenmesi için ‘’Yenileme Dalgası’’ girişimini başlattı ve oluşturulan bu plan ile Avrupa 2050 yılına kadar karbon nötr yapıları tamamlamayı ve karbon salınımını sıfırlamayı hedeflemektedir.

Görsel energy.ec.europa.eu adresinden alıntılanmıştır.

Paris Anlaşması’nın hedeflediği 1,5°C’ye ulaşmak için, yapıların enerji sarfiyatını önlemek ve  dünyadaki iklim sorununun çözülmesi için sürdürülebilir ve enerji verimi yüksek malzemelerin kullanılmasını gerekmektedir. Uluslararası geçerliliği olan; EIFS / ETICS / EWI gibi sertifikalı yalıtım malzemeleri, bu doğrultuda önemli bir kilit noktasıdır. Araştırmacıların belirttiği üzere, mevcut yapıların bu malzemelerle güçlendirilmesi, hedeflenen noktaya hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca Kovid-19 sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıya nakit akışı sağlayarak ekonomik yönden Avrupa’nın toparlanmasına katkı sunabileceğini belirtmişlerdir.

İklimsel gereklilikler ile gelişen yeni teknolojik çözümler, yeni yeşil yapıların sayısının artmasına katkı sunacak ve binaları kullanan kişilerin yaşam kalitesini artıracaktır. Avrupa’nın eski yapıları için geliştirdikleri dış cephe yenileme projesi, büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm olup, uzun dönem iklim iyileştirmesi hedefleri açısından önemli bir eylem planıdır. Mevcut yapıların iyileştirilmesi ile, kentsel ölçekten dünya ölçeğine küresel iklim krizi adına büyük ve iyileştirici bir etki yaratılacağına kesin gözüyle bakılmaktadır.